written by | October 11, 2021

ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ   ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਦੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ। 

ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ –

  ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਖਿਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ, ਸਮਾਂਤਹਿ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦਮਕਦਮ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ ?

 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?

 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਰੈਫਰਲਸ ਹਨ

ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉ

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਲਾਂ ਲੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਫਤਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ  ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ।ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ –

ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਬਲਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਟਰੇਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਓ –

ਸਫਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹਨ।

ਅੱਜ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਫਲਾਈਨ, ਵਪਾਰਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਵਧਾਓ।

ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ –

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਕਦਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਲਚਕਦਾਰ ਬਣੋ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਆਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ।

ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਭੋ – 

ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਗਾ।

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ