Home ਜੀਐਸਟੀ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ – gst.gov.in ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ – gst.gov.in ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

by Khatabook

ਜਦੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰGST ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ VAT ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, GST ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਲੈਬ, GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਆਨਲਾਈਨ, GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ, GST ਨਿਯਮ, GST ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, GST ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। , filing GST returns filing GST returns ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ , ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ,ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ?

ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ:

 • ਉਹ ਲੋਗ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ TDS ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ TCS ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹਨ
 • ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਉਹ ਏਜੰਟ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਮਰ ਗਏ ਹਨ
 • ਇੰਪੁੱਟ ਸੇਵਾ ਵਿਤਰਕ (ISD)
 • ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
 • ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਸਪਲਾਇਰ
 • ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ
 • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਤਾਵਾਸ
 • ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ

GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ

 • ਵੈਧ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ
 • ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ
 • ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ
 • ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ

ਸਧਾਰਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਟੈੱਪ 1:GST ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਟੈੱਪ 2: ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਪੰਜੀਕਰਨ’ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ 3:GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ “ਅੱਗੇ ਵਧੋ” ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

ਸਟੈੱਪ 4:OTP ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਟੈੱਪ 5:ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਂ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਏ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ (ਟੀ ਆਰ ਐਨ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਹ TRN ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।

ਸਟੈੱਪ 6:ਇਹ ਕਦਮ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ” ਮੇਰੇ ਸੇਵਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ” ਟੈਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਬੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ TRN ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਪਚਾ ਟੈਕਸਟ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟੈੱਪ 7:ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ “ਅੱਗੇ ਵਧੋ”, ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਪੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ. ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ OTP ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ 8:ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਲਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਡਿਟ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਸਟੈੱਪ 9:ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਟੈਬਾਂ ਨਾਲ GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੈਬ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟੈਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਵਪਾਰਕ ਵੇਰਵੇ
 • ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀ
 • ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰ
 • ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
 • ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ
 • ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ
 • ਰਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਟੈੱਪ 10:GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ (ARN) ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀI

GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਸਟੈੱਪ 1:ਆਨਲਾਈਨGST ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਟੈੱਪ 2:ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ 3:GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ARN ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ARN ਭਰੋ। GST ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀਦੇਖਣ ਲਈ ਕੈਪਟਚਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ “ਖੋਜ” ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ GST ਪੰਜੀਕਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਆਰਜ਼ੀ: ਆਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 • ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ:GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
 • ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ: ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
 • ਮਾਈਗਰੇਟਡ:GST ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ
 • ਰੱਦ:GST ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

 • ਜੋ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ 10% ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। 10,000, ਜੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
 • ਜੇ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ 100% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ?

GST ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਟੈੱਪ 1:ਆਨਲਾਈਨ GST ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ 2:ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਨੂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

ਸਟੈੱਪ 3: ਤੁਸੀਂ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ REG-06 ਫਾਰਮ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਉਨਲੋਡ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

GST Certificate

GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ(GSTIN)ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Related Posts

Leave a Comment