written by | October 11, 2021

ਜਿੰਮ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ

ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ? 

ਆਪਣੀ ਸੇਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜਕਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗੁਰਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ,ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹੇ। ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ,ਅਭਿਨੇਤਾ,ਨੇਤਾ ਤਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣਪਾਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਮੇਹਨਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਮ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ।

ਪਰ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। 

ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਆਪਣੇ ਜਿੰਮ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਜਿੰਮ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪਲਾਨ –

ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਗਾਹਕਣ ਤੋਂ ਲਵੋਗੇ। 

ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ –

ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ  ਲਈ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਸਟੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਕਿਓਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਪੜਾ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ –

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ,ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਇਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਵਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ  ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਮ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ –

ਜਿਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਤੀਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਚੰਗੇ ਸਟਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਣ –

ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਸਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸਮਾਣ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸਮਾਣ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਣ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਣ ਵਧੀਆ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ।

ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ –

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਲਵੋਗੇ। ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ,ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਫਿਟਨੈਸ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਵਾਹ ਆਦਿ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ –

  ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਬੋਸਟਰ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ  ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ।

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ