mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

ਵਿਦਿਆਲਾ

×

Table of Content


ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਵਧਾਈਆਂ! ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਥੋੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਤੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। 

ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ –  ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਏਗੀ। 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, 6 ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ  ਵਿਦਿਅਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇੱਕ ਅਗਾਮੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ।ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ।

ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ  ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਿਖੋ  – ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – 

ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ –  ਕਲਾਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ

ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ ?

ਸਿੱਖਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ –  ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ

ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੋ –  ਉਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਲਿਖਤ ਅਧਾਰਤ ? ਵਿਚਾਰਕੇਂਦਰਤ ?

ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਵਾਓ –  ਸਟੇਟਪ੍ਰਮਾਣਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਡਿਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ –  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਸੈੱਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੈਡੋਗੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ –   ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾੱਡਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇਲੀਨ ਕੈਨਵਸਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਰਣਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ।ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ –  ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ –  ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਗੈਰਲਾਭਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋਗੇ।ਅਕਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਯੂਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੌ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੰਡਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਯੂਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੈਰਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਅਧਾਰਤ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੰਡਰੇਜਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ।

ਇਹ ਸਨ ਕੁੱਝ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।