written by Khatabook | July 7, 2021

ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਈ-ਸੇਵਾ- ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਈਪੀਐਫਓ ਈ-ਸੇਵਾ- ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ EPF ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਇਹ ਈਪੀਐਫਓ ਈ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਈਪੀਐਫਓ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:

ਈ ਪੀ ਐੱਫ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਲਈ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਈਪੀਐਫਓ: ਈਪੀਐਫਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ. ਇਹ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। EPF ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬਚਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1. ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ

2. ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

3. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਲਿੰਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ.

ਈਪੀਐਫਓ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਪੀਐਫਓ ਈ-ਸੇਵਾ

ਈ-ਸੇਵੇ ਪੋਰਟਲ

ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ EPFO ​​ਦਫਤਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਸੀਮਾ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਟ ਫੰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਪੀਐਫਓ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਕਦਮ

 1. ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ EPFO ​​E-SEWA Portal 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 2. ਈਪੀਐਫਓ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੌਗਇਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
 3. ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ।
 4. ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਛਾਣ, ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ।
 5. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
 6. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ

 • ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾਓਗੇ।
 • ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਪੀਐਫਓ ਈ-ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਟਰਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਾੱਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

 • ਮਾਲਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।

 • ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸੀਟੀਸੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਈ-ਰਿਟਰਨ ਟੂਲ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਹਨ:

 1. EPFO ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

 

 1. ਈ-ਰਿਟਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।

 1. ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਗ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇੰਸਟੌਲਰ 3_5
 2. ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 3. ‘ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਈ-ਚਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ

 1. E-SEWA ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।

 1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸੀਆਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਈਸੀਆਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 2. ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੰਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਕੁਲ ਈਪੀਐਫ ਨਿਰੀਖਣ ਖਰਚੇ, ਕੁੱਲ ਈਡੀਐਲਆਈ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ECR ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ।

 3. ਸਾਈਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਸੀਆਰ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐਫ ਵਿੱਚਲੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਰੌਸ-ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 4. ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

 5. ਇੱਕ ਵਾਰ ਈਸੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ (ਟੀਆਰਆਰਐਨ) ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।

 6. ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ “ਡਾਉਨਲੋਡ” ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 7. ਡਾedਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਟੀ ਆਰ ਆਰ ਐਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ।

 8. 'ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ।

 9. ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 10. ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਪੀਐਫਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਈਸੀਆਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਲਾਨ ਕਮ ਰਿਟਰਨ (ਈਸੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:

 • ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਈ-ਸੇਵੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ.ਸੀ.ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਸ ਲਈ ਯੂਏਐੱਨ ਸਦੱਸ ਈ-ਸੇਵਾ:

 • ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ (ਯੂਏਐਨ), ਇੱਕ ਬਾਰਾਂ-ਅੰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਯੂਏਐਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ EPF ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

 • ਯੂਏਐਨ ਲੌਗਿਨ ਪੋਰਟਲ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਯੂਏਐੱਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਈਪੀਐਫ ਈ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਯੂਏਐੱਨ ਸਦੱਸ ਪੋਰਟਲ

 • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਯੂਏਐਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਏਐਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਮੈਂਬਰ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਐਕਟੀਵੇਟ ਯੂਏਐਨ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.' ਆਪਣੇ ਯੂਏਐਨ, ਆਧਾਰ, ਪੈਨ, ਮੈਂਬਰ ਆਈਡੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।

 • ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ' ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਿੰਨ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰੋ।

 • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਏਐਨ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਯੂਏਐੱਨ ਮੈਂਬਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ।

 1. EPFO ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

 1. 'ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ' ਚੁਣੋ।

 1. ਫਿਰ 'ਮੈਂਬਰ ਯੂਏਐੱਨ/ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਤੇ ਜਾਓ।

 1. ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਏਐੱਨ, ਪੀਐਫ ਮੈਂਬਰ ਆਈਡੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟਡ ਪੇਜ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ।
 2. ਕੈਪਚਾ ਭਰੋ।
 3. 'ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪਿੰਨ ਲਓ' ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
 4. 'ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ' ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਟੀਪੀ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 5. ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਲਕ ਲਈ ਯੂਏਐੱਨ ਸਦੱਸ ਪੋਰਟਲ

ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਈਪੀਐਫਓ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਗਭਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਯੂਏਐੱਨ ਮੈਂਬਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਹਨ:

 1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ EPFO ​​ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 1. ਈਪੀਐਫਓ ਮਾਲਕ ਲਾਗਇਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਪੰਨੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 1. ਫਿਰ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 'ਸਾਈਨ ਇਨ' ਕਰੋ।
 2. ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਈਪੀਐਫਓ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਏਐੱਨ ਮੈਂਬਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਏਐਨ ਨੂੰ ਯੂਏਐਨ ਲੌਗਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ:

 • ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ EPF ਸਦੱਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
 • 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਿੰਕ' ਭਾਗ ਵਿੱਚ, 'ਐਕਟੀਵੇਟ ਯੂਏਐੱਨ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 • ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ' ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
 • ਈਪੀਐਫਓ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਿੰਨ ਭੇਜੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਏਐਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਹੁਣ ਈਪੀਐਫਓ ਪਾਸਵਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜੇਗਾ।
 • ਹਰ ਲੌਗਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

​​​​​​​ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਆਪਣੀ ਯੂਏਐੱਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਏਐੱਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਹਨ:

 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.epfoesewa.com 'ਤੇ ਜਾਓ।

 • 'ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ' ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

 • ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆਈਡੀ, ਪੀਐਫ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ।

 • ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਡੀ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 • 'ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪਿੰਨ ਲਓ' ਤੇ ਦਬਾਓ।

 • ਓਟੀਪੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਟੀਪੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਓਟੀਪੀ' ਤੇ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਯੂਏਐਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

 • ਈਪੀਐਫਓ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਏਐਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯੂਏਐੱਨ ਮੈਂਬਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਯੂਏਐੱਨ ਸਦੱਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪਗ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਲੌਗਿਨ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਾਸਵਰਡ' ਤੇ ਦਬਾਓ।

 • ਆਪਣਾ ਯੂਏਐਨ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ।

 • ਭੇਜੋ ਓਟੀਪੀ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਓਟੀਪੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਓਟੀਪੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

 • ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

EPF E- SEWA ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

 • ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਫਾਰਮ 5/10/12 ਏ, 3 ਏ, ਅਤੇ 6 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਰਿਟਰਨ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਇਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਐਸਐਮਐਸ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ EPFO ​​E-SEWA ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਈ ਚਲਾਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ EPFO ​​ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਵੇਰਵੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਇਕ ਮਾਲਕ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲੌਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵੈਧ EPF ਨੰਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਈਪੀਐਫਓ ਸਾਈਟ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ-ਵਾਰੀ ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਜੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਐਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ।
 • ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Related Posts

None

ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ' ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਟਿਡੀਐਸ - ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ


None

ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸੀਟੀਸੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


None

ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੈ?


None

ਤਨਖਾਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ 2020-21 - ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖਾਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ - ਭਾਰਤ