written by Khatabook | January 31, 2023

ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ- ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ

×

Table of Content


ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਕਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਨਕਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

'ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼' ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਪੈਟੀ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮਾਮੂਲੀ'; 'ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ। "ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼" ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ?

ਆਉ ਮਾਮੂਲੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਕਦ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਰੁਟੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹ, ਬੱਸ ਟਿਕਟ, ਪੈਟਰੋਲ, ਨਿਊਜ਼ਪ੍ਰਿੰਟ, ਹਾਈਜੀਨ ਉਤਪਾਦ, ਫਾਸਟਨਰ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਇੱਕ ਪੀਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੁੱਕਕੀਪਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੀਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮੈਟ

ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ।

ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਕਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਕਾਲਮਨਰ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨ ਕਾਲਮਨਰ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ CPSB ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ PCB ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਟਰੀ।

 • ਨਕਦ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਾਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਤੀਆਂ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਮੁੱਖ ਲੇਖਾਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਰਕਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਦ ਕਾਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਛੋਟੀ ਨਕਦ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਦਰਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡੈਬਿਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੈਸ਼ ਫੀਲਡ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਲਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਾਲਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 • ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 • ਮੁੱਖ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੈ?

ਆਉ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀਏ।

ਜੌਨ ਐਂਡ ਜੇਮਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਟੀ ਟੈਲਰ ਨੇ ਮਾਰਚ- 2018 ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

 • ਮਾਰਚ 1: ਮਾਮੂਲੀ ਨਕਦ ₹50; ਬੈਲੇਂਸ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 • ਮਾਰਚ 1: ਮੁੱਖ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹200 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।

 • ਮਾਰਚ 5: ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ₹25 ਖਰਚੇ।

 • 10 ਮਾਰਚ: ਇੱਕ ਵੈਨ ਧੋਣ 'ਤੇ ₹20 ਖਰਚੇ ਗਏ।

 • 13 ਮਾਰਚ: ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨ 'ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

 • 17 ਮਾਰਚ: ਬਾਲਣ 'ਤੇ ₹35 ਖਰਚੇ ਗਏ

 • 20 ਮਾਰਚ: ₹55 ਛੁੱਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

 • ਮਾਰਚ22: ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ SBA ਨੂੰ ₹10 ਦਾਨ।

 • 30 ਮਾਰਚ: ਦਫਤਰ ਲਈ ਝਾੜੂ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੌਨ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

 • ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਨਕਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਕਦ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ₹2,000 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 • ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 • ਇਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਆ-ਅਤੇ-ਸੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

 • ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਨਕਦ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

ਮੁੱਖ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ PCB ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਕਦ ਟਿਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਟਿਕਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟੀ ਟੈਲਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਖਾਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ), PCV ਕੋਡ, ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਮੁੱਲ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ,

ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚੈੱਕ ਵਾਊਚਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਚੈੱਕ ਵਾਊਚਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ:

ਤਨਖ਼ਾਹ

₹ 115.20

ਆਵਾਜਾਈ

₹ 42.30

ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ

₹ 90.20

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਾ

₹ 25.30

ਫ਼ੋਨ

₹ 150.00

ਕੁੱਲ

₹ 423.00

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਟੀ ਬੈਂਕ ਟੈਲਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ (₹423.00 ਲਈ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਮਨੀ ਬੁੱਕ (ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਲਮ) ਦੇ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ, ₹423.00 ਦੀ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹115.20 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਖਾਤੇ (₹42.30), ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਾਤਾ (₹90.20), ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹ (₹25.30), ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ (₹150.00) ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੇਖਾ ਸਮੀਕਰਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਉਂਟੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। PCB ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਬੁੱਕਕੀਪਰ ਕੋਲ ਅਸਲ ਨਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ PCVs ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ:

ਇੱਕ PCB ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਟੈਲੀ ਟੂਲਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs), ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, GST, ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ, ਨਿਊਜ਼ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ Khatabook ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ: ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਸਟੈਂਪ, ਲੈਟਰਹੈੱਡ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਕਦ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕਿੰਨੇ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

ਛੋਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

· ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ

· ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਸਟਮ

· ਸਥਿਰ ਸਿਸਟਮ

ਸਵਾਲ: ਛੋਟੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਛੋਟੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।