mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ

×

Table of Content


ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 

ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ –

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ – 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ–ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਸੀਂ  ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਸੀਂ  ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ, ਵਿਕਾਸ, ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ।

ਸਲਾਹਕਾਰ  ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ? – 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ “ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ” ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ – ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।

ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੰਟੈਂਟ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ – 

 1. ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
 2. ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਐਸਪੀ (ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ)।

3.ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਸਮੇਤ।4.ਓਵਰਹੈੱਡਸ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਖ਼ਰਚੇ।

5.ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ।

 1. ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਲੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ।
 2. ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ।
 3. ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਾਸਿਕ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ।

9.ਚਲ ਰਹੇ ਖਰਚੇ।

10.ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਫ਼–ਸਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।ਫਿਰ, ਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – 

* ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ? ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

* ਕੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿੰਗਲ ਲਟਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਕਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।

*ਕੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹਾਂ ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ? ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਹਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ!।

ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ –  ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਰ  ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ  ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ – 

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਕਾਰਨ ਹਨ: 

 1. ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3.ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4.ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5.ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 1. ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੰਟਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8.ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 1. ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  – ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਦਫਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ –  

*ਘੱਟ ਵਰਹੇਡ ਖਰਚੇ।

*ਲਚਕਤਾ।

* ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ। 

*ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਟੈਕਸ–ਕਟੌਤੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀ  – 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।