mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ

×

Table of Content


ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਫਰਮਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕੀਅਤ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਹਿਭਾਗੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ|

ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ

ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ’ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ:

ਸਹੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।

ਸਹਿਭਾਗੀ ਯੋਗਦਾਨ

ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਥੀ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਹਿਭਾਗੀ ਕਿਸਮਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹਿਭਾਗੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • ਜਨਰਲ ਸਾਥੀ
  • ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
  • ਸੀਮਤ ਸਹਿਭਾਗੀ
  • ਉਹ ਮੁਦਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ
  • ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ

ਇਕਵਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹਿਭਾਗੀ ਸ਼ੇਅਰ

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਯੂਟਿਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ

ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ- ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਸਹੀ 

ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ

ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।

ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਲਵੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਆਰਐਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ (ਈਆਈਐੱਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਆਈਐੱਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਈਆਈਐੱਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਈਆਈਐੱਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਆਰਐਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ।

ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਓ

ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਈਐਫ ਅਤੇ ਬੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਆਈਐੱਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਸਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:

  • ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
  • ਈਐੱਫਟੀਪੀਐੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
  • ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਡੀਬੀਏ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਓ

ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਾ ਲਓ।

 

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।