mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

×

Table of Content


ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

2,877 ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਗਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ 75% ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਡਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਅਕਸਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਡਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਵਿਯੂ (ਐਚ.ਬੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 12% ਵਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ।

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਕੀ ਹੈ ? – 

ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਸੰਭਾਵਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, SWOT ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ? ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ  ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਹੈ।ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹਿਤ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧੋ।

ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 64% ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 43% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ –

ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਲਿਖੋ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਇਕ ਐਂਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਟੀਚੇ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ, ਸੰਖੇਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖੋ –

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ – ਜੋ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ –

 – ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,

 –ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋ,

 –ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹਨ ?

 –ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਇਦੇ / ਭਾਗੀਦਾਰੀ

 –ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੌਕੇ

 –ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ

ਇੱਕ SWOT ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ –

ਸਵੋਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ: ਤਾਕਤ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਡਰ ਆਦਿ।

ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ।ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰੀ ਹਨ।

ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਾਰਕਿਟ ਡਰ। 

ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਕਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ? ਤਾਕਤ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਨ? ਮੌਕੇ।

ਇੱਕ ਟਿੱਚਾ ਰੱਖੋ –

ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਟੀਚੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਖਾਸ , ਮਾਪਣ ਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ  ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ –  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ – 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ,

ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ,

ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,

ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ –

ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਗੇ, ਬਾਰੇ ਇਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ – 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿਆਂ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਰਚੇ – 

ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।

ਆਮਦਨੀ –

ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਲੈਣਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ – 

ਆਪਣੇ ਆਮਦਨੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਵਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।