written by | October 11, 2021

ਆਯਾਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ

×

Table of Content


ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮੀ  ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀਆਯਾਤ / ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ  ਅਤੇ  ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਯਾਤ / ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ -ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਆਯਾਤ / ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰੋ  – ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਿਜਨਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਮਾਲਕੀਅਤ ਖੋਲ੍ਹੋ। 

ਆਯਾਤ / ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ  ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ –  ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਿਜਨੈਸ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ –  ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਡ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰੋ – ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਯਾਤ / ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਡ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਡ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਨਿੱਜੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ।ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਾੱਪੀ।

ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਹੀ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ – (ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਨਿਰਯਾਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਸੀਐਮਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਈਈਸੀ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਵਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।

ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:

ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ – ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਾਜ਼ੋਨ.ਕਾੱਮ, ਅਲੀਬਾਬਾ.ਕਾੱਮ, ਅਲੀਅਪ੍ਰੈਸ.ਕਾੱਮ, ਡੀਐਚਗੇਟ ਡਾਟ ਕਾਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ  – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।

ਚੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ 2015 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਰਤਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 14.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ –  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ  ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ: ਵਾਲਿਟ, ਬੈਲਟ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬੈਗਾਂ ਵਰਗੇ ਚਮੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ: ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਭੋਰਸਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਨੇ, ਗੌਜ਼, ਪੱਟੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨ।

ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਯਾਤ / ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ –  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

 

ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਦਾਅਵਾ :
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ" ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Khatabook ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਈ ਹਨ। Khatabook ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ(ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ। Khatabook ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, Khatabook ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ,ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। Khatabook ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।