mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

×

Table of Content


ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ’ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਉ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 

ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

  • ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
  • ਵਪਾਰਕ ਟੀਚੇ
  • ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
  • ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ
  • ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
  • ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਇਕੋ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹਨ:

ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੋ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ।

ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਚੰਗੇ ਸਪਲਾਇਰ ਲੱਭੋ

ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਇਰ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ [25]. ਇਕ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਪ੍ਰੈਫਰੇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 
  • ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 
  • ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।