written by Khatabook | February 10, 2022

सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 39 काय आहे?

×

Table of Content


सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 39 मध्ये इनपुट सेवा वितरकांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट वितरित करण्यासाठी प्रक्रिया दिली आहे. सर्व नोंदणीकृत व्यक्तींना सीजीएसटी / एसजीएसटीच्या नियम 39 ची माहिती असणं आवश्यक आहे. सामान्यत: प्रत्येक व्यवसाय मालकाला वस्तू आणि सेवा कर किंवा जीएसटीची माहिती असते. पण त्यांना जीएसटी नियम 39 विषयी माहिती असण्याची शक्यत कमी आहे, त्याबद्दल आपण सविस्तर जाणून घेवूया.

सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 39

नियम 39 समजून घेण्यापूर्वी, इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) आणि इनपुट सेवा वितरक (ISD) बद्दल जाणून घेऊया. या दोन संकल्पना जाणून घेतल्याने जीएसटी कायद्याचा नियम 39 सहज समजण्यास मदत होऊ शकते.

इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा अर्थ

इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे इनपुटच्या खरेदीवर भरलेल्या कराचे क्रेडिट जे आउटपुटवर कर भरण्यासाठी भरल्या जाणार्‍या कराच्या विरूद्ध घेतल्या जावू शकते.

उदाहरण - श्री. एक्सने 100 रुपये + जीएसटी 18 = 118 रुपये किमतीचा माल पुरवला. त्याने 20 रुपये + जीएसटी 2 = 22  रुपयात ट्रकची सेवा घेतली. श्री. एक्ससाठी जीएसटीचे दायित्व काय आहे?

उपाय - श्री. एक्सचे जीएसटी दायित्व 16 रुपये आहे जे खालीलप्रमाणे मोजले जाते:

आउटपुट दायित्व - रुपये 18

कपात: इनपुट टॅक्स क्रेडिट - रुपये 2

जीएसटी दायित्व = रुपये 18-2 = रुपये 16

जीएसटी कायद्यानुसार इनपुट सेवा वितरक कोण आहे?

जीएसटीमध्ये आयएसडीचा अर्थ-

इनपुट सेवा वितरकाकडे जीएसटी अंतर्गत खालील वैशिष्ट्ये आहेत -

 • आयएसडी समान पॅन असलेल्या परंतु भिन्न जीएसटी क्रमांक असलेल्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये आयटीसी वितरित करते.
 • आयएसडीला एक आयएसडी इनव्हाॅईस जारी करणे आवश्यक आहे जे स्पष्टपणे नमूद करते की हे इनव्हाॅईस पूर्णपणे आयटीसी वितरणासाठी आहे.
 • आयएसडीला प्रत्येक शाखेद्वारे वापरल्या जाणार्‍या सेवांसाठी पावत्या प्राप्त करतात आणि आयटीसीला  ISD द्वारे त्यांच्या विविध शाखांमध्ये प्रमाणानुसार वितरित केले जाते.

इनपुट सेवा वितरक फक्त सेवांसाठी पावत्यावर क्रेडिट वितरित करू शकतो आणि भांडवली वस्तूंसाठी नाही.

जीएसटी नियमांतर्गत आयएसडी:

सेवा करामध्ये इनपुट सेवा वितरकाशी संबंधित नियम ही समाविष्ट आहेत. जीएसटी नियमांतर्गत आयएसडीची स्वतंत्र नोंदणी करण्याच्या तरतुदी आहेत. आयएसडीद्वारे त्यांच्या सामान्य नोंदणीशिवाय वेगळी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. इतर सर्व शाखांची स्वतंत्र नोंदणी असणे आवश्यक आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट त्या शाखांना वितरित केल्या जाईल ज्या आउटपुट सेवांचा पुरवठा करतात.

 • इनपुट सेवा वितरकाद्वारे इनव्हाॅईस बीजक जारी करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये हे निर्दिष्ट केले जाईल की हे इनव्हाॅईस फक्त आयटीसी वितरणाच्या कारणासाठी आहे.
 • इनपुट टॅक्स क्रेडिटची आयएसडीद्वारे दोन भागात विभागणी केली जाऊ शकते, ते म्हणजे पात्र क्रेडिट आणि अपात्र क्रेडिट.
 • प्राप्तकर्ता युनिट आयएसडी सारख्याच राज्यात स्थित असल्यास, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सीजीएसटी) आणि राज्य वस्तू आणि सेवा कराचे (एसजीएसटी) क्रेडिट सीजीएसटी किंवा एसजीएसटी किंवा केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर (यूटीजीएसटी) म्हणून वितरित केले जाईल.
 • जर प्राप्तकर्ता युनिट आयएसडीपासून वेगळ्या राज्यात स्थित असल्यास, सीजीएसटी किंवा एसजीएसटी किंवा यूटीजीएसटीचे क्रेडिट एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (आयजीएसटी) म्हणून वितरित केले जाईल.

कृपया लक्षात ठेवा की वितरित करायच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटची एकूण रक्कम ओलांडली जाऊ शकत नाही.

सामान्य क्रेडिट वितरणाची वर नमूद केलेली यंत्रणा सीजीएसटी, एसजीएसटी आणि आयजीएसटी क्रेडिटसाठी स्वतंत्रपणे वापरली जाणे आवश्यक आहे. खालील तक्त्यात आयएसडीद्वारे वितरित केले जाणारे क्रेडिट सारांशित केले आहे:

क्रेडिट वितरित केले जाईल

आयएसडी आणि प्राप्तकर्त्याचे युनिट एकाच राज्यात आहे

प्राप्तकर्ता युनिट आयएसडी प्रमाणे वेगळ्या राज्यात आहे

सीजीएसटी

सीजीएसटी

आयजीएसटी

एसजीएसटी

एसजीएसटी

आयजीएसटी

आयजीएसटी

आयजीएसटी किंवा सीजीएसटी किंवा एसजीएसटी

आयजीएसटी

हेही वाचा: सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 37 बद्दल जाणून घ्या

दोन्ही शासनांतर्गत आयएसडी - जीएसटी आणि सेवा कर व्यवस्था

 • आयएसडी कोण असू शकतात?

मागील शासनाच्या अंतर्गत, म्हणजे सेवा कर, एक आयएसडी एकतर निर्माता किंवा अंतिम उत्पादनांचा निर्माता किंवा सेवा प्रदान करणारी व्यक्ती असू शकते. परंतु जीएसटी अंतर्गत, आयएसडी कोणीही असू शकतो जो वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हीचा पुरवठादार आहे.

अशा प्रकारे हे ध्यानात येते की जीएसटी अंतर्गत आयएसडीची व्याख्या अधिक व्यापक आहे कारण ती कोणत्याही पुरवठा करणाऱ्या सर्व संस्था/व्यक्तींचा समावेश करते (ज्यामध्ये कोणतीही विक्री, वस्तु विनिमय, हस्तांतरण, भाडेपट्टी, भाडे विल्हेवाट इत्यादी सामील होते.)

 • कोणत्या आधारावर क्रेडिट वितरित केले जाऊ शकते?

सेवा कर प्रणाली अंतर्गत, इनपुट सेवा वितरकाला सेवा खरेदीसाठी इनव्हाॅईस प्राप्त होते. सेवा एक किंवा अधिक युनिट्स किंवा शाखांद्वारे प्राप्त केल्या जावू शकतात. त्यानंतर आयएसडी विविध शाखा/कार्यालयांमध्ये क्रेडिट वितरित करण्याच्या उद्देशाने इनव्हाॅईस किंवा बिल किंवा चालान जारी करते.

याउलट, जीएसटी प्रणाली अंतर्गत, इनपुट सेवा वितरकाला शाखांद्वारे वापरल्या जाणार्‍या सेवांसाठी कर चालान प्राप्त होते. मग अशा आयएसडी विविध शाखांमध्ये प्रमाणिक आधारावर क्रेडिटचे वितरण करण्याच्या उद्देशाने जीएसटी नियमांतर्गत विहित केलेले आयएसडी इनव्हाॅईस जारी करतात.

 • क्रेडिट कसे वितरित केले जात आहे?

या निर्मात्यांना, उत्पादकांना किंवा पुरवठादारांना वितरीत करण्यासाठी इनव्हाॅईस, बिल किंवा चालान जारी करून सेवा कर प्रणाली अंतर्गत क्रेडिट प्रदान केले जाते. तथापि, जीएसटी प्रणालीमध्ये, वर नमूद केलेल्या कार्यालयाप्रमाणेच PAN असलेल्या करपात्र वस्तू आणि/किंवा सेवांच्या पुरवठादाराला वितरित करण्यासाठी आयएसडी इनव्हाॅईस जारी करून ते पसरवले जाते.

 • जुन्या आणि नवीन व्यवस्थांमध्ये कोणत्या प्रकारचे कर क्रेडिट वितरित केले जाऊ शकते?

सेवा कर प्रणाली अंतर्गत, उक्त सेवांवर सेवा कराचे क्रेडिट दिले जाते आणि जीएसटी प्रणाली अंतर्गत उक्त सेवांवर सीजीएसटी (किंवा एसजीएसटी) आणि आयजीएसटीचे क्रेडिट दिले जाते.

 • ते कोणाला वितरित केले जाऊ शकते?

सेवा कर प्रणाली अंतर्गत, क्रेडिट आउटसोर्स उत्पादक आणि पुरवठादारांना एकाच PAN सह हस्तांतरित केले जाऊ शकते; तथापि, जीएसटी प्रणाली अंतर्गत, आउटसोर्स उत्पादक किंवा सेवा प्रदात्यांना क्रेडिट वितरित केले जाऊ शकत नाही.

दोन शासनांमधील पूर्वीच्या तुलनेचा परिणाम म्हणून, क्रेडिट वितरण एकच PAN असलेल्या कार्यालयांपुरते मर्यादित आहे. हे उत्पादन ते पुरवठ्यापर्यंत करपात्र घटनांमधील बदलाशी संबंधित असू शकते. पुरवठ्याच्या क्षणी कराचा बोजा निर्माण होईल आणि तो उपलब्ध इनपुट टॅक्स क्रेडिट वापरून आयएसडीद्वारे भरला जाईल.

नियम 39 नुसार आयएसडीद्वारे पूर्ण करायच्या अटी

नोंदणी संबंधित: इनपुट सेवा वितरकाला सामान्य करदाता म्हणून जीएसटी अंतर्गत नोंदणीशिवाय अनिवार्यपणे "आयएसडी"च्या रुपात नोंदणी करावी लागेल. तेच फॉर्म क्र. REG-01 मध्ये नमूद करावे लागेल अनुक्रमांक 14 अंतर्गत. तसेच, वर नमूद केलेल्या फॉर्ममध्ये घोषणा केल्यानंतरच प्राप्तकर्त्या युनिट्सना क्रेडिटचे वितरण करण्याची परवानगी दिली जाईल.

इनव्हाॅईस संबंधित: आयएसडी इनव्हॉईस जारी करून आधी सांगितल्याप्रमाणे आयएसडी प्राप्तकर्त्यांना टॅक्स क्रेडिटची रक्कम वितरित करू शकते.

रिटर्न फाईलिंग संबंधित- सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 39:

 • इनपुट सेवा वितरकाने दर महिन्याला रिटर्न फाईलिंगशी संबंधित आवश्यकतांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
 • दर महिन्याला आयएसडीद्वारे GSTR6 दाखल केला जातो. साधारणपणे, पुढील महिन्याच्या 13 तारखेपर्यंत ते सादर करावे लागेल. केवळ सरकारच तारीख वाढवू शकते.
 • याशिवाय, दरमहा भरल्या जाणार्‍या GSTR 3B मध्ये खरेदी इनव्हॉईसचे क्रेडिट घेतले जाऊ शकते. या खरेदीची पडताळणी फॉर्म क्रमांक GSTR2A वरून केली जाऊ शकते.
 • GSTR 9 आणि GSTR 9C फाईल करण्यासाठी आयएसडीची गरज नाही. याचा अर्थ वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठी आयएसडीची गरज नाही.

आयएसडी रिव्हर्स चार्जचे कोणतेही बिल स्वीकारू शकत नाही. पण का? यामागील कारण म्हणजे आयएसडी सुविधा फक्त क्रेडिट वितरणाच्या उद्देशाने आहे.

सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 39 - आयएसडीद्वारे आयटीसीचे वितरण कसे करावे? 

आयएसडीद्वारे आयटीसीचे वितरण सीजीएसटी नियमांचा नियम 39 नुसार केले जाईल. वितरण खालीलप्रमाणे केले जाईल-

(1) सर्वप्रथम, लक्षात ठेवा की विशिष्ट महिन्याचे क्रेडिट फक्त त्या विशिष्ट महिन्यात वितरित केले जाणे आवश्यक आहे आणि जीएसटी पोर्टलवर फॉर्म GSTR 6 च्या मदतीने माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे. .

(2) अपात्र सेवा आणि पात्र सेवा यांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट स्वतंत्रपणे सूचित केले जावे कारण क्रेडिट फक्त पात्र सेवांसाठी घेतले जाते.

(3) क्रेडिट वितरणाचे विशिष्ट सूत्र / पद्धती -

इनपुट सेवांसाठी क्रेडिट एकापेक्षा जास्त प्राप्तकर्त्यांना किंवा सर्व प्राप्तकर्त्यांना दिले जाते. मागील आर्थिक वर्षात प्राप्तकर्त्याच्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील उलाढालीच्या आधारावर अशा प्राप्तकर्त्यांमध्ये क्रेडिटचे प्रमाणानुसार वितरण केले जाईल.

समजा एक किंवा अधिक युनिट्समध्ये ज्यामध्ये क्रेडिट वितरित केले जाणार आहे त्यांची मागील आर्थिक वर्षात उलाढाल झाली नाही. त्या बाबतीत, शेवटच्या तिमाहीची उलाढाल ज्यासाठी सर्व प्राप्तकर्त्यांच्या उलाढालीचे तपशील उपलब्ध आहेत त्या महिन्यापूर्वी ज्या महिन्यात क्रेडिट वितरित केले जाणार आहे त्याचा वापर उलाढाल मोजण्यासाठी केला जातो.

ही रक्कम असेल, “C1”, ज्याची गणना खालील सूत्र वापरून केली जाईल-

C1 = (t1÷T) × C

कुठे,

“C” ही एकूण क्रेडिटची रक्कम आहे जी वितरित करणे आवश्यक आहे

"t1" ही संबंधित कालावधीत विशिष्ट प्राप्तकर्त्याची उलाढाल आहे आणि

“T” ही सर्व प्राप्तकर्त्यांची एकूण उलाढाल आहे

(4) आयजीएसटीच्या खात्यावर आयटीसी प्रत्येक प्राप्तकर्त्याला आयजीएसटीचे आयटीसीच्या रुपात वितरित केले जाईल;

(5) इनपुट सेवा वितरकाद्वारे एक आयएसडी इनव्हाॅईस जारी केले जाते ज्यामध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की हे इनव्हाॅईस फक्त आयटीसी वितरणाच्या कारणासाठी आहे.

(6) कोणत्याही आयएसडीला पुरवठादाराकडून कोणतीही डेबिट नोट प्राप्त झाल्यास, त्याने त्याच महिन्यात डेबिट नोट उचलणे आवश्यक आहे.

(7) जर एखादा आयएसडी क्रेडिट नोट प्राप्त करतो, जे उपलब्ध आयटीसीची रक्कम कमी करते, तर आयएसडीने प्राप्तकर्त्यांना आयएसडी क्रेडिट नोट जारी करणे आवश्यक आहे ज्यांना मूळ इनव्हॉईसच्या आधारावर क्रेडिट देण्यात आले होते. क्रेडिट नोट त्याच प्रमाणात जारी केली जावी ज्या प्रमाणात प्रारंभिक क्रेडिट वितरित केले होते. ज्या महिन्यात आयएसडीच्या GSTR6A मध्ये क्रेडिट नोटेशन दिसेल त्याच महिन्यात आयएसडी क्रेडिट जारी केले जाणार नाही.

(8) जेव्हा इनपुट सेवांसाठी क्रेडिट एकाच प्राप्तकर्त्याला दिले जाते, तेव्हा त्या प्राप्तकर्त्याला क्रेडिट प्राप्त होईल. उदाहरणार्थ, जर महाराष्ट्रातील एखाद्या आयएसडीला कोलकाता येथील शाखेत वितरीत केलेल्या आयटी देखभाल सेवांचे इनव्हाॅईस प्राप्त झाले, तर ते क्रेडिट फक्त कोलकाता शाखेत वितरित केले जाईल.

सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 16 अंतर्गत, जीएसटीमध्ये मिळणाऱ्या क्रेडिटसाठी महत्त्वाचा निकष म्हणजे पुरवठादाराने सेवा प्राप्त करणे आवश्यक आहे. परिणामी, सेवेच्या वास्तविक प्राप्तकर्त्यालाच क्रेडिट उपलब्ध असायला पाहिजे.

जीएसटीमध्ये इनपुट सेवा वितरक उदाहरणासह:

कल्पना करा की, खाली नमूद केल्याप्रमाणे ABC Ltd ची वेगवेगळी युनिट्स आहेत.

1. मुन्नार, केरळमधील औद्योगिक युनिट; 2020-21 पासून बंद, कोणतीही उलाढाल नाही.

2. उटी, कर्नाटकमधील युनिट; 2020-21 मध्ये 120 कोटीची उलाढाल;

3. आदिलाबाद, तेलंगणातील सेवा केंद्र; 2020-21 मध्ये 12 कोटीची उलाढाल;

4. कांचीपुरम चेन्नई, तामिळनाडू येथे सेवा केंद्र; 2020-21 मध्ये 18 कोटींची उलाढाल;

ABC Ltd. चे कॉर्पोरेट कार्यालय आयएसडीच्या रुपात कार्य करते. डिसेंबर 2021 पर्यंत 18 लाखाचा आयटीसी वितरित करणे अपेक्षित आहे. एक इनव्हाॅईस ज्यामध्ये 6 लाख कर समाविष्ट आहे, जो उटी युनिटसाठी तांत्रिक सल्लागाराशी संबंधित आहेत. क्रेडिटचे वितरण काय असायला पाहिजे? 

सीजीएसटी नियमांचा नियम 39 नुसार 6 लाख क्रेडिट उटी युनिटसाठी जबाबदार आहे आणि ते फक्त कलम 20 (2) (c) अंतर्गत उटी युनिटला हस्तांतरित केले जाईल. उर्वरित 12 लाख रुपयातून, मुन्नार युनिटला कोणतेही क्रेडिट दिले जाणार नाही कारण आयटीसी फक्त वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा करणाऱ्या प्राप्तकर्त्यांना वितरित केले जाते. 12 लाख रुपये उटी युनिट, आदिलाबाद आणि कांचीपुरममधील सेवा केंद्रांना वितरित केले जाणार आहेत. हे त्यांच्या गेल्या आर्थिक वर्षात - 2020-21 मधील एकूण उत्पन्नावर आधारित असायला पाहिजे.

 • उटी युनिटला मिळेल (120 कोटी/150 कोटी) x 12 लाख = 9.6 लाख;
 • आदिलाबाद सेवा केंद्राला प्राप्त होईल (12 कोटी /150 कोटी) x 12 लाख = 96,000; आणि
 • कांचीपुरम सेवा केंद्राला मिळेल (18 कोटी /150 कोटी) x 12 लाख = 144,000.

हेही वाचा: प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खर्च म्हणजे काय?

निष्कर्ष

आयएसडी ही अनेक सामायिक खर्चासह व्यवसायांना उपलब्ध करून दिलेली सेवा आहे जी इनव्हाॅईसिंग आणि पेमेंट एकाच ठिकाणी करण्याची परवानगी देते. या प्रणालीचा मुख्य उद्देश व्यवसायांसाठी क्रेडिट-घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि जीएसटी प्रणाली अंतर्गत क्रेडिट-फ्लो सुरळीतपणे होईल याची खात्री करणे हा आहे. परिणामी, सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 39 एक इनपुट सेवा वितरक इनपुट टॅक्स क्रेडिट्स कसे वितरित करतो हे स्पष्ट करतो.

जीएसटी संबंधी नवीनतम अपडेट्ससाठी Khatabook ॲप डाउनलोड करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न: आयएसडीद्वारे क्रेडिट वितरणाची पद्धत स्पष्ट करा?

उत्तर:

आवश्यक माहिती असलेल्या दस्तऐवजाच्या बदल्यात क्रेडिट दिले जाऊ शकते.

वितरित करायच्या क्रेडिटची एकूण रक्कम उपलब्ध क्रेडिटच्या एकूण रकमेपेक्षा जास्त नसावी.

जेव्हा इनपुट सेवेवरील क्रेडिट एखाद्या विशिष्ट क्रेडिट प्राप्तकर्त्याला दिले जाते, तेव्हा ते क्रेडिट फक्त त्या व्यक्तीला हस्तांतरित केले जावे.

समजा इनपुट सेवेचे श्रेय एकापेक्षा जास्त प्राप्तकर्त्यांना किंवा सर्व प्राप्तकर्त्यांना दिले जाते. अशा स्थितीत, त्यांच्या राज्यातील अशा लाभार्थ्यांच्या संबंधित कालावधीत लागू असलेल्या सर्व प्राप्तकर्त्यांच्या एकूण उलाढालीच्या आधारावर त्यांच्यामध्ये प्रमाणानुसार क्रेडिटचे वाटप केले जाते.

चालू वर्षात अशा पुरस्कार विजेत्यांनी कार्यरत व्हावे.

 

प्रश्न: एकापेक्षा जास्त प्राप्तकर्ते असल्यास नियम 39 नुसार क्रेडिटचे वितरण कसे केले जाईल?

उत्तर:

जर एकापेक्षा जास्त प्राप्तकर्ते असतील, तर मागील आर्थिक वर्षात प्राप्तकर्त्याच्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील उलाढालीच्या आधारावर अशा प्राप्तकर्त्यांमध्ये क्रेडिट समान प्रमाणात वितरीत केले जाईल.

प्रश्न: मागील आर्थिक वर्षात युनिटची उलाढाल झाली नसल्यास काय होईल?

उत्तर:

जर मागील आर्थिक वर्षात उलाढाल झाली नसल्यास, क्रेडिट वितरणाच्या महिन्यापूर्वीच्या शेवटच्या तिमाहीतील व्यवसायाच्या उलाढालीचा वापर केला जावू शकतो.

प्रश्न: क्रेडिट वितरणासाठी जीएसटी कायद्याच्या नियम 39 नुसार आयएसडीला कोणत्या काही अटी पूर्ण करायच्या आहेत?

उत्तर:

आयएसडीला जीएसटी नोंदणी व्यतिरिक्त आयएसडी म्हणून स्वतंत्र नोंदणी करावी लागेल, आयएसडी इनव्हाॅईस जारी करावे लागेल आणि आवश्यक रिटर्न भरावे लागतील.

प्रश्न: आयएसडीला आयएसडी इनव्हाॅईस जारी करावे लागेल का?

उत्तर:

इनपुट सेवा वितरकाद्वारे एक आयएसडी इनव्हाॅईस जारी करणे आवश्यक असेल, ज्यामध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले जाईल की हे इनव्हाॅईस फक्त आयटीसी वितरणाच्या कारणासाठी आहे.

प्रश्न: सीजीएसटीचा नियम 39 काय सांगतो?

उत्तर:

सीजीएसटीच्या नियम 39 मध्ये इनपुट सेवा वितरकांसाठी त्यांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट वितरित करण्याची प्रक्रिया सांगितली आहे.

अस्वीकरण :
या वेबसाईटवर प्रदान केलेली माहिती, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेस कोणत्याही वॉरंटी किंवा प्रतिनिधित्व, व्यक्त किंवा अंमलबजावणी न करता "जसे आहे तसे" आणि "जसे उपलब्ध आहे" त्या आधारावर प्रदान केली जाते. Khatabook ब्लॉग्स हे पूर्णपणे फायनान्शिअल, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेसच्या शैक्षणिक चर्चेसाठी आहेत. Khatabook ही गॅरंटी देत नाही की सर्व्हिस तुमच्या आवश्यकता पूर्ण करेल किंवा विनाव्यत्यय, वेळेवर आणि सुरक्षित असेल आणि जर त्रुटी असल्यास, त्या दुरुस्त केल्या जातील. येथे दिलेले मटेरिअल आणि माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहे. कोणतेही कायदेशीर, आर्थिक किंवा व्यावसायिक निर्णय घेण्यासाठी माहितीवर अवलंबून राहण्यापूर्वी एखाद्या व्यावसायिकाचा सल्ला घ्या. ही माहिती तुमच्या स्वतःच्या जोखमीवर काटेकोरपणे वापरा. वेबसाईटवर असलेल्या कोणत्याही खोट्या, चुकीच्या किंवा अपूर्ण माहितीसाठी Khatabook जबाबदार राहणार नाही. या वेबसाईटमध्ये असलेली माहिती अपडेटेड, संबंधित आणि अचूक आहे याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असले तरी, Khatabook कोणत्याही हेतूसाठी वेबसाईट किंवा माहिती, प्राॅडक्ट्स, सर्व्हीसेस किंवा संबंधित वेबसाईटवर समाविष्ट असलेल्या ग्राफिक्स संदर्भात पूर्णतः, विश्वासार्हता, अचूकता, उपयुक्तता किंवा उपलब्धता याविषयी कोणतीही गॅरंटी देत ​​नाही. वेबसाईट तात्पुरती अनुपलब्ध असल्यास, Khatabook कोणत्याही तांत्रिक समस्यांसाठी किंवा तिच्या नियंत्रणाबाहेरील नुकसानांसाठी आणि या वेबसाईटवर तुमच्या वापरामुळे किंवा प्रवेशामुळे होणाऱ्या हानी किंवा नुकसान यासाठी जबाबदार राहणार नाही.
अस्वीकरण :
या वेबसाईटवर प्रदान केलेली माहिती, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेस कोणत्याही वॉरंटी किंवा प्रतिनिधित्व, व्यक्त किंवा अंमलबजावणी न करता "जसे आहे तसे" आणि "जसे उपलब्ध आहे" त्या आधारावर प्रदान केली जाते. Khatabook ब्लॉग्स हे पूर्णपणे फायनान्शिअल, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेसच्या शैक्षणिक चर्चेसाठी आहेत. Khatabook ही गॅरंटी देत नाही की सर्व्हिस तुमच्या आवश्यकता पूर्ण करेल किंवा विनाव्यत्यय, वेळेवर आणि सुरक्षित असेल आणि जर त्रुटी असल्यास, त्या दुरुस्त केल्या जातील. येथे दिलेले मटेरिअल आणि माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहे. कोणतेही कायदेशीर, आर्थिक किंवा व्यावसायिक निर्णय घेण्यासाठी माहितीवर अवलंबून राहण्यापूर्वी एखाद्या व्यावसायिकाचा सल्ला घ्या. ही माहिती तुमच्या स्वतःच्या जोखमीवर काटेकोरपणे वापरा. वेबसाईटवर असलेल्या कोणत्याही खोट्या, चुकीच्या किंवा अपूर्ण माहितीसाठी Khatabook जबाबदार राहणार नाही. या वेबसाईटमध्ये असलेली माहिती अपडेटेड, संबंधित आणि अचूक आहे याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असले तरी, Khatabook कोणत्याही हेतूसाठी वेबसाईट किंवा माहिती, प्राॅडक्ट्स, सर्व्हीसेस किंवा संबंधित वेबसाईटवर समाविष्ट असलेल्या ग्राफिक्स संदर्भात पूर्णतः, विश्वासार्हता, अचूकता, उपयुक्तता किंवा उपलब्धता याविषयी कोणतीही गॅरंटी देत ​​नाही. वेबसाईट तात्पुरती अनुपलब्ध असल्यास, Khatabook कोणत्याही तांत्रिक समस्यांसाठी किंवा तिच्या नियंत्रणाबाहेरील नुकसानांसाठी आणि या वेबसाईटवर तुमच्या वापरामुळे किंवा प्रवेशामुळे होणाऱ्या हानी किंवा नुकसान यासाठी जबाबदार राहणार नाही.