written by Khatabook | September 2, 2021

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ - ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰੀਏ

×

Table of Content


ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਊਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਊਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੁੰਜੀ "F7" ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਰਨਲ ਕੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਸਰੋਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੀ ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਕੀ ਹੈ?

ਹਰ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਲਈ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੈਣ -ਦੇਣ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਬੈਲੇਂਸ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਵਾਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਊਚਰ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਊਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਡਿਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਜਰਨਲ ਵਾouਚਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ:

 • ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ

ਗੈਰ-ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ- ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਮੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਾਭ, ਛੂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਪਤੀ ਲਿਖਣ-ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ।

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰਜ਼ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਵਾਊਚਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਵਾਊਚਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
 1. ਰਸੀਦ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 2. ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਊਚਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 3. ਕੌਂਟਰਾ ਵਾਊਚਰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 4. ਵਿਕਰੀ ਵਾਊਚਰ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 5. ਖਰੀਦ ਵਾਊਚਰ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 6. ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਵਾਊਚਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਹਰੇਕ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਡੇਪ੍ਰਿਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਊਚਰ: ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਸਾਲ ਲਈ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਡੇਪ੍ਰਿਸੀਏਟੇਡ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਪ੍ਰਿਸੀਏਟੇਡ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਊਚਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਖਰਚੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
 • ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਊਚਰ: ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਊਚਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।
 • ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀ ਵਾਊਚਰ: ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਨਕਦ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਊਚਰ: ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 • ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਊਚਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਊਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਵਾਊਚਰ: ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਟੈਲੀ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਵਾਊਚਰ- ਇਸ ਵਾਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਇੱਕਰੂਅਲ ਵਾਊਚਰ - ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

1. ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ

ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ- ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਗਾਹਕੀ ਆਦਿ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਡੈਬਿਟ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ XXX
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ XXX

2. ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਖਰਚੇ

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਖਰਚੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਖਰਚੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਕਦ ਅਧਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ:

 • ਡੈਬਿਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ XXX
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ XXX

3. ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ/ ਖਰਚਾ

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਇੱਕ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ- ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਵਿਆਜ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਆਦਿ।

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ:

 • ਡੈਬਿਟ ਇਕੱਤਰ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ XXX
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਖਾਤਾ XXX

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ- ਬੋਨਸ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਯੋਗ, ਵਰਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਪੱਤਿਆਂ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ।

ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ:

 • ਡੈਬਿਟ ਲਾਭ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਖਾਤਾ XXX
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਖਾਤਾ XXX

4. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ- ਮੋਹਨ ਨੇ ਸੋਹਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ।

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ:

 • ਡੈਬਿਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾਤਾ: 10,00,000
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਹਨ ਖਾਤਾ: 10,00,000

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ- ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉੱਤੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਟੈਲੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ:

 • ਡੈਬਿਟ ਕੋਮਲ ਖਾਤਾ: 15,00,000
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਤਾ: 15,00,000

5. ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ- ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ 20,000 ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਇਹ ਹੋਣਗੇ:

ਕਰਜ਼ਦਾਰ: 0

ਲੈਣਦਾਰ: 5000

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ:

ਡੈਬਿਟ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ: 20,000

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਣਦਾਤਾ ਖਾਤਾ: 20,000

ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ, "ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ" ਅਤੇ "ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ", ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹਨ:

ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਰਨਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।

ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ। ਸਧਾਰਨ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉਹ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9: ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ -ਜੋਖਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

 • ਲੇਖਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ

 • ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਕੀ ਹੈ?

 • ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

 • ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

 • ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਂਟਰੀਆਂ

ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ ਪੀਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੌਰਟਕਟ ਕੁੰਜੀ "F7" ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਹਨ:

 • ਕਦਮ 1: ਆਪਣਾ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9. ਖੋਲ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੋਲ੍ਹੋ।

 • ਕਦਮ 2: ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਸਟਰਜ਼, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਛੱਡੋ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਰਲੇਖ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਊਚਰ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

 • ਕਦਮ 3: ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਾਊਚਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ:
 1. ਵਸਤੂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਊਚਰ
 2. ਆਰਡਰ ਵਾਊਚਰ
 3. ਕੰਟਰਾ ਵਾਊਚਰ
 4. ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਊਚਰ
 5. ਰਸੀਦ ਵਾਊਚਰ
 6. ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ
 7. ਵਿਕਰੀ ਵਾਊਚਰ
 8. ਵਾਊਚਰ ਖਰੀਦੋ
 9. ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ
 10. ਉਧਾਰੀ ਨੋਟ

ਇਹਨਾਂ ਵਾਊਚਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ "F7" ਦਬਾਓ।

 • ਕਦਮ 4: ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਧੀਨ By/Dr ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੇਜਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਲੇਜਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ alt+c ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਲੇਜਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 • ਕਦਮ 5: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, By/Dr ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ, ਟੂ/ਸੀਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਬੰਧਤ ਰਕਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

 • ਕਦਮ 6: ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ-ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਖੇਤਰ ਵੇਖੋਗੇ। ਵਰਣਨ (ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।

​​ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਸਭ ਟੈਲੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

1. ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ।

2. ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਡੈਬਿਟ ਡੀਪ੍ਰਸੀਏਸ਼ਨ ਖਾਤਾ: 10,000

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾਤਾ: 10,000

3. ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਵਾਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੁੰਜੀ "F7" ਦਬਾਉ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।