written by | October 11, 2021

ପିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ |

×

Table of Content


ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ |

ଭାରତ ହେଉଛି ମସଲାର ଦେଶ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ମସଲା ପାଇଁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ | ଯଦିଓ ଆଚାର ତିଆରି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି | ମସଲାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ପିକଲେ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ |

ଯଦିଓ ଆଚାର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ପୁରାତନ ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଆଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଖିଆଯାଏ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଏହାକୁ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଥାଏ |

ଭାରତରେ ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବାରରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ | ମସଲା ତିଆରି ପାଇଁ ମୌଳିକ କୌଶଳ ରାନ୍ଧିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଭଲ ସ୍ୱାଦ | ଘରୋଇ ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ବାଧୀନ ହେବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିବା ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଧାରଣା |

ନିମ୍ନ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଆପଣ କିପରି ଘରୁ ଏକ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଉପାୟଗୁଡିକ କ’ଣ:

ଭାରତରେ ଘରୋଇ ଆଚାର ପରିସର |

ଆଚାର ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦେଖାଯାଏ | ଘରେ ଆଚାର ଚାମଚ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଘରେ ତିଆରି ଆଚାର ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଚାହିଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ |

ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟନ୍ ଘରେ ତିଆରି ଆଚାର କିଣନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଏହାକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଂଶ କରିଥାଏ | ବଜାର ସର୍ବଦା ଖୋଲା ବାହୁ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଘରୋଇ ଆଚାର କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀ ତେବେ ଏହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ |

ଆଚାର ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପରେ ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ଥାଏ, ଯଦି ତୁମର ଏହି ଘରେ ତିଆରି ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ଧାରଣା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯଦି ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କରାଯାଏ |

ଆଚାର ତିଆରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ |

ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଚାମଚର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପଦ୍ଧତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ | ଆମ୍ବ ଚୋପା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରକାରର ଚାମଚ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆଚାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା, ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆମ ମନକୁ ଆସେ | କିନ୍ତୁ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆଚାର ରେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଅଛି | କୌତୁହଳପ୍ରଦ, ଠିକ୍? ଠିକ୍, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:

 • ଆମ୍ବ ଆଚାର |
 • ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର |
 • ଆମଲା ଆଚାର |
 • ଫୁଲକୋବି ଆଚାର |
 • ଚିଲି ଆଚାର |
 • ଅପରିପକ୍ୱ ତାମରିଣ୍ଡସ୍ ଆଚାର |
 • ତିକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ ଆଚାର |
 • କାକୁଡି ଆଚାର
 • ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣ ଆଚା |
 • ଆପଲ୍ ଆଚାର |
 • ଗୁଆ ଆଚାର
 • ମିଶ୍ରିତ ପନିପରିବା ଆଚାର |
 • ଟର୍ନିପ୍ ଆଚାର |
 • ପିଆଜ ଆଚାର |
 • ଗାଜର ଆଚାର, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ………

ତୁମେ ତୁମର ପାରଦର୍ଶୀତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛି ପାରିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଗେଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି ଏହା ଭାବୁଛ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବ |

ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା |

ନିଜ ଘରେ ତିଆରି ଚାମଚ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ସହଜ | ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ | ଯଦିଓ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡା କରିପାରିବେ |

ଏକ ଉତ୍ପାଦ-

ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଞ୍ଚାମାଲ, ଏବଂ ଏହା ପିକଲେ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଆଚାର ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡିବ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ତାଲିକା, ଏହା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସାଧାରଣ ତାଲିକା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଜଡିତ | ତଥାପି, ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଆଚାର ସହିତ ଭିନ୍ନ ହେବ | ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଚାମଚ ପରିମାଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେବ | ନିମ୍ନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି:

ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା

ଏହା ଆଚାର ର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ପସନ୍ଦ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଆଚାର ର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ୍ବ ଆଚାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ବ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେବ।

 • ଲୁଣ ଏବଂ ଏହାର ଅନେକ |
 • ଭିନେଗାର |
 •  ସୋରିଷ ତେଲ |
 • ଆସାଫୋଏଟିଡା |
 •  ସୋରିଷ ବିହନ |
 •  ଲାଲ୍ ଚିଲି ପାଉଡର୍ |
 •  କଦଳୀ ପାଉଡର |
 •  କଳା ଲଙ୍କା
 •  ଚିନି ପାଉଡର୍ |
 •  ଜିରା
 • ଲବଙ୍ଗ
 • ଲେମ୍ବୁ ରସ |
 • ଚିନାବାଦାମ |
 • ଏରସ
 • ପିଆଜ ବିହନ |
 •  ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମସଲା |

କଞ୍ଚାମାଲ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାସନକୁସନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଯାହା ଆଚାର ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଡିତ | ସମସ୍ତ ମସଲା ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ମାରିନେଟ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଉଭୟ ଏକ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ହେବେ |

ଆଚାର ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ, ଏହାକୁ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାର ସମୟ | ବିକ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ରୁ ୨ କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ପାତ୍ର କିଣିବାକୁ ପଡିବ | ପାତ୍ରଗୁଡିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା କାଚର ହୋଇପାରେ |

ତୁମେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ପାତ୍ରକୁ ପରିମାଣ, ମୂଲ୍ୟ, ଉପାଦାନ, ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖ ଏବଂ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ଇତ୍ୟାଦି ଲେବଲ୍ କରିପାରିବ |

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେଟ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କାରଣ ଏହା ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଟେ | ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଲାଇସେନ୍ସ ଏଫ ଏସ ଏସ ଏ ଆଇ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏଫ ଏସ ଏସ ଏ ଆଇ ର ସରକାରୀ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |

ଭାରତୀୟ ଆଚାର ତିଆରି କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଆଚାର ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା ଅଟେ | ଭାରତରେ ଏହା ବହୁ ମସଲାରେ ତିଆରି | ଭାରତରେ ଏକ ଚାମଚ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେସିପି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:

ଆଚାର ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏକ ପନିପରିବା / ଫଳ ବାଛିବା ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଏହାକୁ ଧୋଇବା ପରେ ପନିପରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ | ଆପଣ ଏକ ପନିପରିବାର ଆକାର ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛୋଟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଫଳର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନେଗାର କିମ୍ବା ବ୍ରାଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ (ଲୁଣ ପାଣି) ରେ ଭିଜାଇବା | ବ୍ରାଇନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ଲୁଣିଆ ଜଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା | ଆପଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଦଳୀ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

ପନିପରିବା / ଫଳକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମାଧାନରେ ଭିଜାଇ ରଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ରଖିବାର ସମୟ | ଏହାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଭିଜାଇଥିବା ପନିପରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇଥିବାବେଳେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ମସଲା ମିଶାଇ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବେ | ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପାତ୍ର ନେଇ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ମସଲା ଉପାଦାନ ଯେପରିକି ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି, କଦଳୀ, ଚିଲି ପାଉଡର ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ | ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ତା’ପରେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |

ଶେଷରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ପନିପରିବା / ଫଳର ଖଣ୍ଡଗୁଡିକ ମସଲା ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ |

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଶ୍ରଣକୁ ପାତ୍ରରେ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

ମାନବ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ |

ଘରେ ତିଆରି ଚାମଚ ବ୍ୟବସାୟ ଏକଜେକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକାର | ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ, କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ | ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟତଃ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ |

ବ୍ୟବସାୟ ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବାରେ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ | ତୁମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଲାଭ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବିନିଯୋଗ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ |

ଯଦି ଆମେ ମାନବ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ସ୍କେଲରେ ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହା ନିଜେ କିମ୍ବା ସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବେ | ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ ସ୍କେଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ |

ଘରୋଇ ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମାର୍ଜିନ |

ତୁମର ଲାଭ ମାର୍ଜିନ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ନିବେଶ କାଟିବା ପରେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି | ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମୌଳିକ ଗଣିତ କରିବା | ଏକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡିକ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ହିସାବ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆଚାର ପାତ୍ର ପାଇଁ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ପନିପରିବା ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ :
ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା, ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟି କିମ୍ୱା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କିମ୍ୱା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିନା ଏକ ""ଯେପରି"" ଏବଂ ""ଉପଲବ୍ଧ"" ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । Khatabook ବ୍ଲଗ୍ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । Khatabook ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ, କିମ୍ବା ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଗୁଡିକ, ଯଦି ଥାଏ, ସଂଶୋଧନ ହେବ । ଏଠାରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୂଚନା କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଟେ । କୌଣସି ଆଇନଗତ, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସୂଚନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରିସ୍କ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା, ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ Khatabook ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, Khatabook ୱେବସାଇଟରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୂଚନା, ପ୍ରୋଡକ୍ଟ, ସେବା କିମ୍ୱା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସଠିକତା, ଉପଯୁକ୍ତତା କିମ୍ୱା ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଏବଂ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ୱା ଆକସେସ୍ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଫଳରେ କୌଣସି କ୍ଷୟ କିମ୍ୱା କ୍ଷତି ପାଇଁ, ୱେବସାଇଟ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନୁପଲବ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ Khatabook ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ :
ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା, ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟି କିମ୍ୱା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କିମ୍ୱା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିନା ଏକ ""ଯେପରି"" ଏବଂ ""ଉପଲବ୍ଧ"" ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । Khatabook ବ୍ଲଗ୍ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । Khatabook ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ, କିମ୍ବା ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଗୁଡିକ, ଯଦି ଥାଏ, ସଂଶୋଧନ ହେବ । ଏଠାରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୂଚନା କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଟେ । କୌଣସି ଆଇନଗତ, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସୂଚନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରିସ୍କ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା, ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ Khatabook ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, Khatabook ୱେବସାଇଟରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୂଚନା, ପ୍ରୋଡକ୍ଟ, ସେବା କିମ୍ୱା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସଠିକତା, ଉପଯୁକ୍ତତା କିମ୍ୱା ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଏବଂ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ୱା ଆକସେସ୍ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଫଳରେ କୌଣସି କ୍ଷୟ କିମ୍ୱା କ୍ଷତି ପାଇଁ, ୱେବସାଇଟ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନୁପଲବ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ Khatabook ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ।