written by | October 11, 2021

ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਬੁਟੀਕਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬੁਟੀਕ ਵਪਾਰਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਟੀਕ Business ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ? ਬੁਟੀਕ ਵਪਾਰਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬੁਟੀਕ ਵਪਾਰਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।

ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਬੁਟੀਕ ਵਪਾਰਬਾਰੇ।

ਬੁਟੀਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕੱਪੜੇ / ਫੈਬਰਿਕ / ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ।ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਟੀਕ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ  ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕਿਟ ਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਟੀਕ ਵਪਾਰਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉ।

ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਕ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਬੁਟੀਕ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ  ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥੋਕ ਸੁਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥੋਕ ਸੁਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਪਲਾਇਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਇਰ ਲੱਭਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋਕ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਅ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ / ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਹੋਰ ਬੁਟੀਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ,ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਟੀਕ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਟੀਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੰਸਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਮਾਣ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਣ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਉਧਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸੱਕੇ ਤਾਂ ਬੁਟੀਕ ਵਪਾਰਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਸਮਾਣ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੱਕੇ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਲਫ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲੇਆਉਟ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਰਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭੋਰਸੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਖਾਕੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਦੁਲਹਨੀ ਬੁਟੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰਨਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਬੂਟਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫਿਟਿੰਗ ਰੂਮ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੁਟੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੁਟੀਕ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ।

Related Posts

1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਧੀਆ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ

1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਧੀਆ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ


ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ