written by | October 11, 2021

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ:

ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਖਪਤ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ।ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸ ਹੈ।ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਦਰ ਦੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੇਰੀ ਕਰਿਆਨਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?

ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਵਾਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ.)ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਚੇਨਜ਼ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆਨਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ।ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਕ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਿਆਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਲ ਟੈਕਸਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਟੀਆਈਐਨ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਆਈਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਲਟਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਿਆਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੀਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਲੱਖਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਤਹਿਤ 1% ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ। ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ।

ਸਾਰੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 20 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਈਰੇਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1500–2500 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 20 ਲੱਖਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰਿਆਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ:

1. ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ

ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਿਟਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾਈ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

2. ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 12% ਜਾਂ 18% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਸਮਝ

ਕਰਿਆਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਹੀ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਕਰਿਆਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿਆਨਾ ਦੀਆਂਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਜਿਨਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਰਿਆਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇਗਾ, ਬਲਕਿਇਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਪੜਾਅ ਥੋੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ