written by | October 11, 2021

जाणून घ्या 42 जीएसटी परिषद संमेलनाविषयी

×

Table of Content


42 व्या जीएसटी परिषदेची बैठक 

वस्तू व सेवा कराशी संबंधित मुद्द्यांबाबत केंद्र व राज्य सरकारला शिफारशी करण्याकरिता वस्तू व सेवा कर परिषद ही घटनात्मक संस्था आहे.  जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री असतात आणि इतर सदस्य केंद्रीय राज्य महसूल किंवा अर्थमंत्री असतात आणि सर्व राज्यांचे वित्त किंवा कराचे प्रभारी मंत्री असतात.

देशातील वस्तू व सेवा कर लागू करण्यासाठी संविधान (एकशेवीसवीं दुरुस्ती) विधेयक  2016 संसदेत सादर करण्यात आले आणि राज्यसभेने 3 ऑगस्ट, 2016  रोजी आणि लोकसभेने  8 ऑगस्ट, 2016 रोजी मंजूर केले.  यावरुन, भारतीय राष्ट्रपतींनी 8 सप्टेंबर, 2016 रोजी संमती दर्शविली आणि त्यास संविधान (एकशे एकवी दुरुस्ती) अधिनियम, 2016 म्हणून अधिसूचित करण्यात आले. सुधारित घटनेच्या कलम 279 ए (1) नुसार,  कलम 27  ए सुरू झाल्यानंतर दिवसांच्या आत राष्ट्रपतींनी जीएसटी परिषद स्थापन केली पाहिजे.  12 सप्टेंबर, 2016  पासून लागू करण्यात आलेले कलम २9  ए लागू करण्याची अधिसूचना 10 सप्टेंबर, 2016 रोजी जारी करण्यात आली.

सुधारित घटनेच्या अनुच्छेद २9 A अ नुसार, जीएसटी परिषद जी केंद्र आणि राज्यांचा संयुक्त मंच असेल, त्यात खालील सदस्यांचा समावेश असेल: –

केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष;  केंद्रीय महसूल किंवा वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्यमंत्री 

सदस्य; वित्त किंवा कर आकारणी प्रभारी मंत्री किंवा इतर कोणत्याही

प्रत्येक राज्य शासनाने नामित केलेले मंत्री सदस्य.

कलम 29  ए  नुसार परिषद जीएसटीशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत केंद्र व राज्य सरकारला शिफारशी देईल, जीएसटीपासून वंचित राहू शकतील अशा वस्तू आणि सेवा, मॉडेल जीएसटी कायदे, पुरवठ्याचे ठिकाण नियंत्रित करणारे तत्व , उंबरठा मर्यादा, जीएसटी दर, बँडसह मजल्यावरील दर, नैसर्गिक आपत्ती / आपत्ती दरम्यान अतिरिक्त संसाधने वाढविण्यासाठी विशेष दर, विशिष्ट राज्यांसाठी विशेष तरतुदी इ.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १२ सप्टेंबर  2016 रोजी झालेल्या बैठकीत जीएसटी परिषद स्थापन करण्यास आणि सचिवालय स्थापण्यास मान्यता दिली.  मंत्रिमंडळातर्फे पुढील निर्णय घेण्यात आले:

सुधारित घटनेच्या अनुच्छेद 279 ए नुसार जीएसटी कौन्सिलची निर्मिती;

जीएसटी परिषद सचिवालयाची निर्मिती, त्याचे कार्यालय नवी दिल्ली येथे आहे;

जीएसटी परिषदेचे माजी अधिकारी सचिव म्हणून सचिव (महसूल) यांची नेमणूक;

जीएसटी परिषदेच्या सर्व कामकाजासाठी अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क मंडळाचा (सीबीईसी) कायमस्वरुपी निमंत्रक (मतदान न) म्हणून समावेश;

जीएसटी परिषद सचिवालयात (भारत सरकारच्या अतिरिक्त सचिवांच्या स्तरावर) जीएसटी परिषदेचे अतिरिक्त सचिव आणि एक जीएसटी परिषद सचिवालयातील आयुक्त अशी चार पदे (सरकारच्या सहसचिव स्तरावर)  भारत

जीएसटी परिषद सचिवालयातील आवर्ती आणि नॉन-आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला, संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलावा लागेल.  जीएसटी परिषद सचिवालय हे दोन्ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनियुक्तीवर घेतलेल्या अधिकार्‍यांना व्यवस्थापित केले जाईल.

जीएसटी कौन्सिलची स्थापना व त्यासंबंधीच्या भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 29  अ च्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेतः

जीएसटी कौन्सिल

जीएसटी परिषदेचा जनादेश

 •  (२9 ए.) राज्यघटनेच्या (एकशे एकवी दुरुस्ती) अधिनियम, 2016 च्या आरंभ तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत, आदेशानुसार वस्तू व सेवा कर परिषद नावाच्या परिषदेची स्थापना केली जाईल.
 •  वस्तू व सेवा कर परिषदेत खालील सदस्यांचा समावेश असेलः केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष;
 •  केंद्रीय महसूल किंवा वित्त प्रभारी केंद्रीय राज्यमंत्री सदस्य;
 •  वित्त किंवा कर आकारणी प्रभारी मंत्री किंवा इतर कोणत्याही
 •  प्रत्येक राज्य शासनाने नामित केलेले मंत्री सदस्य.
 •  कलम (२) च्या पोट-कलम (सी) मध्ये संदर्भित वस्तू व सेवा कर परिषदेचे सदस्य, शक्य तितक्या लवकर, त्यांच्यापैकी एखाद्यास त्यांच्या मुदतीसाठी परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडतील.  निर्णय.
 •  वस्तू व सेवा कर परिषद संघ आणि राज्यांना शिफारस करेल.
 •  केंद्र, राज्ये आणि स्थानिक संस्था जी वस्तू आणि सेवा करात भरली जाऊ शकतात, द्वारे आकारण्यात येणारा कर, उपकर आणि अधिभार;
 •  ज्या वस्तू व सेवांना अधीन केले जाऊ शकते किंवा वस्तू आणि सेवा करातून सूट मिळू शकते;
 •  मॉडेल वस्तू व सेवा कर कायदे, आकारणीचे तत्त्व, वस्तू व सेवा करांचे विभाजन, कलम 29  ए अंतर्गत आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य दरम्यान पुरवठ्यावर आकारण्यात आलेली वस्तू आणि पुरवठ्याचे स्थान नियंत्रित करणारे तत्व;
 •  उलाढालीची उंबरठा मर्यादा ज्याच्या खाली वस्तू आणि सेवा करातून सूट मिळू शकते;
 •  वस्तू आणि सेवा कराच्या बँडसह मजल्यावरील दरांसह दर; कोणत्याही नैसर्गिक आपत्ती किंवा आपत्ती दरम्यान अतिरिक्त संसाधने वाढविण्यासाठी निर्दिष्ट कालावधीसाठी कोणतेही विशेष दर किंवा दर;
 •  अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या संदर्भात विशेष तरतूद;  आणि वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित इतर कोणतीही बाब, जसे की परिषद निर्णय घेईल.
 •  वस्तू व सेवा कर परिषद पेट्रोलियम क्रूड, हाय स्पीड डिझेल, मोटर स्पिरीट (सामान्यत: पेट्रोल म्हणून ओळखले जाते), नैसर्गिक वायू आणि विमानचालन टर्बाइन इंधनावर ज्या वस्तू व सेवा कर आकारला जातो त्या तारखेची शिफारस करेल.
 •  या लेखाद्वारे दिलेली कार्ये सोडवताना वस्तू व सेवा करांच्या सामंजस्यपूर्ण संरचनेची आवश्यकता आणि वस्तू व सेवांसाठी सुसंवादित राष्ट्रीय बाजाराच्या विकासासाठी वस्तू व सेवा कर परिषद मार्गदर्शन करेल.
 •  वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या एकूण संख्येच्या अर्ध्या भागाच्या बैठकीत कोरम तयार होईल.
 •  वस्तू व सेवा कर परिषद त्याच्या कार्ये करण्याच्या कार्यपद्धतीची प्रक्रिया निश्चित करेल.

वस्तू व सेवा कर परिषदेचा प्रत्येक निर्णय बैठकीत घेण्यात येईल आणि उपस्थित असलेल्या आणि मतदानाच्या सदस्यांच्या भारित मतांच्या तीन चतुर्थांशपेक्षा कमी संख्येने, खालील तत्त्वांनुसार, खालीलप्रमाणेः –

 •  केंद्र सरकारच्या मताचे एकूण मतदान असलेल्या एक तृतीयांश मताचे वजन असेल आणि
 •  सर्व राज्य सरकारांच्या मतांचा एकत्रित निर्णय त्या बैठकीत टाकलेल्या एकूण मतापैकी दोन तृतीयांश असेल.
 •  वस्तू व सेवा कर परिषदेचे कोणतेही कार्य किंवा कार्यवाही केवळ कारणास्तव अवैध होणार नाही-
 •  परिषदेच्या स्थापनेत कोणतीही रिक्त जागा किंवा त्यात काही दोष असल्यास;  किंवा परिषदेचा सदस्य म्हणून एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक करण्यात कोणताही दोष;  किंवा परिषदेची कोणतीही प्रक्रियात्मक अनियमितता केसच्या गुणवत्तेवर परिणाम करीत नाही.
 •  वस्तू व सेवा कर परिषद कोणत्याही वादाचा निवाडा करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापित करेल – भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यात;  किंवा भारत सरकार आणि एकीकडे कोणतीही राज्ये किंवा राज्ये आणि दुसर्‍या बाजूला एक किंवा अधिक राज्ये;  किंवा दोन किंवा अधिक राज्यांमधील, परिषदेच्या शिफारशी किंवा अंमलबजावणीमुळे उद्भवलेल्या आहेत. 

42 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीचा निकालः 5 ऑक्टोबर 2020 रोजीची ठळक वैशिष्ट्ये

केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती यांच्या अध्यक्षतेखाली 42व्या जीएसटी परिषदेची बैठक झाली.  निर्मला सीतारमण आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे म्हणजेच ऑक्टोबर 2020 रोजी नवी दिल्ली येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे केंद्रीय मंत्री (यूटी) देखील या आभासी बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत राज्यांना त्यांच्या 2.35  लाख कोटी रुपयांच्या महसुली कमतरतेची भरपाई करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली जात आहे.  चालू आर्थिक वर्ष

मागील बैठकः जीएसटी कौन्सिलची अखेर 27 ऑगस्ट रोजी बैठक झाली होती आणि त्यांनी जीएसटी भरपाईबाबत दोन पर्याय राज्यांना सादर केले होते.

42 वा जीएसटी परिषद मुख्य हायलाइट्स भेटले

जीएसटी कौन्सिलने पुढील शिफारसी केल्या आहेत:

 • नुकसान भरपाई उपकर: यावर्षी आतापर्यंत वसूल केलेला भरपाई उपकर, सुमारे २०,००० कोटी रुपये, आज रात्री सर्व राज्यांना वितरीत करण्यात येणार आहे.  जीएसटी कौन्सिलनेही भरपाई उपकर जून 2022 च्या पुढे वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
 • एकात्मिक जीएसटीः आयजीएसटीचे 24,000 कोटी रुपये राज्यांना जाहीर केले जातील – ज्यांना यापूर्वी कमी हजेरी मिळाली होती – पुढील आठवड्याच्या अखेरीस वितरित केली जाईल.
 • मासिक रिटर्न भरणे: जानेवारीच्या पहिल्या दिवसापासून, वार्षिक करंडक असलेल्या कोटीपेक्षा कमी करदात्यांना मासिक रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नाही (जीएसटीआर–बी आणि जीएसटीआर -१)  ते केवळ तिमाही परतावा भरतील.
 • छोट्या करदात्यांना दिलासा: जीएसटी काऊन्सिलने मासिक तत्त्वापेक्षा त्रैमासिक आधारावर छोटे करदात्यांना परतावा देण्याचा निर्णय घेतला तर मोठा दिलासा होईल.  1 जानेवारी 2021 पासून रिटर्नची संख्या 24 मासिक रिटर्नवरून 8 परतावा पर्यंत खाली येते. जीएसटी कौन्सिलने इस्रो, अँट्रिक्सद्वारे उपग्रह प्रक्षेपण सेवांना सूट दिली आहे.

विशेषत: तरुण स्टार्ट-अपद्वारे उपग्रहांच्या घरगुती प्रक्षेपणास प्रोत्साहित करण्यासाठी, इस्रो, अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन लि. आणि एनएसआयएलद्वारे पुरविण्यात आलेल्या उपग्रह प्रक्षेपण सेवांना सूट देण्यात येईल.

जीएसटी नुकसान भरपाईचा मुद्दाः ऑगस्ट 2019 पासून सेस लागू केल्यापासून मिळणारा महसूल कमी होत गेल्यानंतर राज्यांना जीएसटी भरपाईची देय देणारी समस्या बनली. सन 2017- 2018 आणि 2018-19 मध्ये जमा झालेल्या जादा सेस रकमेमध्ये केंद्राने जावे लागले.  भरपाई देय रक्कम 2018-19 मध्ये 69,275 कोटी रुपये आणि 2017-18 मध्ये 41,146 कोटी रुपये होती.

रिटर्न भरण्याच्या वैशिष्ट्यांमध्ये वाढः

इज ऑफ़ डुइंग बिझिनेसमध्ये आणखी वाढ करण्याच्या आणि अनुपालन अनुभवात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने परिषदेने जीएसटी अंतर्गत रिटर्न फाइल करण्यासाठी भविष्यातील रोडमॅपला मान्यता दिली आहे.

मंजूर फ्रेमवर्कचा उद्देश रिटर्न फाइल करणे सुलभ करणे आणि यासंदर्भात करदात्याच्या अनुपालनावरील ओझे लक्षणीयरीत्या कमी करणे, जसे की करदाता आणि त्याच्या पुरवठादारांकडून बाह्य पुरवठा (जीएसटीआर -१) च्या तपशीलांची वेळेवर माहिती देणे –

 • सर्व स्त्रोतांकडून त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खात्यात उपलब्ध आयटीसी पाहण्याची परवानगी द्या म्हणजेच घरगुती पुरवठा, आयात आणि रिव्हर्स चार्जवर देयके इ. कर भरण्याच्या मुदतीच्या अगोदर, आणि
 • करदाता आणि त्याच्या सर्व पुरवठादारांनी दाखल केलेल्या डेटाद्वारे सिस्टमला स्वयं-रिटर्न रिटर्न (जीएसटीआर -3 बी) सक्षम करते.

परिषदेने पुढील गोष्टींची शिफारस / निर्णय घेतलाः

 • तिमाही करदात्यांद्वारे तिमाही जीएसटीआर -१ देण्याची तारीख तिमाहीनंतरच्या महिन्यात १ 13 तारखेला करण्यात येईल.  01.1.2021;
 • जीएसटीआर -1 बी वरून जीएसटीआर -3 बी च्या ऑटो-जनरेशनसाठी रोडमॅप द्वारा:

स्वतःच्या जीएसटीआर -१ मधील उत्तरदायित्वाची स्वयं-लोकसंख्या  01.01.2021;  आणि

 1. मासिक फाईलर्ससाठी फॉरम जीएसटीआर -2 बी मध्ये नव्याने विकसित केलेल्या सुविधेद्वारे पुरवठादारांच्या जीएसटीआर -1 मधील इनपुट टॅक्स क्रेडिटची स्वयं-लोकसंख्या  01.01.2021 आणि तिमाही फाइलरसाठी डब्ल्यू.ई.एफ.  01.04.2021;
 • आयटीसीची स्वयंसंख्या आणि जीएसटीआर बी मधील उत्तरदायित्वाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी, जीएमएसटी १ फॉर्मसाठी अनिवार्यपणे फॉर्म जीएसटीआर बीकडे दाखल करणे आवश्यक आहे 
 • सध्याची जीएसटीआर -1 / 3 बी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 31.03.2021 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे आणि जीएसटी -1 / 3 बी रिटर्न फाइलिंग सिस्टमला डीफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम म्हणून सुधारण्यासाठी जीएसटी कायद्यांमध्ये सुधारणा केली जाईल.

पावत्यांमध्ये सेवांसाठी वस्तू आणि एसएसीसाठी एचएसएन घोषित करण्याची सुधारित आवश्यकताः

इनव्हॉईसमध्ये आणि फॉरम जीएसटीआर -1 डब्ल्यू.ई.एफ मध्ये सेवांसाठी वस्तू आणि एसएसीसाठी एचएसएन घोषित करण्याची सुधारित आवश्यकता.  

01.04.2021 खालीलप्रमाणेः

एचएसएन / एसएसी (6 अंकांवर) करदात्यांसाठी वार्षिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांसाठी वस्तू आणि सेवा या दोन्ही वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी.  5 कोटी;

एचडीएन / एसएसी (4 अंकांवर) करदात्यांसाठी वार्षिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांसाठी बी 2 बी वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यासाठी.  5 कोटी;

सर्व करदात्यांद्वारे पुरवठ्याच्या अधिसूचित वर्गावर 8 अंकी एचएसएनला सूचित करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे.

देय / वितरित केलेले परतावा

निबंधक डब्ल्यू.ई.एफ. च्या पॅन आणि आधारशी जोडलेल्या वैध बँक खात्यात पैसे परत वितरित / वितरित केले जातील.  

अस्वीकरण :
या वेबसाईटवर प्रदान केलेली माहिती, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेस कोणत्याही वॉरंटी किंवा प्रतिनिधित्व, व्यक्त किंवा अंमलबजावणी न करता "जसे आहे तसे" आणि "जसे उपलब्ध आहे" त्या आधारावर प्रदान केली जाते. Khatabook ब्लॉग्स हे पूर्णपणे फायनान्शिअल, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेसच्या शैक्षणिक चर्चेसाठी आहेत. Khatabook ही गॅरंटी देत नाही की सर्व्हिस तुमच्या आवश्यकता पूर्ण करेल किंवा विनाव्यत्यय, वेळेवर आणि सुरक्षित असेल आणि जर त्रुटी असल्यास, त्या दुरुस्त केल्या जातील. येथे दिलेले मटेरिअल आणि माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहे. कोणतेही कायदेशीर, आर्थिक किंवा व्यावसायिक निर्णय घेण्यासाठी माहितीवर अवलंबून राहण्यापूर्वी एखाद्या व्यावसायिकाचा सल्ला घ्या. ही माहिती तुमच्या स्वतःच्या जोखमीवर काटेकोरपणे वापरा. वेबसाईटवर असलेल्या कोणत्याही खोट्या, चुकीच्या किंवा अपूर्ण माहितीसाठी Khatabook जबाबदार राहणार नाही. या वेबसाईटमध्ये असलेली माहिती अपडेटेड, संबंधित आणि अचूक आहे याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असले तरी, Khatabook कोणत्याही हेतूसाठी वेबसाईट किंवा माहिती, प्राॅडक्ट्स, सर्व्हीसेस किंवा संबंधित वेबसाईटवर समाविष्ट असलेल्या ग्राफिक्स संदर्भात पूर्णतः, विश्वासार्हता, अचूकता, उपयुक्तता किंवा उपलब्धता याविषयी कोणतीही गॅरंटी देत ​​नाही. वेबसाईट तात्पुरती अनुपलब्ध असल्यास, Khatabook कोणत्याही तांत्रिक समस्यांसाठी किंवा तिच्या नियंत्रणाबाहेरील नुकसानांसाठी आणि या वेबसाईटवर तुमच्या वापरामुळे किंवा प्रवेशामुळे होणाऱ्या हानी किंवा नुकसान यासाठी जबाबदार राहणार नाही.
अस्वीकरण :
या वेबसाईटवर प्रदान केलेली माहिती, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेस कोणत्याही वॉरंटी किंवा प्रतिनिधित्व, व्यक्त किंवा अंमलबजावणी न करता "जसे आहे तसे" आणि "जसे उपलब्ध आहे" त्या आधारावर प्रदान केली जाते. Khatabook ब्लॉग्स हे पूर्णपणे फायनान्शिअल, प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हीसेसच्या शैक्षणिक चर्चेसाठी आहेत. Khatabook ही गॅरंटी देत नाही की सर्व्हिस तुमच्या आवश्यकता पूर्ण करेल किंवा विनाव्यत्यय, वेळेवर आणि सुरक्षित असेल आणि जर त्रुटी असल्यास, त्या दुरुस्त केल्या जातील. येथे दिलेले मटेरिअल आणि माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहे. कोणतेही कायदेशीर, आर्थिक किंवा व्यावसायिक निर्णय घेण्यासाठी माहितीवर अवलंबून राहण्यापूर्वी एखाद्या व्यावसायिकाचा सल्ला घ्या. ही माहिती तुमच्या स्वतःच्या जोखमीवर काटेकोरपणे वापरा. वेबसाईटवर असलेल्या कोणत्याही खोट्या, चुकीच्या किंवा अपूर्ण माहितीसाठी Khatabook जबाबदार राहणार नाही. या वेबसाईटमध्ये असलेली माहिती अपडेटेड, संबंधित आणि अचूक आहे याची खात्री करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असले तरी, Khatabook कोणत्याही हेतूसाठी वेबसाईट किंवा माहिती, प्राॅडक्ट्स, सर्व्हीसेस किंवा संबंधित वेबसाईटवर समाविष्ट असलेल्या ग्राफिक्स संदर्भात पूर्णतः, विश्वासार्हता, अचूकता, उपयुक्तता किंवा उपलब्धता याविषयी कोणतीही गॅरंटी देत ​​नाही. वेबसाईट तात्पुरती अनुपलब्ध असल्यास, Khatabook कोणत्याही तांत्रिक समस्यांसाठी किंवा तिच्या नियंत्रणाबाहेरील नुकसानांसाठी आणि या वेबसाईटवर तुमच्या वापरामुळे किंवा प्रवेशामुळे होणाऱ्या हानी किंवा नुकसान यासाठी जबाबदार राहणार नाही.