written by khatabook | August 23, 2020

ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਗਾਈਡ

ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਉੱਦਮੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ. ਖੈਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ & ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਦਮੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆਨੇ &ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ? - ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੈੱਪ 1: ਵਪਾਰਕ ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ ਰੱਖੋ

ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

  • ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
  • ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ
  • ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਤਿਥੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ
  • ਕਮਪਿਟਿਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਰਹੋ

ਸਟੈੱਪ 2: ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੋ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਆਪਣੀ ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਢੰਗ ਹੈ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਭੋ ਜਿਥੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਟੈੱਪ 3: ਆਪਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ , ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂਤਿਆਰ/ਰੈਡੀ-ਮੇਡ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਸਟੈੱਪ 4: ਸਟਾਕ-ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ

ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ</ span> ਕੰਪਨੀ ਲਾਭ ਬਾਰੇ & amp; ਚੀਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰਤੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5 ਸੁਝਾਅ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

  1. ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ - ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਣ।
  2. ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਮਾਂ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  3. ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰ – ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  4. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕੈਚ – ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ। ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਭਾਰਤ QR ਕੋਡ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
  5. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਛੋਹ – ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਿਆਨਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਂ

ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ

ਆਪਣਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫ਼੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

Related Posts

None

ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ


None

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ


None

ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?