written by Khatabook | August 23, 2021

टीडीएस - जाणून घेऊया काही महत्त्वाच्या गोष्टी

स्त्रोतावर कर कपात म्हणजे, नावावरूनच समजते की उत्पन्नाच्या स्त्रोतामधून कपात केलेला कर. ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती (पैसे देणारी) एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला जसे की भाडे, व्याज, पगार इत्यादीविषयी पैसे देतो, तर दुसऱ्या व्यक्तीला (प्राप्तकर्ता) आयकर विभागाने निश्चित केलेल्या कराचा काही टक्के भाग द्यावा लागतो. पैसे देणाऱ्याने एकत्रित केलेला टीडीएस देय तारखेपूर्वी केंद्र सरकारजवळ जमा करावा लागतो.

आपण कोणत्याही पेमेंट पद्धतीद्वारे टीडीएस पेमेंट करू शकता: रोख किंवा चेक किंवा क्रेडिट.  प्राप्तकर्ता पैसे देणाऱ्याद्वारे कपात केलेल्या टीडीएस रकमेच्या क्रेडिटचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. प्राप्तकर्ता फॉर्म 26 एएस किंवा कपात करणाऱ्याने जारी केलेल्या टीडीएस प्रमाणपत्राद्वारे त्यावर दावा करू शकतो. तथापि, उत्पन्न आणि कपातीच्या विविध स्वरूपावर अवलंबून टीडीएस दर 1% ते 30% पर्यंत असतो.

टीडीएस का आणला गेला?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत टीडीएसच्या तरतुदी नियंत्रित करते. आयकरच्या नियमांनुसार, टीडीएस हा प्रत्यक्ष कर आहे आणि आगाऊ कर देखील आहे. करदात्याने ते घोषित करून आयकर विभागाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. खालील कारणांसाठी टीडीएस सादर केला जातो:

 • प्राप्त झालेले उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष कर भरणे यातील वेळेचे अंतर कमी करणे
 • सरकारला नियमित परतावा सुनिश्चित करण्यासाठी
 • व्यक्ती किंवा कंपन्यांद्वारे होणारी कर फसवणूक तपासण्यासाठी
 • तुम्ही कोणतेही उत्पन्न मिळवताना देय देण्याची संकल्पना सादर करून वर्षाच्या अखेरीस करदात्यावरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी
 • तसेच, कर संकलन संस्थांचा भार कमी करण्यासाठी

वेतन आणि गैर-वेतन देयकांवर लागू स्त्रोत दरांवर विविध कर कपाती

पेमेंटचे स्वरूप

सध्याचा टीडीएस दर

सॅलरी

10%

सिक्युरिटीजवरील व्याज

10%

म्युच्युअल फंड आणि कंपनीच्या शेअर्सवरून प्राप्त लाभांश

10%

मुदत ठेवींवरील व्याज

10%

लाॅटरी जिंकणे

30%

घोड्यांच्या शर्यतीत जिंकणे

30%

वैयक्तिक प्राप्त विमा कमिशन

5%

संपत्ती खरेदी करताना केलेले पेमेंट

1%

प्लांट आणि यंत्रासाठी भाडे

2%

अचल संपत्तीसाठी भाडे

10%

वैयक्तिक किंवा एचयूएफद्वारा दरमहा 50 हजारपेक्षा अधिक भाडे भरणे

5%

20 लाख किंवा 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कॅश काढणे

2%

टीडीएस कोणी कपात करावा?

खाली त्या व्यक्ती आणि व्यक्तींचा वर्ग आहे ज्यांनी टीडीएस कपात केला पाहिजे:

 • आयकर किंवा एचयूएफ कायद्यांतर्गत त्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने असे कोणतेही पेमेंट करताना टीडीएस कपात केला पाहिजे.
 • दरमहा 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त भाडे देणाऱ्या व्यक्ती किंवा एचयूएफने 5% दराने टीडीएस कपात केला पाहिजे. त्यांच्या खात्यांचे ऑडिट  झाले नसले तरीही हे लागू होते.
 • प्रत्येक उद्योजक आर्थिक वर्षासाठी संबंधित आयकर स्लॅब दरांवर कर कपात करतो. परंतु, जर तुम्ही तुमचा पॅन नंबर दिला नाही तर बँका 20% दराने टीडीएस कापतील.
 • प्रत्येक बँक ज्यामध्ये तुम्ही FD (मुदत ठेव) किंवा RD (आवर्ती खाते) खाते आहे, ते टीडीएस @10% कपात करेल. परंतु, तेव्हाच जेव्हा तुम्ही तुमचा पॅन तपशील सादर कराल. तथापि, जर पॅन नसेल तर बँका 20% दराने टीडीएस कापतील.
 • तसेच जर तुम्ही बँकेला आयकर दराप्रमाणे कर देण्यास जबाबदार नसल्याची माहिती दिली तर बँक तुमच्या कोणत्याही व्याज उत्पन्नावर टीडीएस कपात करणार नाही. अशी माहिती तुम्ही फॉर्म 15जी किंवा 15एच मध्ये दाखल करू शकता.
 • जर बँकेने आधीच टीडीएस कपात केला असेल आणि तुम्ही उद्योजकाकडे वेळेत उत्पन्नाचा पुरावा दाखल करू शकला नसल्यास, तुम्ही नेहमी परताव्यासाठी अर्ज करू शकता.

टीडीएस प्रमाणपत्र काय आहे?

सरकारने खालील स्रोतावर कर कपात प्रमाणपत्र जारी केले आहे: फॉर्म 16 ए, 16 बी, 16 सी. ही प्रमाणपत्रे देयकाला टीडीएस जारी केल्यानंतर दिली जातात. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये असे टीडीएस प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये देयकाला सूट किंवा ठराविक कपात मिळते तेथे स्रोतावर कोणताही कर लागू होत नाही आणि म्हणून टीडीएस प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसते.

इतर प्रकरणांमध्ये, टीडीएस प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे. जर कपातकर्ता असे करण्यात अयशस्वी झाला, तर तो जारी होईपर्यंत प्रतिदिन 100 रुपये दंड  त्याच्याकडून आकारला जाईल. तथापि, असे दंड कपात केलेल्या टीडीएसच्या रकमेपेक्षा जास्त नसतात.

 • फॉर्म 16: हे दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या सॅलरीवर सादर करण्यात येणारे टीडीएस प्रमाणपत्र आहे. हे प्रमाणपत्र देण्याची अंतिम तारीख 31 मे आहे. जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे एकूण करपात्र उत्पन्न 2,50,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर उद्योजक टीडीएस कापत नाही. म्हणून उद्योजक अशा कर्मचाऱ्याला फॉर्म 16 देत नाही.
 • फॉर्म 16 ए: हे वेतन न होणाऱ्या पेमेंटवर जारी केलेले टीडीएस प्रमाणपत्र आहे. देयक तिमाही आधारावर तो जारी करतो. परतावा भरण्याच्या अंतिम तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत देयकांनी तो जारी करणे आवश्यक आहे. बँकांमध्ये मुदत ठेवी करताना ठेवीदारांनी मिळवलेल्या व्याजावर बँका ती जारी करतात. हे विम्यावर मिळवलेल्या कमिशनवर देखील जारी केले जाते.
 • फॉर्म 16 बी: देयक अशा प्रत्येक विक्री व्यवहारासह संपत्तीच्या विक्रीवर हे टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करतो. तसेच फॉर्म 16 ए प्रमाणे, देयकाने परत करण्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत तो जारी करणे आवश्यक आहे.
 • फॉर्म 16 सी: भाडे देयकावरील कपातीसाठी देयक फॉर्म 16 सी टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करतो. देयकांना रिटर्न भरण्याच्या अंतिम तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत हा फॉर्म जारी करणे आवश्यक आहे.

टीडीएस रिटर्न फॉर्मचे प्रकार

सरकारला उत्पन्नाचे प्रकार आणि कपातीच्या प्रकारानुसार टीडीएस रिटर्न भरण्यासाठी विविध फॉर्म भरणे आवश्यक आहे. टीडीएस रिटर्नचे चार महत्त्वाचे प्रकार येथे दिले आहेत:

 • फॉर्म 24 क्यू: हा टीडीएस रिटर्न फॉर्म टीडीएससाठी सॅलरी पेमेंट स्टेटमेंट आहे. कपातकर्त्याला तिमाहीत तो सादर करणे आवश्यक आहे. त्यात कर्मचारी वेतन आणि उद्योजकाने कापलेल्या टीडीएसबद्दल सर्व माहिती आहे.
 • फॉर्म 26 क्यू: हा टीडीएस रिटर्न फॉर्म एक स्टेटमेंट आहे ज्यात सॅलरी जसे की लाभांश सिक्युरिटीज, सिक्युरिटीजवरील व्याज, बिजनेस शुल्क किंवा संचालकांची सॅलरी समाविष्ट आहे. कपातकर्त्याला हे तिमाही स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे.
 • फॉर्म 27 क्यू: परदेशी किंवा अनिवासी भारतीयांना लाभांश, बोनस, व्याज किंवा कोणत्याही देय रकमेची देयके दिल्यास तुम्ही असा टीडीएस रिटर्न फॉर्म सबमिट करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या शब्दांत, देयक परदेशी आणि अनिवासी भारतीयांना केलेल्या देयकासाठी हे रिटर्न दाखल करतो.
 • फॉर्म 27 ईक्यू: हे स्रोतावर एकत्रित केलेल्या करांचे विधान आहे. स्रोतावर एकत्रित केलेला कर जसे की नावावरून माहिती होतो, तो विक्रेत्यांद्वारे एकत्र केलेला कर आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना तो प्रत्येक तिमाहीत सादर करावा लागतो.

टीडीएस भरण्याची अंतिम तारीख

 • जेव्हा तुम्ही स्रोत रकमेवर कपात केलेला कर भरता किंवा चालानशिवाय ते जमा करता, तेव्हा तुम्ही पेमेंट केलेल्या तारखेला टीडीएस जमा करणे आवश्यक आहे.
 • जेव्हा तुम्ही स्रोत रकमेवर कर कपात करता किंवा त्याला चालानाने जमा करता, तेव्हा तुम्ही पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपूर्वी किंवा त्याच्याआधी टीडीएस जमा करणे आवश्यक आहे.

आर्थिक वर्ष 2020-21 चे टीडीएस रिटर्न दाखल करणे

तिमाही कालावधी

दाखल करायची अंतिम तारीख

एप्रिल ते जून

31 मार्च

जुलै ते सप्टेंबर

31 मार्च

ऑक्टोबर ते डिसेंबर

31 डिसेंबर

जानेवारी ते मार्च

31 मे

 

हेही वाचा: ईपीएफओ ई-सेवा- कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रिटर्न दाखल करायला कोण जबाबदार आहेत?

खालील मूल्यांकन असे आहेत ज्यांच्यासाठी तिमाही आधारावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्त्रोत रिटर्नवर कर कपात करणे अनिवार्य आहे:

 • यू/एस 44AB अंतर्गत लेखापरीक्षण केलेल्या खात्यांचे मूल्यांकन केले असल्यास
 • सरकारी कर्मचारी
 • कंपन्या

टीडीएस रिटर्न दाखल करताना विचारात घेण्यासारख्या गोष्टी

 • ई-फाईलिंगसाठी तुमच्याकडे वैध आणि नोंदणीकृत कर कपात आणि कलेक्शन खाते क्रमांक (टीएएन) असल्याची खात्री करा. तुम्हाला ते फॉर्म 27अ मध्ये दाखल करण्याची आवश्यकता आहे.
 • कंपन्या आणि सरकारी समर्पणकर्त्यांना त्यांचे टीडीएस रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दाखल करणे अनिवार्य आहे. तथापि, वरील वगळता इतर कोणताही कपातकर्ता भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात फाईल करू शकतो.
 • ई-फाईलिंग पोर्टलवर तुमचे रिटर्न अपलोड करण्यासाठी तुम्हाला वैध डिजिटल स्वाक्षरीची आवश्यकता आहे. ई-रिटर्न आयकर विभाग आणि एनएसडीएल (नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड) द्वारे प्रदान केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. या स्वरूपाचे पालन करणे अनिवार्य आहे कारण, ते उत्तम कार्यक्षमता आणि सुसंगतता प्रदान करते.
 • ई-टीडीएस रिटर्न दाखल करताना 7 अंकी बँक शाखा कोड नमूद करा.
 • अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याने स्वाक्षरी केलेला फॉर्म 27अ सबमिट करा. फॉर्म 27अ तयार करण्यासाठी तुम्ही फाईल वैधता उपयुक्तता वापरू शकता. फाईल वैधता युटिलिटी तुम्हाला काही त्रुटी आढळल्यास सूचित करते. तुम्ही टीआयएन-एनएसडीएल वेबसाईटवरून फाईल वैधता उपयुक्तता डाउनलोड करू शकता.
 • सहसा, तुम्ही कपातकर्ता आणि कपात करणाऱ्याच्या पॅन, सरकारला भरलेल्या कराची रक्कम आणि स्रोतावर चालानच्या तपशीलासह कर कपात करून  रिटर्न भरता. तथापि, तुम्हाला ई-टीडीएस रिटर्नसह बँक चालान किंवा टीडीएस प्रमाणपत्राची एक प्रत दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.
 • जेव्हा ई-रिटर्न अनिवार्य नसते तेव्हा एक निर्धारक देशभरात उपलब्ध असलेल्या विविध एनएसडीएलच्या मंजूर टीआयएन-एफसीवर नेहमी टीडीएस रिटर्न दाखल करू शकतो.
 • टीडीएस फॉर्म भरताना शारीरिकदृष्ट्या ते कोणत्याही ओव्हरराईटिंगशिवाय फॉर्म स्वच्छ असल्याची खात्री करा.
 • जर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने रिटर्न भरल्या जात असल्यास, तुम्ही थेट टीआयएन-एनएसडीएल वेबसाईटवर दाखल करू शकता. अशा वेळी तुम्हाला डिजिटल स्वाक्षरीने रिटर्न भरणे आवश्यक आहे.
 • कोणते TDS फाईल फॉरमॅट निवडले आहे हे तपासा आणि फाईलचे नाव “txt” आहे का ते पाहा. ई-रिटर्न दाखल करताना तुम्हाला एमएस एक्सेल किंवा टॅली किंवा एनएसडीएल वेबसाईटवर उपलब्ध सॉफ्टवेअरसह क्लिन टेक्स्ट स्वरूप आवश्यक आहे.
 • रिटर्न दाखल करताना सर्व माहिती दोन वेळा तपासली पाहिजे आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्यरित्या अपलोड केली पाहिजेत.
 • रिटर्न मंजूर नसलेल्या प्रकरणांमध्ये विभाग नकाराच्या कारणांसह न स्वीकारल्याबद्दल मेमो जारी करतो.

टीडीएस रिटर्नला उशीर आणि गैर- फाईलिंगसाठी  दंड

 • टीडीएस रिटर्न फाईलिंग करायला उशीर

उशीराचा अर्थ म्हणजे देय तारखेपर्यंत स्त्रोतावर कर कपात कर रिटर्न दाखल न करणं होय. डिफॉल्ट चालू राहिलेल्या प्रत्येक दिवसासाठी निर्धारकाने रोज 200 रुपये दंड भरावा लागतो. तथापि, असा दंड टीडीएसच्या रकमेपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

 • कोणत्याही कंपनीकडून टीडीएस कपात करण्यास उशीर

जर एखाद्या कंपनीने टीडीएस रिटर्न करायला उशीर केल्यास, त्यावर कपातीच्या तारखेपासून ते टीडीएस जमा करण्याच्या तारखेपर्यंत 1%  व्याज प्रति महिना द्यावा लागतो.

 • टीडीएस रिटर्न दाखल करताना किंवा न भरताना चुकीची माहिती

जर निर्धारक रिटर्न दाखल करण्याच्या मुदतीच्या तारखेपासून एक वर्षानंतरही स्त्रोतावर रिटर्न कर कपात करण्यात अपयशी ठरला किंवा चुकीची माहिती सादर केली तर अशा करदात्याला दंड भरावा लागेल. असा दंड किमान 10,000 रुपये आणि कमाल 1,00,000 रुपये आहे.

 • वेळेवर टीडीएस दाखल करण्यात अपयश

जर एखाद्या कंपनीने टीडीएस कपात केला असेल पण तो देय तारखेपूर्वी दाखल करण्यात अयशस्वी झाला तर टीडीएसवर व्याज देखील लागू होईल. त्यांनी टीडीएस कापल्याच्या तारखेपासून ते पेमेंट केलेल्या तारखेपर्यंत 1.5% प्रति महिना व्याज भरण्यास ते जबाबदार आहेत.

टीडीएस परतावा

साधारणपणे, जर वास्तविक कर दायित्व स्त्रोतावरील कपातीपेक्षा जास्त असेल तर, निर्धारकाला शिल्लक भरावी लागते. परंतु जर वास्तविक कर दायित्व स्त्रोतावर कापलेल्या करापेक्षा कमी असेल तर ते स्त्रोतावर कापलेला कर समान असेल. प्राप्तिकर विभाग असा कोणताही अतिरिक्त कर निर्धारकाला तीन ते सहा महिन्यांच्या दरम्यान परत करतो. परंतु, निर्धारकांनी त्यांचे आयकर विवरणपत्र भरले आहे की नाही यावरही ते अवलंबून आहे.

अशा टीडीएस परताव्याची पावती निर्धारकाच्या नोंदणीकृत मेल आयडीवरही पाठवली जाते. जर निर्धारकाला अशी पावती मिळाली नाही तर ते नेहमी आयकर साईटला भेट देऊ शकतात आणि परतावा दाखल करण्यासाठी किंवा त्याच्या परताव्याच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्याच्या पॅनचा वापर करू शकतात. तसेच जर निर्धारकाला तीन ते सहा महिन्यांच्या आत टीडीएस परतावा मिळत नसेल तर आयकर विभागाने अशा परताव्याच्या रकमेवर 6% प्रति महिना व्याज देणे आवश्यक आहे. परंतु, अशा परताव्याची रक्कम वास्तविक कर दायित्वाच्या 10% पेक्षा कमी असल्यास व्याज देय होणार नाही.

निष्कर्ष

स्त्रोत करात कपात केल्याने सरकारला केवळ महसूल मिळण्यासच फायदा होत नाही तर ते करदात्यांसाठीही फायदेशीर आहे. करदात्याला एक ना एक मार्गाने कर भरावा लागतो. टीडीएसच्या परिचयामुळे ते करदात्यासाठी सोपे आणि अधिक सोयीस्कर बनवले आहे.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

टीडीएस रिटर्न दाखल करताना कपात कर्ता आणि कपात करणाऱ्या दोन्हीसाठी पॅन अनिवार्य आहे का?

होय, स्त्रोत रिटर्नवर कर कपात दाखल करताना कपातकर्ता आणि कपात करणाऱ्या दोघांना पॅन प्रदान करणे अनिवार्य आहे.

मी टीडीएस रिटर्न भरल्यानंतर त्यात काही सुधारणा करू शकतो?

होय, तुम्ही आवश्यक सुधार किंवा संपादनाच्या आधारावर C1 ते C5 फॉर्मद्वारे टीडीएस रिटर्नमध्ये सुधार करू शकता.

मी किती वेळा सुधारित टीडीएस रिटर्न भरू शकतो?

तुम्ही कोणतेही नवीन बदल किंवा सुधारणा किंवा अपडेट समाविष्ट करण्यासाठी अनेक वेळा सुधारित टीडीएस रिटर्न दाखल करू शकता. परंतु लक्षात ठेवा की मूळ रिटर्न स्वीकारले गेले तरच तुम्ही सुधारित रिटर्न दाखल करू शकता.

मी ऑनलाईन दाखल केलेल्या आमच्या टीडीएस रिटर्नची स्थिती तपासू शकतो?

होय, कोणतीही व्यक्ती एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर जाऊ शकते आणि पॅन किंवा तात्पुरता टोकन क्रमांक देऊन ते त्यांच्या टीडीएस रिटर्नची स्थिती तपासू शकतात.

ई-टीडीएस रिटर्न भरताना मला काही शुल्क भरावे लागेल?

होय, तुमच्या टीडीएस रिटर्नमधील रेकॉर्ड संख्येच्या आधारावर, तुम्हाला तुमच्या ई-टीडीएस रिटर्नवर शुल्क भरावे लागेल. अधिक तपशीलांसाठी खालील तक्ता पाहा:

ई-टीडीएस/टीसीएस रिटर्नवर कपात केलेल्या रेकॉर्डची संख्या

अपलोड शुल्क (जीएसटी वगळता) * जीएसटी सहीत

100 रेकॉर्डपर्यंतचे रिटर्न

₹42.37

101 ते 1000 रेकाॅर्डवाले रिटर्न

₹178.00

1000 पेक्षा अधिक रेकाॅर्ड होणारे रिटर्न

₹578.50

* जीएसटी सहीत


 

mail-box-lead-generation

Got a question ?

Let us know and we'll get you the answers

Please leave your name and phone number and we'll be happy to email you with information

Related Posts

None

सर्टिफाईड जीएसटी प्रॅक्टिशनर बनायचं आहे?


None

जाॅब वर्कसाठी एक्सेल आणि वर्डमध्ये डिलीव्हरी चलनाचा फॉरमॅट


None

भारतात जीएसटीचे प्रकार - सीजीएसटी, एसजीएसटी आणि आयजीएसटी म्हणजे काय?


None

ई-वे बिल काय आहे? ई-वे बिल कसे तयार करावे?


None

जीएसटी क्रमांकः प्रत्येक व्यवसायाला आवश्यक असलेले 15 अंक

1 min read

None

छोट्या व्यवसायांना डिजिटल पेमेंट पद्धत कशी लाभदायक आहे?

1 min read

None

जीएसटीवर नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (उत्तरासहित)

1 min read

None

रिअल इस्टेटवर जीएसटीचा काय परिणाम झाला?

1 min read

None

जीएसटी परिषद - जीएसटीच्या संचालनासाठी 33 सदस्य

1 min read