written by | October 11, 2021

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰੀ

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕੀ ਹੈ

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਸਤਖਤ, ਨਾਮ, ਡਿਵਾਈਸ, ਲੇਬਲ, ਅੰਕਾਂ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਲੋਗੋ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੈਪਰ, ਪੈਕਿੰਗ ਲੇਬਲ, ਟੈਗਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ:

ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਇਕੋ ਉਦਯੋਗ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਦੋ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਐਕਟ, 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਹਨ:

ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇਸਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ: ਇੱਕ ਨਾਮ (ਬਿਨੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਪੂਰਵਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਉਪਨਾਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਮੇਤ)

ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਮਾਨ / ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ

ਚਿੱਤਰ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ, 3-ਅਯਾਮੀ ਆਕਾਰ, ਅੱਖਰ, ਆਦਿ

ਆਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਲੋਗੋ ਕਾੱਪੀ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? –  

ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ

ਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋਅਕਸਰ, ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ

ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ:

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਨੇਹੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗਾਹਕ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵੱਡਾ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋਗੇਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ

ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ 

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ?

ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਤਪਾਦ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ / ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ / ਲੋਗੋ / ਟ੍ਰੇਡਡਰੈਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ 

ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਹਨ, ਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ

ਸਵੈਇੱਛੁਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ –  

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ – 

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਟਾਏ ਜਾਣਤੇ ਵੀ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਨਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ