mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰ

×

Table of Content


ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੈਰ! ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗੂੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ – 

ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼,

ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ,

ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

  1. ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੋਜ – ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ – ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ  ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ?

  1. ਸਕੂਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ –  ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਮ ਕੀਮਤ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਇਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ – 

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਗੱਲਾਂ: – ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਇਕ ਦਫਤਰ।

ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ।

  1. ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋ – ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਮਸੀਏ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਮਸੀਏ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  1. ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ –  ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋਨ, ਬਚਤ, ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ), ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ, ਅਤੇ ਗੈਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਬਣਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ – 

ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ – ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ–ਧਿਰ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ– ਤੇਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ – ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਕਿੱਕ–ਸਟਾਰਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  1. ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ – ਆਰਟੀਓ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਓ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
  2. ਆਰਟੀਓ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੋ –  ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਸਕੂਲ – ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਯਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ।
  3. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ (ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ) – ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੋਰਡ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਚਾਹਵਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।