written by Khatabook | June 22, 2022

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

×

Table of Content


ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ 9 ਤੋਂ 5 ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਪੈਸਿਵ, ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆਮਦਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ "ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ" ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ

ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: -

 • FD ਤੋਂ ਵਿਆਜ - ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ - ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ।

 • ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ - ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 • REITs (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ) - ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ IT ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ REITs ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਬਾਂਡਾਂ, ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਚੰਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24/7 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ

ਇਸ ਵਿਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਮੁੱਖ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ - ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਬਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਲੌਗਿੰਗ - ਬਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਲੌਗਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ।

 • ਡਿਜੀਟਲ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ, ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫੋਰਮ ਲਿਖਤਾਂ, ਲੇਖ, ਆਦਿ - ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗਿਆਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 • ਐਫੀਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3% ਤੋਂ 9% ਤੱਕ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ.

 • ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਣਾਓ।

 • ਗੂਗਲ ਐਡ ਸੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਮਿਸ਼ਨ.

 • ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

 • ਸਦੱਸਤਾ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ.

 • ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਬੇ ਆਦਿ ਲਈ ਰੀਸੇਲਰ ਬਣ ਕੇ।

 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ।

 • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ।

ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਉੱਦਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 • ਟੀਚੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।

 • ਆਮਦਨ 24/7 ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

 • ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 • ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ

ਹਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ, ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ:

ਉੱਚ ਜੋਖਮ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ, REITs, ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਸਰੋਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਦਿ, ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ

ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਰੋਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਿਵ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਕ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰੋਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਢੰਗ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹ, ਦਿਲਚਸਪੀ, ਸਮਰੱਥਾ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨੀ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ।

ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs), ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, GST, ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ, ਨਿਊਜ਼ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ Khatabook ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਹਾਂ। ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।