written by Khatabook | June 27, 2022

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

×

Table of Content


ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਮੌਰਟਗੇਜ ਲੋਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਉਹ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਹਿਣੇ, ਬਰੇਸਲੈੱਟ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਧਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ ₹6292.6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 66% ਵੱਧ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਧਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਸੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਣਦਾਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਰਟਗੇਜ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਗੋਲਡ ਲੋਨ: ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਆਦਿ। ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ NBFCs ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਚੁਣੋ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 7% pa ਅਤੇ 29% pa ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ

 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਕੀ ਕੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਂ

 • ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਚੀਜਾਂ

ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

 • 18 ਕੈਰੇਟ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉੱਤੇ

ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੀਜਾਂ

 • ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਵਿਧੀਵਤ-ਭਰਿਆ ਉਪਯੋਗਤਾ ਫਾਰਮ

 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ਼ੋਟੋ

 • ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

 • ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

 • ਦਸਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਬੂਤ

 • ਫਾਰਮ 60 ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ

 • ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ

 • ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ:

 • ਕਦਮ 1: ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੋਰਟਗੇਜ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਕਦਮ 2: ਜੇਕਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਮੌਰਟਗੇਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​​​ਵੇਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

 • ਕਦਮ 3: ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

 • ਕਦਮ 4: ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਰਟਗੇਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਹੇਠਾਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਾਭ ਹਨ।

 • ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸੋਨਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ: ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 • ਕਾਰਜਕਾਲ: ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 • ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ: ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 13% ਤੋਂ 14% ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15% ਦੀ ਵਿਆਜ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੌਰਟਗੇਜ ਵਿਆਜ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੇਖ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs), ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, GST, ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ, ਨਿਊਜ਼ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ Khatabook ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ: ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਚਿਤ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਦੱਸੋ।

ਜਵਾਬ:

ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜਵਾਬ:

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

 ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ

ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ

ਸਵਾਲ: ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸੋਨਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ: ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।