written by khatabook | September 23, 2020

ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ: 15 ਅੰਕ ਹਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Goods and Services Tax (GST) (ਜੀਐਸਟੀ)ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੀਐਸਟੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

GSTIN ਕੀ ਹੈ?

GSTIN ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

GSTIN ਫਾਰਮੈਟ

ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 15-ਅੰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।

 • ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕ ਰਾਜ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਾਜ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਅੰਕਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਾ ਪੈਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 • ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਅੰਕ ਹਸਤੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
 • ਆਖਰੀ ਅੰਕ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲਈਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
 • Iਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰ ਲਈ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

 • ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ' ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • Iਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਲੈਣਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਵੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ

ਸਟੈੱਪ 1

ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ' ਟੈਕਸਦਾਤਾ (ਸਧਾਰਣ) 'ਤਹਿਤ' ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ 'ਵਿਕਲਪ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ 2

ਇਹਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਨਵੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੇਨੂ ਵਿਚ 'ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ 'ਮੈਂ ਹਾਂ.' ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਨ ਦਾਖਲ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਸਟੈੱਪ 3

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ 4

ਆਰਜ਼ੀ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ (ਟੀਆਰਐਨ)Temporary Reference Number (TRN),ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਟੈੱਪ 5

ਵਾਪਸਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ 'ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਹੁਣ' ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ 6

ਟੀਆਰਐਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟੀਆਰਐਨ, ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੈਪਚਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਭਰੋ. ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, 'ਅੱਗੇ ਵਧੋ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. ਦਿੱਤੇ ਓਟੀਪੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਅੱਗੇ ਵਧੋ' ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

ਸਟੈੱਪ 7

ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਆਈਕਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਸਟੈੱਪ 8

ਇਹਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

 • ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫਾਰਮ

ਸਟੈੱਪ 9

ਸਦੀਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੋ:

 • ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ (ਈ-ਸਾਈਨ) ਦੁਆਰਾ: ਈ-ਸਾਈਨ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
 • ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ: ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਡੀਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ: ਡੀਐਸਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਟੈੱਪ 10

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਤੁਹਾਡਾਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (ARN)ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ

ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ KnowYourGST ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਚ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚਜੀਐਸਟੀ ਵੇਰਵੇਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਜਾਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਫਾਲੋ ਕਰੋ: ਸਟੈੱਪ 1:ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਓ। Step 2:ਮੀਨੂ ਬਾਰ 'ਤੇ' ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਟੈੱਪ 3:'ਪੈਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰੋ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੱਕਾ ਸਮਝ ਹੈ।

mail-box-lead-generation

Got a question ?

Let us know and we'll get you the answers

Please leave your name and phone number and we'll be happy to email you with information

Related Posts

CGST/SGST ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 39 ਕੀ ਹੈ

CGST/SGST ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 39 ਕੀ ਹੈ


GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ?

GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ?


ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ

ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ


ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ?

ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ?


ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ GST ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ GST ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ

GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ


GST: ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ QRMP

GST: ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ QRMP


GST ਦੇ ਤਹਿਤ ITC ਰਿਵਰਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

GST ਦੇ ਤਹਿਤ ITC ਰਿਵਰਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ


ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀਆਰ 1 ਰਿਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰੀਏ

ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀਆਰ 1 ਰਿਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰੀਏ