written by | October 11, 2021

ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ 

 Online ਕਾਰੋਬਾਰ  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ  ਹਨ। 

ਪਹਿਲਾ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਭਘੱਟ ਖਰਚਾਇੱਕ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ  ਰਵਾਇਤੀ ਦਫਤਰਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ  ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਚ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ  ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਭਘੱਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ  ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ  ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ  ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਭਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੌਥਾ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਭਵਸਤੂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਡੀਵੀਡੀ  ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਵੀਡੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚ ਬੱਚਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਭਲਚਕਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਂ: ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ।ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਤੱਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਸਕੇ।

ਦੂਜਾ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਆਹਮਣੇਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣਾਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉਲਟ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜਨੈਸ  ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਭੌਤਿਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ  ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਚੌਥਾ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ – 

ਇੰਟਰਨੇਟ ਦਾ ਨਾ ਚਲਣਾ –  ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਜਦੋ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। 

ਪੰਜਵਾਂ Disਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਭਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ Disਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਭਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ: ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਨ ਕੁੱਝ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ.

ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।

Related Posts

1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਧੀਆ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ

1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਧੀਆ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ


ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ