written by | October 11, 2021

ਹੋਮਸਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਰੁ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ? ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਹਾਂ 

ਇਹ ਲੇਖ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਹੋਮਸਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਲਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਬਿਜਨੈਸ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ  ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ

1) ਨਿੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ

 2) ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ

ਨਿੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ – 

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ 

ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਕਿਓਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਲੈਣ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ

ਖੈਰ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 

ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ – 

  1. ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਹੈਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ
  2. ਬਿਜਨੈਸ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਓਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਹੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ
  3. ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬਣੇਗਾ

ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 

ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮਸਟੇ  ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ

ਲੋੜਵੰਦ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿੱਚ   ਕਿਸ ਕਿਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ 

ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤੀ ਪਲਾਨ ਦੇ  ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਇਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਆਪਣੇ ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ,ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਲਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਲੋਨ/ਉਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ

ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤ ਵੇਲੇ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ 

ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਮਸਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਸਟੇ  ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੌਣ ਹਨ ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਮਸਟੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ 

ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਮਾਇਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ 

ਬਿਜਨੈਸ ਦੀ ਮਾਇਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ 

ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮਸਟੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ