written by Khatabook | January 17, 2022

GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ?

×

Table of Content


ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ CTP ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ, GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ।

GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ: -

1. ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ;

2. ਵਿਕਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ;

3. ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

4. ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਲਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਆਦਿ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ, ਜੋ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ CTP ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਮਾ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

 • ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ;

• ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ;

• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। "ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ" ਦੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 71/45/2018-26 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੇ GST, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ।

 • ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

 • ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਨ - ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ 200000। ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ 36000 ਰੁਪਏ (200000 ਰੁਪਏ ਦਾ 18%) ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਅਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GST ਪੋਰਟਲ (services.gst.gov.in) 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਟੈਬ ਵਿੱਚ 'ਹਾਂ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਅੱਗੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਵੈਧ ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਦਰਭ ਨੰ. REG 1 ਦੇ ਭਾਗ A ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ।

 • OTP ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, GST ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ।

 • ਹੁਣ REG 1 ਦਾ ਭਾਗ B ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

 • ਭਾਗ B ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ HSN ਕੋਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 • ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, OTP ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।

ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਇੱਕ ਆਮ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੂਥ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ/ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 • ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ

 • ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ

 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ

 • ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ OTP ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

 • ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ। (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ GSTIN, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ MCA)

 • ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਮਓਏ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਏਓਏ ਦਾ ਲੇਖ, ਆਦਿ।

 • ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.।

 • ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ

 • ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ, ਰੈਂਟ ਡੀਡ, ਲੀਜ਼ ਡੀਡ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 • ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ

 • ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ HSN ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖੇਪ

 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਲੇ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 • ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ (ਚਲਾਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ GST REG-11 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ

ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪਾਲਣਾ

ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ GST ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਰਿਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: -

 1. ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ- ਇਹ ਫਾਰਮ GSTR 1 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਨਵਾਰਡ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ- ਇਹ ਫਾਰਮ GSTR 3B ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 1. ਜੇਕਰ ਇੱਕ CTP ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ (QRMP) ਯੋਜਨਾ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ IFF/GSTR-1 ਅਤੇ GSTR-3B ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਨੋਟ: ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਅਸਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ CGST ਐਕਟ'2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (7) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਿਫੰਡ

 • ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • CTP ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 • ਫਾਰਮ GST RFD-01, "ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਿਫੰਡ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ GST-ਟੈਕਸਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

GST ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ Khatabook ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ – ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(20) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CTP ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ - ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹਨ?

ਜਵਾਬ - ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ GSTR-1 ਅਤੇ GSTR-3B ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ - ਹਾਂ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ - ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ?

ਜਵਾਬ - ਇੱਕ ਆਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ, ਵੈਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਆਮ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਜਵਾਬ - ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GST ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਟੈਬ ਵਿੱਚ 'ਹਾਂ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।