written by | October 11, 2021

ਕਾਰ ਧੋਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ 

ਅੱਜਕਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਓਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਏਨੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਰਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਧੋਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਿਜਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਧੋਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ ਧੋਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ? ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। 

ਕਾਰ ਧੋਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ –

ਕਾਰ ਧੋਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ੋਪ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਲਈ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ –

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ,ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝੋ – 

ਕੁਝ ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ।ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਧੋਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਬਿਜਨੈਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਾ ਵਾਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ  ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ 5-ਮੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖੋ। 

ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ –

ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਣਾਓ।ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ  ਜਾਣ ਪਛਾਣ (3-5 ਪੰਨੇ), ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (9-22 ਪੰਨੇ), ਕੰਪਨੀ ਵੇਰਵਾ (1-2 ਪੰਨੇ), ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (3-5 ਪੰਨੇ), ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ (4-6 ਪੰਨੇ), ਉਤਪਾਦ / ਸੇਵਾ (4-10 ਪੰਨੇ), ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ  (2-4 ਪੰਨੇ), ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (12-25 ਪੰਨੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਭੋ – 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਸਮਾਲ ਬਿਜਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਬੀਏ) ਲੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਨਕਦ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ – 

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਸਬੀਏ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੋ – 

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਉਪਕਰਣ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਵਾਸ਼, ਸਵੈਸੇਵਾ ਕਾਰ ਵਾਸ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੋ – 

ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਗਾਹਕਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ, ਕੁਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ – 

ਕਾਰ ਵਾਸ਼। ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।  ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼  ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।

Car Wash Shop ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਨਾਲ  ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਨਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ