written by Khatabook | December 16, 2022

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ?

×

Table of Content


ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ?

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਦੁੱਧ ਭੰਡਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਣਦਾਤਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ-ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ

ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60% ਤੋਂ 85% ਤੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ।

ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ

60-84 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ

ਲੋਨ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ

ਮਾਸਿਕ/ਤਿਮਾਹੀ

ਜਮਾਂਦਰੂ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਜਿਨ

ਲਗਭਗ 15%

ਯੋਗਤਾ

 • ਡੇਅਰੀ ਲੋਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੱਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ.

 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉੱਦਮੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਅਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

 • ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

 • ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੱਭਾਵਾਂ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 'ਏ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 1000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਕਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 24 x 7 ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ:

 • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ

 • ID ਸਬੂਤ

 • ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

 • ਫੋਟੋਆਂ

ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਬੇਲਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

 • ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ: ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 • ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 75-85% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹7.5-8.5 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 • ਤੇਜ਼ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ: ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 • ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ: ਹਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ-ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਹਾਊਸ, ਡਿਸਪਰਸਲ ਸਿਸਟਮ, ਵਾਹਨ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਲਕ ਮਿਲਕ ਚਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਲੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। EMIs ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ EMI ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲੋਨ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਗਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs), ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, GST, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ, ਨਿਊਜ਼ ਬਲੌਗ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ Khatabook ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਮੈਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ:

ਹਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਡੇਅਰੀ ਲੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਣਦਾਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਅਰੀ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ:

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Lendingkart Finance, J&K ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, SBI, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

HDFC ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ-ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਮੱਝ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਝ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ₹60,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।