mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

×

Table of Content


ਫੁਟਵੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਿਰਫ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਖਾਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਮੜੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਟੋਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਲਟੀ-ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਜਰੀਸ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਲਾਪੁਰੀ ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਟਾਈ ਵਾਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜੁੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-

  • ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
  • ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
  • ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਸਮਾਂ
  • ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
  • ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
  • ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ
  • ਇਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ

ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲਗ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰੀਕਲ ਵੈਲਯੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੁੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਹਨ। 

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਇਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਫੁਟਵੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੱਖ,’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਬਲੌਗ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਾਰਕ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੁੱਤੇ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  

 

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।