written by | October 11, 2021

ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ? ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ।

ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੁਭਾਅ  ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓਗੇ –

ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਯੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਤਰਕ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ) ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਵਿਤਰਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬ੍ਯੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ – 

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਯੂਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਤਰਕ ਛੋਟੇ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭੀੜਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ –

ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ –

ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਵੇਗਾ।ਇੱਕ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦਫਤਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਦਾਮ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।

ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ –

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਚਇੰਜਨ ਔਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਸਈਓ) ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੇਚਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੋਸ਼ਰ ਛਾਪਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਟਾਲਾਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ –

ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਓ –

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਲਐਲਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਉੱਦਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਓਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ” (ਕੰਪਨੀ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ –

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਨੈਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਲਈ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ Distribution Business ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ  ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ – 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾੱਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੋਗੇ।

ਇਹ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਟਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ  ਥੋਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ