written by | October 11, 2021

ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ

×

Table of Content


ਐਸੈਸਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ? ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ  ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ।

ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ

ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ –

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀ ਲਈ ਨੋਟੀਪੈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ।

ਅਭਿਆਸ –

ਕੁਝ ਐਕਸੈਸਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ / ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਓ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਲ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਥੀਮ ਚੁਣੋ –

  ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ, ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਥੀਮ ਚੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਓ –

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿਲਪ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ  ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੈਯਾਰ ਕਰ ਸਕੋ।

ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉ – 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਯੂਟੀਯੂਬ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਹਿਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਦਿਖਾਓ –

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ  ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ  ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ  ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਓ, ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਮਿਲੋ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਭਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਕੰਗਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਣੇ  ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ –

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਫਲਾਇਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਚਮੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਲ ਮਦਦਗਾਰ ਢੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੈਸਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ –

ਜੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਉੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ –

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲੇ ਕਰਾਫਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣ ਵੇਚੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਹੋਰਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਉ।

ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ –

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗਲੀ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾਓ।ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋ

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। 

ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਓ –

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁਣੋ।

ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਣਨੀ –

ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਧੀਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਦੇ ਚਲੋ। ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਿਜਨੈਸ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਵਧਾਓ। 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
×
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।