written by | October 11, 2021

ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ

×

Table of Content


ଏକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ |

ନିଜର ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ରଣନୀତି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦୃଢ ନହୁଏ ତେବେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ |

ଆପଣ ଏକ ଓଜନିଆ କିମ୍ବା ମିନିବସ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କମ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି |

ମୁଁ କାହିଁକି ଏକ ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବି?

ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶର ସହଜତା ବ୍ୟତୀତ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ – କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହାକି ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟ ଗଠନ କରିବେ |

ବିଜ୍ କନେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏହି ବ୍ୟବସାୟଗୁଡିକୁ କୌଣସି ପୁଞ୍ଜିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସମସ୍ତ ଓଭରହେଡ୍ କଭର୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି | ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଖୋଜନ୍ତୁ କାରଣ ପରିବହନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯାଦୁକରୀ ପରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ |

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିପରି ନିଜର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଏକ ମାଲ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ ଥିବା କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ:

ପରିବହନ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ ମୁଁ କେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ?

ଆପଣ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଭା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଏକ ମୌଳିକ ବୁଝାମଣା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ |

ପ୍ରଥମେ, ତୁମର ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ପୁଞ୍ଜି ଉତ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ | ବ୍ୟାଙ୍କ, ନିବେଶକ ଏବଂ ବୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପିଂ ସହିତ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି |

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲାଇସେନ୍ସ, ଟୋଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ |

ଯଦିଓ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହଁ, ତୁମର ବଜେଟ୍ ଅଙ୍କନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ | ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଶେଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ କରୁଥିବା ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ | ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାର୍କେଟିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବଢୁଥିବାରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ | ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଟ୍ରାକର୍।

ଶେଷରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାକୁ ମାସିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କରିବାବେଳେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ |

ମୋର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରକ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ମୁଁ କ’ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍?

ତୁମର ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଯାନ ବାଛିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଯାନ ପାଇବେ | ଏହା ସେବାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଗତିକୁ ନେଇଥାଏ |

ଟ୍ରକ ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କୁହନ୍ତି, “ଏକ ବଡ ଭ୍ୟାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଭ୍ୟାନ ଚଲାଉଥିବାର ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଣ-ବ୍ୟବସାୟିକ ରୂପେ ଦେଖାଇବ |

ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଯାନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ପରିବହନ ଆର୍ଥିକ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ନିକଟକୁ ଆସିବାବେଳେ କେତେ ଟ୍ରକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଏହି ସୂଚନା ତୁମର ପରିଶୋଧ ଯୋଜନାକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତୁମର ସୁଧ ହାରକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରେ | ତୁମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ |

ବଡ଼ ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରକରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି | ବାବକକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଯାନଗୁଡିକ ଅଛି ଯାହା ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ, ଯଦିଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହାରାହାରି ଆକାରର ଟ୍ରକ୍ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ |

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟ୍ରକ୍ ବଦଳରେ ନୂତନ ଯାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସେବା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ |

ମୋର ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ କିପରି ଟ୍ରକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇବି?

ଯାନଗୁଡିକ ପାଇଁ କିପରି ଦେୟ ଦିଆଯାଉନା କାହିଁକି, ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡିବ |

ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ ତୁମର ହୋମୱାର୍କ କର ଏବଂ ଯାନ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବା ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପକୁ ବୁଝ| ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ:

ଆର୍ଥିକ ଲିଜ୍ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡା ଚୁକ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଯାନବାହାନର ବ୍ୟବହାର ରାଜସ୍ୱରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କୌଣସି ଅଫ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକାନା ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ;

କିସ୍ତି ବିକ୍ରୟ ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦାୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଜମା ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ, ତୁମର କିସ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅବଧି ଶେଷରେ ଆପଣ ଗାଡିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି |

ସମ୍ବନ୍ଧିତ: ଓଲଟା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେବା କରିବେ |

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଧାନ ଏବଂ ଲୁହ ଭଳି ଏକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଚଳାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ କରିବାକୁ ମନେରଖ | ତୁମର ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାବେଳେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ |

ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଲଭତାକୁ ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ତାଲିମ ପାଇବି?

ରୋଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରିକି ମାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂରେ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପାଇଁ  ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଜନସାଧାରଣ ପରିବହନ, ସଡକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗ ଅପରେଟିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ |

ବୃତ୍ତିଗତ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ମାଲିକ ଏବଂ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସଜାଇଥାଏ | ପରିବହନ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି |

ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ଯାନକୁ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ସଡକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଯାନର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରେ:

 • ପରିଚୟ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ |
 • ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରଣାଳୀ
 • ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି (ଦର୍ପଣ, ସୁରକ୍ଷା ବେଲ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି)
 • ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |
 • ଚକଗୁଡିକ (ଟାୟାର୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି)
 • ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରକାରେଜ୍ |
 • ଷ୍ଟିଅରିଂ ମେକାନିଜିମ୍ କ୍ରମରେ ଅଛି |
 • ଇଞ୍ଜିନ୍
 • ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା |
 • ପ୍ରସାରଣ
 • ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ
 • ଯାନର ପରିମାଣ |

 ମୋର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବି?

ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପରି, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବି ପଏଣ୍ଟରୁ ବି ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତୁମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗକୁ ଏଡାନ୍ତୁ |

ଚକଗୁଡିକ ବୁଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ, ଏହା ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କି ନୁହେଁ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଜରୁରୀ ଅଟେ ତେଣୁ ଆଡ-ହକ୍ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ |

ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଅଛି |

କାର୍ଗୋକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ବୃହତ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାର୍ସଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ” – ବ୍ୟବସାୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |

ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଂଶ ହେଉଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଶସ୍ତା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅଟେ |

ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ସେଟ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିତରଣକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ | ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଏକ ଏସ ଏମ ଏସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ବଟନ୍ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଡର ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ |

ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମର ସିଷ୍ଟମ ସଠିକ୍ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ବିତରଣ ପାଇଁ  ଆସେ ଏବଂ ବିତରଣରେ ଯେକୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେବା ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ତୁମର ସେବା ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

ମୁଁ କିପରି ମୋର ଯୋଗାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ବହିରେ ଯୋଡିବାକୁ ଯୋଗାଣକାରୀ ପାଇବି?

ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବସାୟ ହାସଲ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ | ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି | ସେମାନେ ଭଲ ସେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏହା ପାଇବା ଏକ ଭଲ ଖ୍ୟାତି |

ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ତୁମର ପରିବହନ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ | ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ସହଜ ଅଟେ | ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଭଲ ଗ୍ରାହକମାନେ ସୁପାରିଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ |

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ :
ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା, ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟି କିମ୍ୱା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କିମ୍ୱା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିନା ଏକ ""ଯେପରି"" ଏବଂ ""ଉପଲବ୍ଧ"" ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । Khatabook ବ୍ଲଗ୍ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । Khatabook ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ, କିମ୍ବା ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଗୁଡିକ, ଯଦି ଥାଏ, ସଂଶୋଧନ ହେବ । ଏଠାରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୂଚନା କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଟେ । କୌଣସି ଆଇନଗତ, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସୂଚନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରିସ୍କ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା, ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ Khatabook ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, Khatabook ୱେବସାଇଟରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୂଚନା, ପ୍ରୋଡକ୍ଟ, ସେବା କିମ୍ୱା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସଠିକତା, ଉପଯୁକ୍ତତା କିମ୍ୱା ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଏବଂ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ୱା ଆକସେସ୍ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଫଳରେ କୌଣସି କ୍ଷୟ କିମ୍ୱା କ୍ଷତି ପାଇଁ, ୱେବସାଇଟ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନୁପଲବ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ Khatabook ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ :
ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା, ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟି କିମ୍ୱା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କିମ୍ୱା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିନା ଏକ ""ଯେପରି"" ଏବଂ ""ଉପଲବ୍ଧ"" ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । Khatabook ବ୍ଲଗ୍ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଏବଂ ସେବାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । Khatabook ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ, କିମ୍ବା ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ସମୟୋଚିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଗୁଡିକ, ଯଦି ଥାଏ, ସଂଶୋଧନ ହେବ । ଏଠାରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୂଚନା କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଟେ । କୌଣସି ଆଇନଗତ, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସୂଚନାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରିସ୍କ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା, ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇଁ Khatabook ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, Khatabook ୱେବସାଇଟରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୂଚନା, ପ୍ରୋଡକ୍ଟ, ସେବା କିମ୍ୱା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସଠିକତା, ଉପଯୁକ୍ତତା କିମ୍ୱା ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଏବଂ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ୱା ଆକସେସ୍ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଫଳରେ କୌଣସି କ୍ଷୟ କିମ୍ୱା କ୍ଷତି ପାଇଁ, ୱେବସାଇଟ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନୁପଲବ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ Khatabook ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ।