written by | October 11, 2021

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ

ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 

ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ –

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ – 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਸੀਂ  ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਸੀਂ  ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ, ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ।

ਸਲਾਹਕਾਰ  ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ? – 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।

ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੰਟੈਂਟ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ – 

 1. ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
 2. ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਐਸਪੀ (ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ)

3.ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਸਮੇਤ।4.ਓਵਰਹੈੱਡਸ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਖ਼ਰਚੇ।

5.ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ।

 1. ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਲੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ।
 2. ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ।
 3. ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਾਸਿਕ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ।

9.ਚਲ ਰਹੇ ਖਰਚੇ।

10.ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ਸਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।ਫਿਰ, ਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 

* ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ? ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

* ਕੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੰਗਲ ਲਟਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।

*ਕੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹਾਂ ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ? ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਹਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਹਾਂਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ!

ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ –  ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਰ  ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ  ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ – 

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਕਾਰਨ ਹਨ: 

 1. ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3.ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4.ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5.ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 1. ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੰਟਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8.ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 1. ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  – ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਦਫਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ –  

*ਘੱਟ ਵਰਹੇਡ ਖਰਚੇ।

*ਲਚਕਤਾ।

* ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ। 

*ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਟੈਕਸਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀ  – 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ