written by Khatabook | July 24, 2022

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ

×

Table of Content


ਇੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ SMS ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ (API) ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ GST-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

 • GST ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
 • ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ।

ਇੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਧਤਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ 24 ਵਾਧੂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਇੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਕੀ ਹਨ?

 • ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਪ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਗ A ਅਤੇ ਭਾਗ B। ਭਾਗ A ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 • ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ
 • GSTIN ਵੇਰਵੇ (ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ)
 • ਚਲਾਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
 • ਮਾਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਡਿੰਗ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ
 • ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ
 • ਖੇਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ
 • HSN ਕੋਡ
 • ਭਾਗ B ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 • ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੋਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (ਕੁੱਲ 24 ਘੰਟੇ) ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੰ.

ਖੇਪ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਕੁੱਲ ਦੂਰੀ

ਵੈਧਤਾ

1

 

ਨਿਯਮਤ ਖੇਪ

100 km ਤੱਕ

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ (24 ਘੰਟੇ)

2

ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਲਈ

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ (24 ਘੰਟੇ)

3

 

ਮਾਲ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੈੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

20 km ਤੱਕ

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ (24 ਘੰਟੇ)

4

ਹਰ ਵਾਧੂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਲਈ

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ (24 ਘੰਟੇ)

ਇੱਕ ਵਾਰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵੈਧਤਾ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ (ਬਿਲਕੁਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ) ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜੇਕਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 1 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 2 ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਨੰ.

ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ

ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ

1

200 km ਤੱਕ

ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਹਨ

ਇੱਕ ਦਿਨ

2

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 200 ਜਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ

ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਹਨ

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ (24 ਘੰਟੇ)

3

20 km ਤੱਕ

ਮਾਲ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੈੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਇੱਕ ਦਿਨ

4

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 20 ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ

ਮਾਲ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਡੈੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ (24 ਘੰਟੇ)

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਕਤ ਖੇਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਿਘਨ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਪ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਖੇਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਦਮ

ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਰਥਾਤ www.ewaybillgst.gov.in 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਵਰਡ ਸਬੰਧਿਤ, ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਲੌਗਇਨ' ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 •  ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਵੇਖੋਗੇ. ਉਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੋ 'ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੈਲੀਡਿਟੀ' ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • 'ਹਾਂ' ਅਤੇ 'ਨਹੀਂ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ
 • 'ਹਾਂ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਖੇਪ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
 • ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ. ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ
 • ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵੈਧਤਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ

ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਿਘਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਉਕਤ ਖੇਪ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗ ਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • ਹਰ ਇੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • ਹਰ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੱਟਾ:

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ GST ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ, Khatabook ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ: ਜੇਕਰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਜੇਕਰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵੈਧਤਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ: ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਪ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਟਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਖੇਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਈ-ਵੇਅ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਵੈਧਤਾ ਉਸ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਪ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।