Home ਜੀਐਸਟੀ ਮਹਾਜੀਐਸਟੀ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ

ਮਹਾਜੀਐਸਟੀ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ

by Khatabook

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂਜੀਐਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈਮਹਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਹਾਜੀਐਸਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਮਹਾਜੀਐਸਟੀਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

MahaGST

ਮਹਾਜੀਐਸਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਰਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੁਝ ਹਨਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ, ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮ & amp; ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ FAQ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਓ ਮਹਾਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ

ਮਹਾਜੀਐਸਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ, 2002, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, 1956, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1975, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਗੰਨਾ ਐਕਟ, 1962, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟੈਕਸ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ, ਐਕਟ, 2002 ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ,2002

ਵੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਟਰਨਓਵਰ ਟੈਕਸ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵੈਟ ਢਾਂਚਾ। ਇਸਦੇ ਲਾਭ:

  • ਸਮੁੱਚੇ ਬੋਝ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਕਰਨ
  • ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
  • ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
  • ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1975

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ. ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟੈਕਸ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਐਕਟ, 1962

ਇਹ ਐਕਟ 18/12/1987 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਿਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਆਈ

ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ

ਮਹਾਜੀਐਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

GST ਪੰਜੀਕਰਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕGST ਨੰਬਰ(GSTIN)ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਜੀਐਸਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ. ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ।

  • ਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
  • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ (GSTIN) ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ’ ਤੇ ਇੰਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਕ GSTIN ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

GSTIN ਤਸਦੀਕ

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈGSTIN ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਾਈਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, GSTIN ਤਸਦੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.

ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨੇ ਟੈਕਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਹਾਜੀਐਸਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਸਿੱਧੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਮਹਾਗੈਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਓ, ‘ਡੀਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ’ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ GSTIN ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ GSTIN ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (TIN) ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, TIN ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ TIN ਦਿਓ।

ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਜੀਐਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚਜੀਐਸਟੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਕੈਲੰਡਰ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (ARN) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Related Posts

Leave a Comment