written by | December 30, 2021

ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ?

×

Table of Content


ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਖਰਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ, ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ GST ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਸਿੱਧਾ" ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖਰਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ-ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਆਦਿ।

ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ?

ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ।

ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਓਵਰਹੈੱਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਥਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਵਰਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ।

  • ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ-ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਆਦਿ।

ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

  • ਸਟੀਕ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

  • ਆਪਣੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

  • ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

  • ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  • ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦਿਓਗੇ।

  • ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਸਫਲ ਫਰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ

ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ -

ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ

ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ

ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ, ਗਾਹਕ, ਉਤਪਾਦ, ਨੌਕਰੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ, ਕਾਰਜ, ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਮੁੱਖ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਅਟੱਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਆਦਿ।

ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ- ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ, ਆਦਿ।

ਸਿੱਟਾ

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Khatabook ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

1. ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ/ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ- ਵਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2. ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?

ਉੱਤਰ- ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਡੈਬਿਟ ਪਾਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

3. ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ?

ਉੱਤਰ- ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

4. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ- ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ- ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

6. ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਉੱਤਰ- ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲਣ, ਆਦਿ ਹਨ।

7. ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਉੱਤਰ- ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਰਚੇ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।