written by Khatabook | March 31, 2022

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ

×

Table of Content


ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਪਰੂਫਰੀਡਿੰਗ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਆਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪਰੂਫਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰੂਫ ਰੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ, ਵਾਕ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਪਰੂਫਰੀਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਸਮੱਗਰੀ, ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੀਸਿਸ/ਨਿਬੰਧ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ।

ਪਰੂਫਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਪੀਐਡੀਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ

 • ਪਰੂਫਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਪੀਐਡੀਟਿੰਗ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
 • ਪਰੂਫਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਲੀ, ਸਪੈਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰੂਫਰੀਡਰ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਨਿਟੀ-ਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
 • ਸੰਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ, ਸੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੱਕ।

ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਲਾਭ

 1. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 2. ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
 3. ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਡ ਜੌਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 4. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਨ

ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪਰੂਫਰੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ?

 • ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

 • ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 • ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

 • ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੁਨਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

 • ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਉੱਚ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਧੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਅੱਪਵਰਕ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ UpWork ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ। UpWork ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਦਮੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲਾਇਨਬ੍ਰਿਜ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Lionbridge ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਲਾਇਨਬ੍ਰਿਜ ਕੋਲ ਘਰ-ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Craigslist

ਕਰੈਗਲਿਸਟ ਨੌਕਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ Craigslist ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ "ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ" ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਗਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Fiverr

ਔਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ Fiverr 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Fiverr ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਅਪਵਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Proofreadingservices.com

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ProofreadingServices.com ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਲਿਕ ਵਰਕਰ

ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ, ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵਰਗੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਟਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਲਿੱਕ-ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੁਣਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਾਲਿਸ਼ਡ ਪੇਪਰ

ਪਾਲਿਸ਼ਡ ਪੇਪਰ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ 35-ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗੁਰੂ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰਾਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

Flexjobs

FlexJobs ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, "ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ" ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਿੰਕਡਇਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਲਈ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡੋਮੇਨਾਈਟ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲ

ਪਰੂਫਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਹਨ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱ ਕੰਮ ਹੈ।

Scribbr

ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ Scribbr ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ Scribbr ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2-5 ਸਿਮੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਟ ਹੋ। Scribbr ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ Scribbr ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਰਡਵਾਈਸ

ਵਰਡਵਾਈਸ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਨ ਨਮੂਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮਲੀ

ਗ੍ਰਾਮਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

ਐਡਿਟਫਾਸਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਡਿਟਫਾਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਡਿਟਫਾਸਟ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੀਸ ਦਾ 40% ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਰਾਈਟਰਜ਼ ਰਿਲਿਫ਼

ਹਰ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਰਿਲੀਫ਼ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਇਜ਼ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs), ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, GST, ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ, ਨਿਊਜ਼ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ Khatabook ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ: ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ, ਸੰਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਪਰੂਫ ਰੀਡਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਡ ਜੌਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹਨ

ਸਵਾਲ: ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਵਧੀਆ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, - Upwork, Fiverr, Scribrr, Craigslist, Lionbridge, Clickworker, ਆਦਿ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।