written by | October 11, 2021

ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਲੈਦਰ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਅੱਜਕਲ ਲੈਦਰ ਦੇ ਸਮਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੈਦਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ  ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬੈਲਟ,ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੂਤੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਟੂਏ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੇ ਆਓ ਫੇਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ

ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਯੋਜਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜਨੈਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਯੋਜਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੈਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੈਂਡਬੈਗ, ਪਰਸ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਥੋਕ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੀਮੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਖੁਦ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ।

ਚੱਲਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।

ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕਿਟ

ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਮੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ,ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਦਬੁਰਦ, ਸੁਧਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਆਪਣਾ ਲੈਦਰ ਬਿਜਨੈਸ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੈ।ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਨੈਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਓਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੈਦਰ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।

ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਕਮਾਈਚਮੜੇ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ  ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਣ ਦੀ ਰਿਪੇਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਟਕੇਸ,ਜੂਤੇ ਆਦਿ।

ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਚਮੜੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ।

ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਤੇਲ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਣ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ  ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਮੜਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸੱਕਣ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਥੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਓਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਓਥੇ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਓਹਨਾ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਵਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। 

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਓਹਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਬਿਜਨੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਨੈਸ  ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚਮੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ