mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

×

Table of Content


ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਰੰਭ ਕਰੀਏ

ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲਿਬਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਸਟਮ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ:

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆੱਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਓ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ

ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕੁਝ ਨਸਲੀ, ਆਧੁਨਿਕ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।

ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਮੌਸਮ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਾਨਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦੋ

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 15 * 15 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ।

ਹਾਈਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਧੂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਈਡੀ ਅਤੇ ਪਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਤਰਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਬਰਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਰੰਗ, ਆਦਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ।

ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਬਣਾਓ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੇਬਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ  ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪੇਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਸਈਓ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆੱਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਸੌਂਪੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆੱਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।