mail-box-lead-generation

written by Khatabook | October 1, 2021

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?

×

Table of Content


ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ

ਕਈ ਵਾਰ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ (ਬੀਆਰਐਸ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ।

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ -ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ

ਜੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀ ਵਿਚ ਬੀਆਰਐਸ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਆਰਐਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੇਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਡੀਟਰ ਬੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਆਰਐਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਆਰਐਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੀਆਰਐਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਬੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਵਰਗੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

1. ਚੈਕ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾਕਾਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਬੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਬੀਆਰਐਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਤ ਹੋਣਗੇ।

2. ਵਿਆਜ ਐਂਟਰੀਆਂ: ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ, ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ. ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਬੈਂਕ ਖਰਚੇ: ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਆਰਐਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

4. ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਦੇਸ਼: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਖਾਕਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਬਾਸੀ ਚੈਕ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਚੈਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਉਚਿਤ ਲੇਜਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬੀਆਰਐਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ?

 • ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।
 • ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਰ ਲੈਣ -ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਸਾਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਟੈਲੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਈਆਰਪੀ) ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ -ਮੰਤਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੀਆਰਐਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਟੋ ਅਤੇ ਮੈਨੁਅਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਬੀਆਰਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਵਾਊਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਕੌਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਆਟੋ ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ

ਕਦਮ 1: ਟੈਲੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਫਿਰ ਲੇਜ਼ਰ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਲੇਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਟਰ ਹੋਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਬਣਾਉ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: ਆਟੋ BRS ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੈਟ /ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3: ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋ ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਕਦਮ 1: ਟੈਲੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: ਫਿਰ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3: ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਟੈਲੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ ਅਲਟਰ ਲੇਜਰ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਜਾਓ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4: ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ Alt B ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ।

ਕਦਮ 5: ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਮਾਰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਟਾਈਪ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।

ਕਦਮ 6: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ: ਨਵੀਨਤਮ ਲੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ: ਉਹ ਰਕਮਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ: ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ: ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 7: ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਦਮ 8: ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਉਹ ਰਕਮ ਚੁਣੋ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਰਿਕਸਾਈਲ ਅਨਲਿੰਕਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਬੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਾਊਚਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਣਾਉ ਵਾ vਚਰ ਬਟਨ ਜਾਂ Alt C ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ,

ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਬੈਂਕ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਇਸਦੇ ਲਈ, ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 • ਉਹ ਬੈਂਕ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
 • ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮਿਤੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ BRS ਵਿੱਚ ਖੁਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ?

ਕਦਮ 1: ਟੈਲੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ, ਡਿਸਪਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਕਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਸ਼/ਬੈਂਕ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਬਾਓ।

ਕਦਮ 2: ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਲ੍ਹਾ -ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ। F5 ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕਦਮ 3: ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ F12 ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਹਾਂ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ।

ਕਦਮ 4: ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤੇ

1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2. ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਕਾਲਮ 'ਚ' 0 'ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਮੁੱਲ।

3. ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਬੀਆਰਐਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਟੈਲੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰੋ।
 • ਫਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 • ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੈਂਕ ਚੁਣੋ।  ਉਸ ਖਾਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਬੈਂਕ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ Alt ਅਤੇ P ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤੇ

ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਵਾਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਾਊਚਰ ਚੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ:

ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਦਿਖਾਓ: ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ।

ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ: ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ।

ਫਾਰੇਕਸ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰੇਕਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾouਚਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਖਾਓ: ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਹੇਠਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਤੁਸੀਂ ਬੀਆਰਐਸ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੀਆਰਐਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੁਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਮੁੜ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਿਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਟ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਇਹ ਟੈਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

1. ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਿਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਕੀ ਮੈਂ ਆਟੋ ਮੇਲ -ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੁਅਲ ਸੁਲ੍ਹਾ -ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੁਅਲ ਮੋਡ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਆਟੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

3. ਕੀ ਲੇਖਾ ਦੇ ਨਕਦ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

ਬੀਆਰਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਕਦੀ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ।

4. ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਆਰਐਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਆਰਐਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5. ਇੱਕ ਟੈਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੋ ਬੀਆਰਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਟ ਐਪ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਆਰਐਸ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।