written by khatabook | October 23, 2020

ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് എങ്ങനെ തുറക്കാം? ഒരു പൂർണ്ണ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്!

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ബിസിനസുകാരനാകാൻ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് തുറക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ, നിങ്ങളുടേതായ ഏറ്റവും എളുപ്പവും മികച്ചതുമായ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇത് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ വഴികളിൽ ഒന്നാണ്. പക്ഷേ, ഒന്നാമതായി, ഈ ചെറിയ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ആശയത്തിന് പ്രവേശനത്തിന് കുറഞ്ഞ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്നതിനാൽ, ഈ ബിസിനസ്സിൽ കിട മത്സരം ഉണ്ട്.

ഒരു സാധാരണ ഹാർഡ് വെയർ സ്റ്റോർ കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളായ ഫാസ്റ്റനറുകൾ, ലോക്കുകൾ, കീകൾ, പ്ലംബിംഗ് സപ്ലൈസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈസ്, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, ക്ലീനിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പെയിന്റ്, ബ്രഷുകൾ തുടങ്ങിയവ വിൽക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ ജോലിക്കായി കട്ട് out ട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. വ്യാപാരികൾ, ഹാൻഡിമാൻമാർ, ഡു-ഇറ്റ്-യുവർസെൽഫ് (DIY) ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കൾ

ഈ ബിസിനസ്സ് ആശയം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ഈ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാൻ ഒരു പടി മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പിന്തുടരേണ്ട നിരവധി ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചർച്ചചെയ്യാം, അത് നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും നിയമപരമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശരിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് എങ്ങനെ തുറക്കാം?

ബിസിനസ്സ് ലൊക്കേഷനായുള്ള മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച്

ഒരു പ്രത്യേക മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡും ആ പ്രദേശത്തെ എതിരാളികളും കണക്കാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വെയർ സ്റ്റോർ തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ബിസിനസ്സ് സ്ഥാനം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മിനിമം എതിരാളികളും ഉയർന്ന ഡിമാൻഡുമുള്ള ഒരു പ്രദേശം കണ്ടെത്തുക. മാനദണ്ഡം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിച്ച ശേഷം, വളർച്ചാ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് തുറക്കണം.

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച്

നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വെയർ സ്റ്റോറിൽ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തരം, ശ്രേണി, ഗുണനിലവാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാദേശിക പലചരക്ക് കട ഉടമകളിൽ നിന്നോ കിരാന സ്റ്റോർ ഉടമകളിൽ നിന്നോ പ്രാദേശിക വിപണി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മനസിലാക്കുന്നതിനും അവരിൽ നിന്ന് ഉപയോഗപ്രദമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നേടുന്നതിനും ഉപയോഗപ്രദമായ ചില ടിപ്പുകൾ നേടുക.

ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ കണ്ടെത്തുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. സംരംഭകത്വത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വ്യക്തമായ ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ കൃത്യമായ മനുഷ്യനെയും ഏകദേശ പാതയെയും ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപ മൂലധനം എത്രയാണെന്നും സ്റ്റോർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം.

വായ്പ, നിക്ഷേപം, ചെലവുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ കണ്ടെത്തുക

നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായുള്ള മികച്ച ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് ബാധ്യതയെയും സാധനങ്ങളുടെ നഷ്ടത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാടക, വെള്ളം, യൂട്ടിലിറ്റികൾ, ഇൻഷുറൻസ് മുതലായ അടിസ്ഥാന പ്രതിമാസ ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിലെ ഓരോ ഇനത്തിന്റെയും വില തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാഭവിഹിതം പരിശോധിക്കുക.

അധിക വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുക

മറ്റ് അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾക്ക് അനുബന്ധമായ വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ പ്ലംബിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാദേശിക പ്ലംബറുമായി പങ്കാളിയാകുകയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

ഇന്ത്യയിൽ വിജയകരമായ ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം?

ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ശരിയായ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച ബിസിനസ്സ് പേര് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടേതായ വ്യാപാരമുദ്ര നേടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരമുദ്ര നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ഫീൽഡിൽ ഇതിനകം നിലവിലുള്ള വ്യാപാരമുദ്രകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ഘട്ടം 2: ഒരു ബിസിനസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ഒരു സമർപ്പിത ബിസിനസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. പ്രൊഫഷണൽ പണവുമായി വ്യക്തിഗത പണം കൂട്ടിക്കലർത്താതിരിക്കാൻ ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ആസ്തികളുടെ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ, പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടുകൾ മിശ്രിതമാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്, കാർ, മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ആസ്തികൾ കൂടുതൽ അപകടത്തിലാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് മികച്ച പലിശനിരക്കുകളും ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് ലൈനുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ പേരിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും മറ്റ് ധനകാര്യ ഓപ്ഷനുകളും നേടാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ടീം സജ്ജമാക്കുക

നിങ്ങളുടെ വിവിധ ചെലവുകളും വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം കണക്കാക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ റെക്കോർഡുകൾ ഓർഗനൈസുചെയ്യാൻ ഈ ടീം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഇത് വാർഷിക നികുതി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജിഎസ്ടി മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും മനസിലാക്കുക.

ഘട്ടം 4: ആവശ്യമായ പെർമിറ്റുകളും ലൈസൻസുകളും നേടുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിജയകരമായി നടത്തുന്നതിന് പ്രസക്തമായ പെർമിറ്റുകളും ലൈസൻസുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളൊന്നും ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ്. നിയമലംഘനത്തിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ കനത്ത പിഴ നൽകേണ്ടിവരും, കടുത്ത ലംഘനമുണ്ടായാൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് നിർത്തലാക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം.

ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നിർവചിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പൊതുജനങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്ന് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി നന്നായി മത്സരിക്കാൻ ശക്തമായ ഒരു ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനെ അവരുടെ out ട്ട് ലെറ്റുകളിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ മറ്റ് പ്രശസ്ത ബ്രാൻഡുകളുമായും ബിസിനസ്സുകളുമായും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിയാകാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റ് സജ്ജീകരിക്കാനും കഴിയും. ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നല്ല അവലോകനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് ഫീഡ് ബാക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച അവലോകനങ്ങൾ കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഘട്ടം 6: കിഴിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക

ഉത്സവങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഇനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന കിഴിവുകൾ നൽകി നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ദീപാവലി, ദുഷെറ, ഹോളി, മിഡ്-ഇയർ സെയിൽസ്, ന്യൂ ഇയർ സെയിൽസ് തുടങ്ങിയവ

ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് തുറക്കുന്നു - ചുരുക്കത്തിൽ

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ബിസിനസ്സ് ഓപ്ഷനാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വെയർ സ്റ്റോർ തുറക്കാൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഉപദേശം പിന്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഹാർഡ് വെയർ സ്റ്റോറിന്റെ വിജയകരമായ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് അത് പിന്തുടരുക. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സ്ഥലത്തെ വളർച്ചാ സാധ്യതകളെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെയിന്റ് ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹാർഡ് വെയർ ഷോപ്പ് തുറക്കാൻ കഴിയും.

Related Posts

None

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ്


None

കിരാന സ്റ്റോറിൽ ജിഎസ്ടിയുടെ പ്രഭാവം


None

ഹസൻ നിക്കി കിരാന സ്റ്റോറിനായുള്ള കോഡുകൾ


None

പലചരക്ക് കട


None

കിരാന സ്റ്റോർ


None

പഴം പച്ചക്കറി കട


None

പശ ബിസിനസ്സ്


None

ബേക്കറി ബിസിനസ്സ്


None

കരകൗശല ബിസിനസ്സ്