Home ਜੀਐਸਟੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ- ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਦੇ 33 ਮੈਂਬਰ
GST-Council

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ- ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਦੇ 33 ਮੈਂਬਰ

by Khatabook

ਗੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (0%, 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28%) ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 3% ਦੀ ਦਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ 0.25% ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਤੌਰ ਸੀਜੀਐਸਟੀ + ਐਸ ਜੀਐਸਟੀ , ਜਾਂ ਸੀਜੀਐਸਟੀ + ਯੂਜੀਐਸਟੀ

ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਗੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ)

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਗੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਐਸ ਜੀਐਸਟੀ)

ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਿਉ-ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੂਆ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ, ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਰਾਜ ਸੇੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ।

ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ)

ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਐਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਟੇਰਿਟੌਰੀ ਗੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (UTGST)

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਹੈ

ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ:

 • ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 • ਰਾਜ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
 • ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
 • ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।
 • ਆਮਦਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਇਨਵਾਇਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ 37 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ), ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਢਾਚਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ:

 • ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਗੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਆਈ ਜੀਐਸਟੀ) ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ।
 • ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਅਵਧੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ।
 • ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ।
 • ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਰੂਡ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਉਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
 • ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਫਲੋਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬੈਂਡਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਾਂ।
 • ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ

ਇੱਥੇ 3 ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

 • ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਵੈਧ ਹੋਣ ਲਈ, ਜੀਐਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਆਰਟੀਕਲ 279 ਏ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਘਾਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ।
 • ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗੈਰ-ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ।
 • ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ।

ਜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ‘ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੌ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:

 • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜ।
 • ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।
 • ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ।
 • ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।

Related Posts

Leave a Comment