written by Khatabook | January 31, 2023

ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ

×

Table of Content


ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ?

ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਰੀ ਨਕਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜਿਸਦਾ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟੂਲ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ = ਨੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ / ਔਸਤ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ।

ਇਥੇ,

1. ਨੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ, ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ,

ਨੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ = ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ (-) ਸੇਲਜ਼ ਰਿਟਰਨ (-) ਵਪਾਰ ਛੂਟ।

2. ਔਸਤ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ = (ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੰਸ + ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ)/2

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।

ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ; ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਨੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਔਸਤ ਵਪਾਰਕ ਦੇਣਦਾਰ:

 • ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ A/c ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ (ਨਕਦੀ ਪਲੱਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਛੂਟ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ।
 • ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਔਸਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਨੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਔਸਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।

ਉਦਾਹਰਣ

ਆਉ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ:

ABC ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 10,00,000/- ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ 60,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। 8,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ:

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਫਾਰਮੂਲਾ = ਨੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ / ਔਸਤ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ

ਇੱਥੇ,, ਨੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ = 60,00,000 (-) 8,00,000

                                = 52,00,000

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਔਸਤ ਖਾਤੇ = 10,00,000

ਇਸ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ = 52,00,000/10,00,000 = 5.2

ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਕਰਜ਼ਦਾਰ) ਵੇਗ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ (ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ) ਵੇਗ ਜਾਂ ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

(i) ਔਸਤ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ = ਔਸਤ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਂ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ / ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ

(ii) ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ = 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 365 ਦਿਨ / ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ

ਉਦਾਹਰਣ

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ 5.2 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਔਸਤ ਖਾਤੇ 10,00,000/- ਰੁਪਏ ਹਨ, ਆਓ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੀਏ।

ਔਸਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ:

 = ਔਸਤ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ / ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ

ਇੱਥੇ, ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਖਾਤੇ = 10,00,000/- ਰੁਪਏ

ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ = 52,00,000/365 = 14,247 ਰੁਪਏ (ਰਾਊਂਡ ਆਫ)

ਇਸ ਲਈ, ਔਸਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿਆਦ = 10,00,000/14,247 = 70.19 ਦਿਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਸਤ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਔਸਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿਆਦ = 365/5.2 = 70.19 ਦਿਨ

ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਨੁਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 1. ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ
 2. ਲੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਘੋਲਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ
 3. ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ
 4. ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ

ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

(i) ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

(ii) ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

(iii) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਔਸਤ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

 1. ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

 2. ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 3. ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 4. ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 5. ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਜਟ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੰਪੱਤੀ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਪਾਤ ਹਨ। ਸੰਪਤੀ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਨ:

1. ਅਨੁਪਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

2. ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੀ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਆਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਕਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ।

ਸਿੱਟਾ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, Biz Analyst ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਜਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਆਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਨੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਨੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।

ਸਵਾਲ: ਔਸਤ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜਵਾਬ:

ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡੋ।

ਸਵਾਲ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵਧੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਟਰਨਓਵਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਹਾਂ, ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।