written by Khatabook | February 6, 2022

सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 37 बद्दल जाणून घ्या

×

Table of Content


सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांच्या नियम 37 नुसार, जर एखाद्या नोंदणीकृत व्यक्तीने इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला असेल आणि इनव्हाॅईस तारखेच्या 180 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत उत्पादने किंवा सेवांच्या कोणत्याही आवक पुरवठ्यावर विक्रेत्याला पैसे देण्यात अपयश आले असल्यास त्यांना आवक पुरवठ्याचा तपशिल प्रदान करणे आवश्यक आहे. या तपशिलांमध्ये, घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे मूल्य जे पुरवठादाराला न भरलेल्या रकमेच्या प्रमाणात असते आणि मूल्य किंवा रक्कम न भरलेली असते. ही माहिती फॉर्म जीएसटीआर 2 वापरून इनव्हाॅईस तारखेनंतरच्या महिन्यात, इनव्हाॅईस जारी झाल्यानंतर 180 दिवसांनी दाखल केली जायला पाहिजे.

सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 37 काय आहे?

 • सदर कायद्याच्या अनुसूची I मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे विचार न करता वितरीत केलेल्या पुरवठ्याचे मूल्य कलम 16 च्या उप-कलम (2) च्या दुसर्‍या तरतुदीच्या उद्देशाने दिले गेले आहे असे मानले पाहिजे.
 • शिवाय, कलम 15 च्या उप-कलम (2) च्या खंड (b) च्या आवश्यकतांनंतर जोडलेल्या कोणत्याही रकमेच्या कारणास्तव पुरवठ्याचे मूल्य उप-कलम (2) च्या दुसऱ्या तरतुदीच्या हेतूंसाठी कलम 16 अदा केले गेले आहे असे मानले जाईल.
 • उप-नियम (1) मध्ये नमूद केलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम नोंदणीकृत व्यक्तीच्या आउटपुट कर दायित्वामध्ये ज्या महिन्यामध्ये माहिती दिली जाते त्यामध्ये जोडली जाते.
 • नोंदणीकृत व्यक्तीने कलम 50 च्या उपकलम (1) मध्ये प्रदान केलेल्या दराने अशा पुरवठा जमा करण्याच्या तारखेपासून सुरू होणाऱ्या कालावधीसाठी आणि उप-नियमामध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार देय आउटपुट टॅक्समध्ये जोडलेल्या रकमेच्या पेमेंटसह समाप्त होण्याच्या कालावधीसाठी व्याज भरणे आवश्यक आहे ( 2).
 • कलम 16 उप-कलम (4) मध्ये घालण्यात आलेली कालमर्यादा या कायद्याच्या तरतुदींनुसार याआधी मागे घेतलेल्या कोणत्याही क्रेडिटचा पुन्हा लाभ घेण्याच्या दाव्याला लागू होत नाही.

सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 37 का वापरला जातो?

सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचे नियम 37 विशिष्ट परिस्थितीत लागू केले जातात. माल आणि सेवांच्या आवक पुरवठ्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करणारा नोंदणीकृत करदाता 180 दिवसांच्या आत विक्रेत्याला इनव्हाॅईस रक्कम अदा करू शकत नाही तेव्हा हा नियम लागू होतो. कलम 16 च्या उप-कलम (2) च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार, त्यांनी पुरवठा तपशिल उघड करणे आवश्यक आहे. त्यांनी इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम, पुरवठादाराला न भरलेल्या रकमेच्या प्रमाणात दावा केलेला आणि न भरलेल्या मूल्याच्या रकमेबद्दल माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे. याचा सरळ अर्थ असा होतो की व्यवसायांनी ज्या कर्जदारांविरुद्ध इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत करणे आवश्यक आहे त्यांचा कालावधी आणि आधार यांचा मागोवा ठेवावा.

मोठ्या कंपन्यांमध्ये, ही प्रक्रिया विशेषतः कठीण असते कारण त्यांना अनेक ठिकाणांहून अनेक व्यवहार हाताळावे लागतात. या कामासाठी कॉर्पोरेशन्सना मदत करण्यासाठी अकाउंटिंग किंवा ईआरपी सॉफ्टवेअरसारख्या विविध तंत्रज्ञानाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 16 द्वारे इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्सल सूचित केले आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

जर पुरवठादाराची बिले 1 जुलै ते 3 जुलै 2017 दरम्यान वाढवली गेली आणि ती कालमर्यादेपर्यंत न भरलेली राहिली तर, इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत केले जाऊ शकते, उलट इनपुट टॅक्स क्रेडिट रक्कम सीजीएसटी, आयजीएसटी, एसजीएसटी आणि उपकरात व्याजासह  विभागली पाहिजे.

सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांच्या नियम 37 साठी अपवाद

जीएसटीच्या नियम 37 मध्ये काही सूट आहेत, ज्या खाली दिल्या आहेत:

 1. कलम 16(4) मध्ये नमूद केल्यानुसार, आधीपासून उलट झालेल्या कोणत्याही क्रेडिटवर पुन्हा दावा करण्यासाठी वेळ लागू होत नाही.
 2. नोंदणीकृत व्यक्ती अशा डिलिव्हरीवर आयटीसी मिळाल्याच्या तारखेपासून 18% प्रति वर्ष व्याज भरण्यासाठी जबाबदार असेल. जोपर्यंत देय आउटपुट टॅक्समध्ये रक्कम समाविष्ट होत नाही.
 3. वापरलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम नोंदणीकृत व्यक्तीच्या आउटपुट टॅक्सवर लागू केली जाईल ज्या महिन्यात पुरवठा माहिती दिली जाईल.
 4. कलम 15(2)(b) नुसार, कोणत्याही जोडलेल्या रकमेमुळे पुरवठ्याचे मूल्य कलम 16(2) च्या दुसऱ्या तरतुदीसाठी दिले गेले असे मानले जाते.
 5. विचारात न घेता तयार केलेल्या पुरवठ्याचे मूल्य कलम 16(2) उद्देशांसाठी दुसऱ्या तरतुदीसाठी अदा केले गेले आहे असे मानले जाईल, जसे की कायद्याच्या अनुसूची I मध्ये परिभाषित केले आहे.
 • याशिवाय, सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 16 अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे विविध आवश्यकता पूर्ण केल्या पाहिजेत:

हेही वाचा: भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जीएसटीचा प्रभाव

कलम 16(1) च्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत:

 • जीएसटी नोंदणी
 • व्यावसायिक हेतूंसाठी बदलल्या जाणाऱ्या वस्तू किंवा सेवा 

कलम 16(2) अंतर्गत अटी:

 • सबमिशन परत करा.
 • उत्पादने आणि/किंवा सेवा प्राप्त होतात.
 • तुमच्या ताब्यात कर भरणारे दस्तऐवज असणे.
 • सरकारला पुरवल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर किंवा सेवांवरील कर जो सरकारला भरला जातो.

मोबदला न दिल्यास इनपुट टॅक्स क्रेडिट उलट करण्याची प्रक्रिया

 एक नोंदणीकर्ता ज्याने वस्तू आणि सेवांच्या कोणत्याही आवक पुरवठ्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा केला आहे, किंवा दोन्ही-

 • परंतु अशा पुरवठ्याचे मूल्य निश्चित करण्यात अयशस्वी राहतो,
 • तसेच त्यावरील देय कर,

कलम 16(2) च्या दुसऱ्या तरतुदीमध्ये सूचित केलेल्या कालमर्यादेत विक्रेत्याला, अशा पुरवठ्याची माहिती आणि त्या महिन्यापासून 180 दिवसांच्या कालावधीनंतर जीएसटीआर-2 फॉर्ममध्ये दावा केलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या रकमेचा रिपोर्ट द्यावा. इनव्हाॅईस जारी करण्याची तारीख- सीजीएसटी आणि एसजीएसटी नियम, 2017 चे नियम 37(1) नुसार.

सीजीएसटी आणि एसजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 37(1) च्या पहिल्या तरतुदी - सीजीएसटी कायद्याच्या अनुसूची I मध्ये परिभाषित केल्यानुसार जीएसटी देय आहे अशा परिस्थितीत रक्कम भरली गेली आहे असे गृहीत धरले पाहिजे.

[13 जून, 2018 पासून, तरतुदीचे नाव बदलून पहिली तरतूद असे करण्यात आले आहे.] [या परिस्थितीत, पेमेंटची खरी पावती आवश्यक नाही].

इनपुट टॅक्स क्रेडिटची वर नमूद केलेली रक्कम त्या महिन्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्तीच्या आउटपुट कर दायित्वावर लागू केली जाते, ज्यामध्ये तपशिल प्रदान केला आहे - सीजीएसटी आणि एसजीएसटी नियम, 2017 चे नियम 37(2) नुसार, नोंदणीकृत व्यक्ती व्याज देण्यास जबाबदार आहे. अशा पुरवठा जमा करण्याच्या तारखेपासून सुरू झालेल्या कालावधीसाठी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 50(1) अंतर्गत जागृत केलेल्या दराने. सीजीएसटी आणि एसजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 37(3) नुसार, वर चर्चा केल्याप्रमाणे आउटपुट कर बंधनात जोडलेली रक्कम भरल्याच्या तारखेपर्यंत ते वैध आहे.

 • विक्रेत्याच्या वतीने प्राप्त झालेल्या व्यक्तीने भरलेली रक्कम जीएसटी पेमेंटच्या मूल्यामध्ये जोडली गेल्यास पेमेंट प्राप्त मानले जाते -

सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 15(2)(b) मध्ये, विक्रेत्याने अशा पुरवठ्याच्या संदर्भात भरावी लागणारी रक्कम पुरवठा प्राप्त करणार्‍या व्यक्तीने भरली होती आणि पुरवठा करणार्‍या किंवा देय असलेल्या किंमतीत समाविष्ट केलेली नव्हती, तेव्हा ते प्राप्त झाले असे मानले जाते.

कारण प्रदात्याच्या वतीने प्राप्तकर्त्याने दिलेली 'रक्कम' समाविष्ट केली आहे, यात प्राप्तकर्त्याद्वारे प्रदान केलेल्या विनामूल्य इनपुट किंवा सेवांचा समावेश असू शकत नाही. हे फक्त तेव्हाच खरे असेल जेव्हा प्रदात्याला असा पुरवठा करण्याचे कंत्राटी बंधन असेल. तथापि, जर ही रक्कम पुरवठादाराचे करारात्मक कर्तव्य असेल जी प्राप्तकर्त्याने त्याच्या वतीने अदा केली असेल, तर ती जीएसटी पेमेंटच्या उद्देशाने 'मूल्या'त समाविष्ट केली जाईल.

जरी या रकमेचे मूल्य जोडण्यायोग्य असल्यास प्राप्तकर्ता त्यासाठी पैसे देणार नाही. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, प्राप्तकर्त्याने पैसे न दिल्यास, सीजीएसटी कायद्याच्या 16(2) नुसार आनुपातिक इनपुट टॅक्स क्रेडिट रद्द करणे आवश्यक आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत पैसे मिळाले आहेत, असे गृहीत धरले जाईल. परिणामी, 13 जून, 2018 पासून लागू होणार्‍या सीजीएसटी नियमांच्या नियम 37(1) ची दुसरी तरतूद - आनुपातिक इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स करण्याची गरज नाही.

जरी नियमात तसे स्पष्टपणे नमूद केलेले नसले तरी, ही दुसरी तरतूद तात्काळ लागू झाली पाहिजे.

 • पुरवठादाराला पैसे दिल्यानंतर पुन्हा क्रेडिट मिळवणे -

वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्ही पुरवठादारांना पेमेंट केल्यानंतर आयटीसीचे श्रेय उलट घेतले जाऊ शकते. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 16 मध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार एक वर्षाची कालमर्यादा अशा री-क्रेडिटला लागू होणार नाही – सीजीएसटी आणि एसजीएसटी नियम, 2017 चे नियम 37(4) नुसार.

सीजीएसटी / एसजीएसटी नियमांचा नियम 37 ची उदाहरणे

खाली सूचीबद्ध केलेल्या विविध सेटिंग्जमध्ये जीएसटीच्या नियम 37 च्या काही उदाहरणांवर एक नजर टाकूया:

उदाहरण 1:

समजा QPR ने MNO सोबत करार केला. दोघेही रु. 100,000 पुरवठा किंमतीवर सहमत आहेत. पुरवठादाराचे इनव्हाॅईस 10 एप्रिल रोजी देय आहे. त्याच दिवशी MNO ला रु. 18,000 (रु. 1,00,000*18 टक्के कर दर) आयटीसी मिळाला. दुसरीकडे, MNO 180 दिवसांच्या आत पुरवठा रक्कम भरण्यात अयशस्वी झाला आणि 180 दिवसांनंतर 9 ऑक्टोबर रोजीच भरला.

उत्तर: ऑक्टोबरमध्ये MNO ला रु. 18,000 चा ITC जोडणे आवश्यक आहे. आउटपुट टॅक्स, तसेच व्याज रु. 1598 (18,000*18 टक्के *180/365) असणार.

10 एप्रिलपासून (बिलिंग तारीख) 9 ऑक्टोबरपर्यंत (ज्या तारखेला आउटपुट कर दायित्वामध्ये आयटीसी रक्कम जोडली जाते) व्याज दिले जाणे आवश्यक आहे.

उदाहरण 2:

2018-19 या आर्थिक वर्षात, QPR Pvt Ltd ने रु. 1 कोटी कमाई केली आणि खालीलप्रमाणे वस्तू खरेदी केल्या आणि सेवा प्राप्त केल्या:

अनुक्रमांक

खरेदीची तारीख

तपशिल

पेमेंटची तारीख

1.

01.04.2018

वस्तूची किंमत(1000000+ 180000)

01.05.2018

2.

20.05.2018

वस्तूची किंमत (2000000+ 360000)

20.06.2019

3.

21.07.2018

वस्तूची किंमत (2500000 +450000)

05.07.2018

4.

20.08.2018

मालवाहतूक Rs.500000 आणि RCM ने 25000 भरले

पे केले नाही

5.

21.08.2018

वस्तूंची किंमत (3000000+ 540000)

01.03.2019

जीएसटीआर 9 अंतर्गत दाखल करावयाच्या 2018-19 वर्षासाठी कर दायित्वाची गणना करा?

उत्तर: आउटपूट कराचे कॅल्क्युलेशन

अनुक्रमांक

तपशिल

जीएसटी

रिमार्क

1.

जावक पुरवठा रु.1.00 करोड

1800000

जावक दायित्व

2.

21.08.2018 ला खरेदी केलेल्या वस्तू (3000000 540000)

540000

आयटीसी ऑगस्टच्या बदल्यात घेतले पाहिजे आणि फेब्रुवारीसाठी रिटर्न भरताना ते उलट करणे आवश्यक आहे

3.

20.05.2018 ला खरेदी केलेल्या वस्तू

360000

आयटीसी मे च्या बदल्यात घेतले पाहिजे आणि नोव्हेंबरसाठी रिटर्न भरताना ते उलट करणे आवश्यक आहे

जावक दायित्व

2700000

 

आयटीसीचे कॅल्क्युलेशन

अनुक्रमांक

तपशिल

जीएसटी

रिमार्क

1.

1 एप्रिल 2018 ला केलेली खरेदी (1000000 180000)  

180000

180 दिवसांच्या आत पैसे दिले

2.

20 मे 2018 ला केलेल्या खरेदी (2000000 360000)

360000

प्रथम क्रेडिट स्वीकारले गेले आहे आणि नंतर ते उलट केले गेले आहे.

3.

21 जुलै 2018 ला केलेल्या खरेदी (2500000 450000)

450000

आगाऊ भरलेली रक्कम

4.

मालवाहतुकीला रु. 500000, आणि RCM ला रु. 25000.

25000

पैसे न भरलेले असले तरी, नियम 37 अंतर्गत RCM इनपुट पर्याय म्हणून इनपुट वापरले जाऊ शकते

5.

21 ऑगस्ट 2018 ला खरेदी केले (3000000 540000)

540000

प्रथम क्रेडिट स्वीकारले गेले आहे, आणि नंतर ते उलट केले गेले आहे.

6.

180 दिवसांनंतर, 21 ऑगस्ट 2018 रोजीचे इनव्हाॅईस भरले गेले.

540000

क्रेडिट स्वीकारले

इनपूट क्रेडिट

2095000

 

 

हेही वाचा : प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खर्च म्हणजे काय?

कर देय: 605000

देय व्याज:

1. 20.05.2018 रोजी खरेदी केलेल्या वस्तू आणि आयटीसीने रु. 360000 लाभ घेतला

 पण 180 दिवसांनंतर उलटले

36000 * 18% *180/365 = 31956

2. 21.08.2018 रोजी खरेदी केलेल्या वस्तू, आणि आयटीसीने रु. 540000 लाभ घेतला

पण 180 दिवसांनी उलटले

540000 * 18% *180/365 = 47934

उदाहरण 3:

MNO ने ग्राहकासोबत परवानगी कराराचा मसुदा तयार केला आहे असे समजा. दोन्ही बाजूंनी मान्य केलेली पुरवठा किंमत रु. 4,00,000 अधिक जीएसटी. ग्राहकाने रुपयाच्या शुल्कापैकी एक शुल्क भरले आहे. पुरवठादार MNO ने 60,000 उचलणे आवश्यक होते. एकूण रु. 4,00,000, पुरवठादाराने ग्राहकाकडून रु. 3,40,000 (4,00,000 - 60,000) अधिक GST घेतले.

उत्तर: पुरवठ्याचे मूल्य = रु. 4,00,000, कलम 15(2)(b) नुसार (रु. 3,40,000 रु. 60,000)

ग्राहकाचे खरे पेमेंट रु. 3,40,000.

ग्राहकाने अजूनही पुरवठादार MNO ला पूर्ण पैसे दिले आहेत असे मानले जाईल, हे सूचित करते की कलम 16(2) इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्सल अनावश्यक आहे.

निष्कर्ष

जीएसटीचा नियम 37 हा आयटीसीच्या बदलाशी संबंधित आहे जेव्हा आयटीसीमध्ये नोंदणीकृत व्यक्ती 180 दिवसांच्या कालावधीत पुरवठादाराला इनव्हाॅईस पेमेंट करत नाही. दोन्ही बाजूंनी, जर ती व्यक्ती इनव्हाॅईसमधील एक घटक भरत असेल, तर आयटीसी प्रमाणानुसार परत केला जाईल. त्यामुळे, आम्‍हाला आशा आहे की तुम्‍हाला नियम 37 जीएसटीविषयी पूर्ण माहिती मिळाली असेल. जीएसटीविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी, Khatabook ॲप डाउनलोड करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न: प्राप्तकर्त्याने 180 दिवसांच्या आत मोबदला आणि कराचा काही भाग भरल्यास आयटीसी उलट करणे आवश्यक आहे का?

उत्तर:

होय, नक्कीच. सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमांच्या नियम 37 नुसार, प्राप्तकर्त्याने विचारात घेतलेल्या भागासाठी आणि भरलेल्या कराच्या किंवा 80 दिवसांच्या आत देय उर्वरित रकमेच्या प्रमाणात आयटीसी परत करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न: इनपुट टॅक्स क्रेडिट उलट करण्यासाठी 180 दिवसांची गणना कशी करायची?

उत्तर:

इनपुट टॅक्स क्रेडिट उलट करण्यासाठी 180 दिवसांची गणना इनव्हॉईस काढल्याच्या दिवसापासून केली जाते. आपण 180 दिवस निर्धारित करण्यासाठी आयटीसी दाव्याची तारीख किंवा वस्तू किंवा सेवा मिळाल्याची तारीख वापरू शकत नाही कारण, ते अप्रासंगिक आहेत.

प्रश्न: रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमद्वारे अधिग्रहित केलेल्या पुरवठ्यासाठी मोबदला न दिल्यास इनपुट टॅक्स क्रेडिट उलट करणे आवश्यक आहे का?

उत्तर:

नाही, असे नाही. उलट चार्ज प्रक्रिया वापरून प्राप्त झालेल्या इनबाउंड पुरवठ्यासाठी आधीपासून दावा केलेले कोणतेही इनपुट टॅक्स क्रेडिट तुम्हाला उलट करण्याची गरज नाही. सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 16 नुसार, आरसीएम पुरवठ्यांना इनव्हाॅईस जारी केल्यानंतर 180 दिवसांच्या आत मोबदला न दिल्याबद्दल आयटीसी उलट तरतूद लागू करण्यापासून सूट आहे.

प्रश्न: इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिव्हर्स केल्यानंतर पुन्हा दावा केला जाऊ शकतो का?

उत्तर:

एकदा नोंदणीकृत व्यक्तीने 180 दिवसांच्या आत मोबदला न भरल्याबद्दल इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत केले की, एखादी व्यक्ती त्यावर पुन्हा दावा करू शकते. कलम 16(2) च्या तरतुदीनुसार, नोंदणीकृत व्यक्तीने 180 दिवसांनंतर नंतरच्या तारखेला मोबदला भरल्यास उलट आयटीसीवर पुन्हा दावा करू शकतो.

अस्वीकरण :
या वेबसाईटवर प्रदान केलेली माहिती, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेस कोणत्याही वॉरंटी किंवा प्रतिनिधित्व, व्यक्त किंवा अंमलबजावणी न करता "जसे आहे तसे" आणि "जसे उपलब्ध आहे" त्या आधारावर प्रदान केली जाते. Khatabook ब्लॉग्स हे पूर्णपणे फायनान्शिअल, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेसच्या शैक्षणिक चर्चेसाठी आहेत. Khatabook ही गॅरंटी देत नाही की सर्व्हिस तुमच्या आवश्यकता पूर्ण करेल किंवा विनाव्यत्यय, वेळेवर आणि सुरक्षित असेल आणि जर त्रुटी असल्यास, त्या दुरुस्त केल्या जातील. येथे दिलेले मटेरिअल आणि माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहे. कोणतेही कायदेशीर, आर्थिक किंवा व्यावसायिक निर्णय घेण्यासाठी माहितीवर अवलंबून राहण्यापूर्वी एखाद्या व्यावसायिकाचा सल्ला घ्या. ही माहिती तुमच्या स्वतःच्या जोखमीवर काटेकोरपणे वापरा. वेबसाईटवर असलेल्या कोणत्याही खोट्या, चुकीच्या किंवा अपूर्ण माहितीसाठी Khatabook जबाबदार राहणार नाही. या वेबसाईटमध्ये असलेली माहिती अपडेटेड, संबंधित आणि अचूक आहे याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असले तरी, Khatabook कोणत्याही हेतूसाठी वेबसाईट किंवा माहिती, प्राॅडक्ट्स, सर्व्हीसेस किंवा संबंधित वेबसाईटवर समाविष्ट असलेल्या ग्राफिक्स संदर्भात पूर्णतः, विश्वासार्हता, अचूकता, उपयुक्तता किंवा उपलब्धता याविषयी कोणतीही गॅरंटी देत ​​नाही. वेबसाईट तात्पुरती अनुपलब्ध असल्यास, Khatabook कोणत्याही तांत्रिक समस्यांसाठी किंवा तिच्या नियंत्रणाबाहेरील नुकसानांसाठी आणि या वेबसाईटवर तुमच्या वापरामुळे किंवा प्रवेशामुळे होणाऱ्या हानी किंवा नुकसान यासाठी जबाबदार राहणार नाही.
अस्वीकरण :
या वेबसाईटवर प्रदान केलेली माहिती, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेस कोणत्याही वॉरंटी किंवा प्रतिनिधित्व, व्यक्त किंवा अंमलबजावणी न करता "जसे आहे तसे" आणि "जसे उपलब्ध आहे" त्या आधारावर प्रदान केली जाते. Khatabook ब्लॉग्स हे पूर्णपणे फायनान्शिअल, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेसच्या शैक्षणिक चर्चेसाठी आहेत. Khatabook ही गॅरंटी देत नाही की सर्व्हिस तुमच्या आवश्यकता पूर्ण करेल किंवा विनाव्यत्यय, वेळेवर आणि सुरक्षित असेल आणि जर त्रुटी असल्यास, त्या दुरुस्त केल्या जातील. येथे दिलेले मटेरिअल आणि माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहे. कोणतेही कायदेशीर, आर्थिक किंवा व्यावसायिक निर्णय घेण्यासाठी माहितीवर अवलंबून राहण्यापूर्वी एखाद्या व्यावसायिकाचा सल्ला घ्या. ही माहिती तुमच्या स्वतःच्या जोखमीवर काटेकोरपणे वापरा. वेबसाईटवर असलेल्या कोणत्याही खोट्या, चुकीच्या किंवा अपूर्ण माहितीसाठी Khatabook जबाबदार राहणार नाही. या वेबसाईटमध्ये असलेली माहिती अपडेटेड, संबंधित आणि अचूक आहे याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असले तरी, Khatabook कोणत्याही हेतूसाठी वेबसाईट किंवा माहिती, प्राॅडक्ट्स, सर्व्हीसेस किंवा संबंधित वेबसाईटवर समाविष्ट असलेल्या ग्राफिक्स संदर्भात पूर्णतः, विश्वासार्हता, अचूकता, उपयुक्तता किंवा उपलब्धता याविषयी कोणतीही गॅरंटी देत ​​नाही. वेबसाईट तात्पुरती अनुपलब्ध असल्यास, Khatabook कोणत्याही तांत्रिक समस्यांसाठी किंवा तिच्या नियंत्रणाबाहेरील नुकसानांसाठी आणि या वेबसाईटवर तुमच्या वापरामुळे किंवा प्रवेशामुळे होणाऱ्या हानी किंवा नुकसान यासाठी जबाबदार राहणार नाही.