mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

llp ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

×

Table of Content


ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਐੱਲਐੱਲਪੀ) ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਮਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਾਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਹਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ।

ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਦਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਈਲਾਈਟਸ

ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਇਸਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਤਰੱਕੀ ਹੈ।

ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਕਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਐਕਟ, 2008) ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ, 1932 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ” ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਖੇਪ “ਐੱਲਐੱਲਪੀ” ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ

ਹਰ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਨੋਨੀਤ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਐਲਐਲਪੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਹਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਕੰਪਨੀ’ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਐਲਐਲਪੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਡੀਪੀਆਈਐਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਡੀਆਈਐਨ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਈਐਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਫੌਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ registerਨਲਾਈਨ ਗੇਟਵੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਐਲਐਲਪੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡੀਆਈਐੱਨ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਈਐੱਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਈਵਾਲ “ਮਨੋਨੀਤ ਭਾਈਵਾਲ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਡੀਪੀਆਈਐੱਨ)” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ।ਐਫ।ਐੱਮ।ਆਰ।ਆਈ।ਆਰ।-3 ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡੀ।ਆਈ।ਐੱਨ। ਜਾਂ ਡੀ।ਪੀ।ਆਈ।ਐੱਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਆਈਐਨ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ) ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਰੀਦ / ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਐਸਸੀ

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ​​ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਲੇਖ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ, ਐਲਐਲਪੀ (ਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • ਡੀਐਸਸੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੋ – ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਏ) ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਏ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਟੀ-ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਧੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਐਸਸੀ – ਰੋਲ ਚੈੱਕ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਸਤਾਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਐਲਪੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਡੀਐਸਸੀ) ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਐੱਲਐੱਲਪੀ-ਰਨ (ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀਏ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਨਾਮ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਲਈ ਜੋ ਨਾਮ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਵੱਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰਮ ਜਾਂ ਐਲਐਲਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਭਾਗ ‘ਏ’ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ / ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਐਲਐਲਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਬਰਾਬਰ ਲਈ ਫਾਰਮ 1 (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਕਰਪੋਰੇਸਨ ਫਾਰਮ 2 (ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ “ਐਲਐਲਪੀ ਸਮਝੌਤਾ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 3 ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)।

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਮਝੇ, ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ I ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ / ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਡਿ Iਲ I ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ’ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ।

ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕਵਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਫਰਮ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਐਲਐਲਪੀ ਬਿਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਨੀ-ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀਜ਼, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਸ, ਲਾਗਤ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਐਲਪੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।