written by Khatabook | October 25, 2021

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

×

Table of Content


ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜੀਐਸਟੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲੇਖਾ -ਜੋਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ -ਜੋਖਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੇ ਕਲਿਕ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ।

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟ ਬਣਾਈਏ।

ਕਦਮ 1: ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ALT F3 ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਲਿੰਗ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਦੇਸ਼, ਰਾਜ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਆਦਿ।

ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ:

A. ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ- ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਕ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।

B. ਨਾਮ- ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

C. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੇਲਿੰਗ ਵੇਰਵੇ-

 1. ਮੇਲਿੰਗ ਨਾਮ- ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
 2. ਪਤਾ- ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ।
 3. ਦੇਸ਼- ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 4. ਰਾਜ- ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
 5. ਪਿੰਨਕੋਡ- ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਨਕੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ।

D. ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ-

 1. ਫੋਨ ਨੰਬਰ- ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ।
 2. ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ- ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
 3. ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ- ਫੈਕਸ ਨੰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 4. ਈਮੇਲ- ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 5. ਵੈਬਸਾਈਟ- ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ।

E. ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ-

 1. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
 2. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੁਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰੋ।

F. ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ-

ਟੈਲੀ ਵਾਲਟ ਪਾਸਵਰਡ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)- ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ- ਇਹ ਟੈਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

G. ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ-

ਬੇਸ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ- ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈ-ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 1. ਰਸਮੀ ਨਾਮ- ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨਾਮ ਹੈ।
 2. ਰਕਮ ਲਈ ਪਿਛੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ- ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ, INR ਜਾਂ ₹ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 3. ਰਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋੜੋ- ਤੁਸੀਂ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਹੀਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 4. ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਦਿਖਾਓ- ਜੇ ਤੁਸੀਂ 'ਹਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 'ਨਹੀਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 5. ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 6. ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ- ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ।
 7. ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਲਈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜ ਜਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 3: 'ਮੇਨਟੇਨ ਫੀਲਡ' ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਿਰਫ ਖਾਤੇ' ਜਾਂ 'ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 4: ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 'Y' ਦਬਾਓ।

ਹੇਠਾਂ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਾ -ਜੋਖਾ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

 1. 'ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ' ਵਿੱਚ, 'F11: ਫੀਚਰਸ' 'ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ' F3: ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 'ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
 2. 'ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ:' ਹਾਂ 'ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਹਾਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ, ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
 3. ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ Y ਦਬਾਓ।

ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿਯਮਤ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੋ

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਰ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ' ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਕਦਮ 1: 'ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ' ਵਿੱਚ, 'ਐਫ 11: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ' ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ 'ਐਫ 3: ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: 'ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ:' ਹਾਂ 'ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3: 'ਜੀਐਸਟੀ ਵੇਰਵੇ ਸੈਟ/ਬਦਲੋ' ਵਿੱਚ, 'ਹਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 'ਹਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਵੇਗੀ।

ਕਦਮ 4: 'ਰਾਜ' ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਜ ਚੁਣੋ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।

ਕਦਮ 5: 'ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ' ਸੈਟ ਕਰੋ, 'ਨਿਯਮਤ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 6: 'ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ, 'ਹਾਂ' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਕਦਮ 7: 'ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ' ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦਮ 8: ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 'GSTIN/UIN' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ।

ਪੜਾਅ 9: ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਾਲ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 10: 'ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ' 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਹੀਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਮਾ' ਲਈ ਮੁੱਲ ਚੁਣੋ।

ਕਦਮ 11: ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣੋ. ਉਦਾਹਰਣ- ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 'ਕੇਰਲ ਹੜ੍ਹ ਉਪਕਰਣ ਲਾਗੂ ਹੈ।'

ਕਦਮ 12: ਵਿਕਲਪ ਲਈ, 'ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਸੀਦਾਂ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਯੋਗ ਕਰੋ 'ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਸੀਦਾਂ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਚੁਣੋ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਅਯੋਗ ਹੈ।

ਕਦਮ 13: ਵਿਕਲਪ ਲਈ, 'ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਯੋਗ ਕਰੋ (ਗੈਰ -ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ) 'ਯੂਆਰਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ' ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ' ਹਾਂ 'ਚੁਣੋ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਅਯੋਗ ਹੈ।

ਕਦਮ 14: 'ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੈਟ/ਬਦਲੋ?' ਟੈਬ ਵਿੱਚ, ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉ।

ਕਦਮ 15: 'ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰੋ?' ਟੈਬ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਵੇਰਵੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 16: 'ਐਲਯੂਟੀ/ਬਾਂਡ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ?' ਟੈਬ ਵਿੱਚ, 'ਹਾਂ' ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 17: ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ।

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ

ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰੀਏ।

ਕਦਮ 1: 'ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ' ਵਿੱਚ, 'ਐਫ 11: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ' ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ 'ਐਫ 3: ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: 'ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੋ:' ਹਾਂ 'ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 3: 'ਜੀਐਸਟੀ ਵੇਰਵੇ ਸੈਟ/ਬਦਲੋ' ਵਿੱਚ, 'ਹਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 'ਹਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਵੇਗੀ।

ਕਦਮ 4: 'ਰਾਜ' ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਜ ਚੁਣੋ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।

ਕਦਮ 5: 'ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਮ' ਸੈਟ ਕਰੋ, 'ਰਚਨਾ' ਚੁਣੋ।

ਕਦਮ 6: 'ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ, 'ਹਾਂ' ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਕਦਮ 7: 'ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ' ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਦਮ 8: ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 'GSTIN/UIN' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ।

​​ਕਦਮ 9: 'ਟੈਕਸਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ' ਵਿੱਚ, ਦਰ 1% ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 10: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 'ਟੈਕਸ ਗਣਨਾ ਲਈ ਅਧਾਰ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ, ਟੈਕਸਯੋਗ, ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਾ-ਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਐਲ: ਟੈਕਸ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 11: 'ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ' 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਹੀਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਮਾ' ਲਈ ਮੁੱਲ ਚੁਣੋ।

ਕਦਮ 12: ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣੋ। ਉਦਾਹਰਣ- ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 'ਕੇਰਲ ਹੜ੍ਹ ਉਪਕਰਣ ਲਾਗੂ ਹੈ।'

ਕਦਮ 13: ਵਿਕਲਪ ਲਈ, 'ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਸੀਦਾਂ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਯੋਗ ਕਰੋ 'ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਸੀਦਾਂ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਚੁਣੋ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਅਯੋਗ ਹੈ।

ਕਦਮ 14: ਵਿਕਲਪ ਲਈ, 'ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਯੋਗ ਕਰੋ (ਗੈਰ -ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ) 'ਯੂਆਰਡੀ ਖਰੀਦਾਂ' ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ' ਹਾਂ 'ਚੁਣੋ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਅਯੋਗ ਹੈ।

ਕਦਮ 15: 'ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੈਟ/ਬਦਲੋ?' ਟੈਬ ਵਿੱਚ, ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉ।

ਕਦਮ 16: 'ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰੋ?' ਟੈਬ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਵੇਰਵੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 17: 'LUT/ਬਾਂਡ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ' ਟੈਬ ਵਿੱਚ, 'ਹਾਂ' ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 18: ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ 'ਐਂਟਰ' ਦਬਾਓ।

ਜੀਐਸਟੀ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਲੇਜਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਕਦਮ 1: 'ਗੇਟਵੇ ਆਫ਼ ਟੈਲੀ' ਵਿੱਚ, 'ਲੇਖਾ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਤੇ ਜਾਓ. ਫਿਰ 'ਲੇਜਰਸ' ਵਿੱਚ, 'ਬਣਾਉ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2: ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਆਈਜੀਐਸਟੀ, ਸੀਜੀਐਸਟੀ, ਐਸਜੀਐਸਟੀ, ਯੂਟੀਜੀਐਸਟੀ, ਸਟਾਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਦਿ।

ਕਦਮ 3: ਉਹ ਸਮੂਹ ਚੁਣੋ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਆਈਜੀਐਸਟੀ, ਸੀਜੀਐਸਟੀ, ਐਸਜੀਐਸਟੀ, ਯੂਟੀਜੀਐਸਟੀ ‘ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਗੇ।

ਕਦਮ 4: ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ 'Y' ਦਬਾਓ।

ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ERP 9 PDF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਟਾ

ਟੈਲੀ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਪੀਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ ਤੋਂ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਬਿਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

1. ਕੀ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਟਾ ਐਕਸਲ ਆਫਲਾਈਨ ਉਪਯੋਗਤਾ ਟੂਲ ਜਾਂ ਜੇਐਸਓਐਨ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਪੀਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਅਸੀਂ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਐਨ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਓ. ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਣਾਉ ਚੁਣੋ। ਵਿਕਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਲੇਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਚਐਸਐਨ ਕੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲੋ ਅਤੇ 'ਹਾਂ' ਦਬਾਓ. ਇੱਥੇ ਐਚਐਸਐਨ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਐਨ ਕੋਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3. ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੈਸ਼, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲੇਜਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ?

ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੈਸ਼, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਅਜਿਹੀ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5. ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਈਆਰਪੀ 9 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6. ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਟੈਲੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਵਿਧਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਪਡੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ/ਯੂਆਈਐਨ. ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀਆਈਐਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

7. ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਜੀਐਸਟੀ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟ, ਐਚਐਸਐਨ/ਐਸਏਸੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

8. ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਲਾਨ ਤੇ ਜਾਓ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।