written by Khatabook | September 2, 2021

ਆਪਣੇ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੀਏ

×

Table of Content


ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਂ ਕਰੇ।

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ ਕੀ ਹੈ?

ਚਲਾਨ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ

ਹਰ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 1. ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ (ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ।
 2. ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, 16 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਵੌਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲੈਸ਼ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ "/" ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ "-" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼।
 3. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ।
 4. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ, ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ 
 •  ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਗੈਰ -ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਟੈਕਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਸਿਸਟਮ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲੇਖਾ ਕੋਡ, ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 1. ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਣਨ
 • ਵਸਤੂਆਂ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਤਰਾ ਕੋਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
 1. ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ
 2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ।
 3. ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ CGST/ SGST/ IGST/ UTGST ਜਾਂ ਸੈੱਸ।
 4. ਟੈਕਸਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ CGST/ SGST/ IGST/ UTGST ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ।
 5. ਰਾਜ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਣਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 6. ਜਿੱਥੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 7. ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ

 8. ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ।

ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਰਚਨਾ

ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ -

 1. ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੀ ਜੋ CGST ਅਤੇ SGST/UTGST ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ
 2. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਜੋ IGST ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ

ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਲੇਜ਼ਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਲੇਜਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਅੰਡਰ

ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੀ/ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਵਿਕਰੀ

ਵਿਕਰੀ ਖਾਤੇ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ

ਵਿਕਰੀ ਖਾਤੇ

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਈ

ਸੀਜੀਐਸਟੀ,

ਐਸਜੀਐਸਟੀ/ਯੂਟੀਜੀਐਸਟੀ,

ਆਈਜੀਐਸਟੀ

ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ

ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਐਸਟੀ/ਯੂਟੀਜੀਐਸਟੀ ਲੇਜ਼ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਲੇਜਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਆਇਤਮਦਾ ਨਾਮ

ਇਨਵੇਂਟਰੀ ਆਈਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਵੇਂਟਰੀ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ

 • ਆਈਟਮ ਵਰਣਨ
 •  ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ/ਐਸਏਸੀ ਕੋਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
 • ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਕਰਣ
 •  ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗਤਾ
 • ਕੀ ਉਹ ਗੈਰ-ਜੀਐਸਟੀ ਸਮਾਨ ਹਨ?
 • ਟੈਕਸਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ
 •  ਕੀ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੈ;
 • ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ: IGST/CGST/SGST/ਸੈੱਸ

ਪਾਰਟੀ ਲੇਜਰ

ਸੰਡਰੀ ਡੇਬਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਪਾਰਟੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਡੀਲਰ, ਖਪਤਕਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ, ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹੈ।

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ? ERP 9 ਕੀ ਹੈ?

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਲਈ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਇਹ ਹਨ:

ਟੈਲੀ ਗੇਟਵੇ> ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਊਚਰ (ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ - ਉੱਪਰ/ਹੇਠਾਂ ਤੀਰ, ਖੱਬੇ/ਸੱਜੇ)

ਸ਼ੌਰਟਕਟ - ਟੈਲੀ ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ> ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਊਚਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀਪੈਡ ਉੱਤੇ V ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਕਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਕਦਮ 1

ਟੈਲੀ ਗੇਟਵੇ>ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਊਚਰ> ਐਫ 8 ਸੇਲਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਨਵੌਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2

ਪਾਰਟੀ ਏ/ਸੀ ਨਾਮ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਲੇਜਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਨੋਟ: ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 3

ਉਚਿਤ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ। ਨੋਟ: ਜੇ ਵਿਕਰੀ ਸਥਾਨਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ; ਜੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ।

ਕਦਮ 4

ਸੰਬੰਧਤ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 5

ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਕਰੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 6

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਫ 12 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੋਟ ਨੰਬਰ, ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ, ਟੈਕਸ ਕਾਲਮ, ਆਦਿ।

ਟੈਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ

ਟੈਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਫੇਰਬਦਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੇਜ ਅੱਪ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ੌਰਟਕਟ ਕੁੰਜੀ Alt P ਦਬਾਓ। ਸੰਰਚਨਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9: ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ

ਟੈਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਟੈਲੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

 • ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਚਲਾਨ ਛਾਪਣਾ

ਇਹ ਐਡ-ਆਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸੰਮਿਲਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 • ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੂਰੀ ਆਟੋ-ਫਿਲ

ਇਹ ਐਡ-ਆਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੇਜਰ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

 • ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਚਲਾਨ 6.4

ਇਸ ਐਡ-ਆਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਅਤੇ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ।

 • ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਆਈਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 1.9

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਆਈਟਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਛੂਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕ ਏ ਨੂੰ ਆਈਬੀਸੀ ਆਈਟਮ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਏਬੀਸੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ ਹੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਗੇ।

 • ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਛਾਪੋ
  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਲਾਨ ਸਰਲ ਹੈ।
  • ਇਹ ਐਡ ਆਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਟੈਲੀ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਵੌਇਸ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:

ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ।

ਜੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ -ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ: ਜੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਥੋਕ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ- ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟ: ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਧੀ ਸਹੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਬਿਲਿੰਗ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ-ਕਦਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਇਨਵੌਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੀ 2 ਬੀ (ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ) ਇਨਵੌਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੇਜ਼ਰ ਮਾਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਗੈਰ -ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਸਾਰੇ ਇਨਵੌਇਸ ਇਨਪੁਟ ਫੀਡਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ-ਟਾਈਪ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ Alt P ਦਬਾਓ ਜਾਂ P ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। Alt S ਦਬਾਓ, ਜਾਂ S ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ: ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨੋ ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਚੁਣੋ. ਟੈਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜਾਂ Alt P ਦਬਾਓ, ਫਿਰ ਪੇਜ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਪੇਜ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਜ ਰੇਂਜ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ 1 ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੰਨੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਰੀ ਚਲਾਨ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 1. ਛਾਪਣ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 2. ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ Alt P ਦਬਾਓ।
 3. ਐਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 4. ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਚੁਣੋ।
 5. ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਵਾਦ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ।
 6. ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੈਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 7. ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੀਨੂੰ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 8. ਪੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੀਟ 2 ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 9. ਓਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਜੀਐਸਟੀਆਰ -1 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ?

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਲਾਇਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀਆਰ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇਹ ਖਰੀਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀਆਰ 3 ਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 3.1 ਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਈ ਮੂਲ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਲੀਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸਮੁੱਚੇ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਲਈ ਐਕਸਲ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕਈ ਮੂਲ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।