written by | October 11, 2021

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਕਰਿਆਨਾ ਭੰਡਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਭ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇੜਲੇ ਸਿਵਲ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।। ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-

ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਹਿਣ, ਬੇਕਰੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜੋ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਟੀ ਪੌਦੇ, ਨਿਰਮਾਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਮਜ਼, ਆਟਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਸਟ੍ਰੋ, ਆਦਿ।

ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਵਪਾਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਬਾਲਣ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕ

ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਿਧੀ

ਟ੍ਰੇਡ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਾਰਜ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

  • ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
  • ਪੈਨ ਕਾਰਡ
  • ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
  • ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
  • ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ।
  • ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ ਅਤੇ ਮਾਲਕ / ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ
  • ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1953

ਐਕਟ ‘ਦੁਕਾਨਾਂ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਚੂਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਥੋਕ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਰੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ।
  • ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  • ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਿਧੀ

ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਟੋਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਆਂ of ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਟੋਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ. ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪਯੋਗਯੋਗ ਸਮਗਰੀ ਹੈ; ਭੋਜਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ, ” ਰੋਜਾਨਾ ਵਪਾਰ ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ. ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧੀ

ਇੱਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰੇਟਰ (ਐਫਬੀਓ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਫਬੀਓ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨ / ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਐਫਬੀਓ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਜੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ “ਫੋਕਲ ਪਰਮਿਟ” ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ।

ਜੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 12-20 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਐੱਫ ਬੀ ਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ‘ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਹਨ।

ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਜੋ ਮਲਟੀ-ਡੇਅ ਵਿਚ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ II ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇੱਕ ਐਫਬੀਓ http://www.fssai.gov.in ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ 2 ਵਿਚ ਸ਼ਕਲ ਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਡ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ) ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ 15 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਨੰਬਰ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਰੁਪਏ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ 1 ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ