written by | October 11, 2021

ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਕੁਡੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਇਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ

ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਅਤੇ ਕੀ ਇਥੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ, ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਵੱਛਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ ਸਪਲਾਇਰ

ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਬਣਾਓ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਚੁਣੋ ਜੋ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭੋ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਖਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ! ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗਲਚ ਮੁਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਪ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਨੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਸਈਓ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆੱਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਫਲਿਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਧਿਅਮ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓਗੇ!

 

Related Posts

None

ਵਹਾਤਸੱਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ


None

ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਐਚਐਸਐਨ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ


None

ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਕਿਰਨਾ ਸਟੋਰ


None

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ


None

ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਚਿਪਕਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ


None

ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ