mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

സോപ്പ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ്

×

Table of Content


ഒരു സോപ്പ് ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം

ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിമാരിൽ നിന്ന് കളിമണ്ണും ചെളിയും സോപ്പായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സോപ്പിന് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ബദൽ ഉണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു. ആളുകൾ കുറവായതും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ സമയങ്ങളിൽ ഇത് സാധ്യമാകുമായിരുന്നു. മലിനീകരണം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ശുദ്ധമായ കളിമണ്ണിന്റെ ഗുണനിലവാരം തികച്ചും ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നിലവിൽ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു തീരുമാനം സോപ്പ് മാത്രമാണ്

സോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീടിന്റെ അത്യാവശ്യ ഇനമാണ്. അവ കുളിക്കാൻ മാത്രമല്ല വസ്ത്രങ്ങൾക്കും മറ്റ് ശുചീകരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആളുകളുടെ ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായപ്പോൾ, വിലകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ സോപ്പുകളുടെ പ്രീമിയം ഗുണനിലവാരത്തിന് പണം നൽകാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. സോപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതോ ടെക്സ്ചർ ചെയ്യുന്നതോ സുഗന്ധമുള്ളതോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര സർഗ്ഗാത്മകത പുലർത്തുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോപ്പ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് 1897 മീററ്റ് യുപിയിൽ ആരംഭിച്ചതിനാൽ ഇന്ത്യയിലെ സോപ്പ് വ്യവസായത്തിന് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. 1918 ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ സോപ്പ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചതിനും ജംഷെഡ്ജി ടാറ്റയ്ക്കും നന്ദി. ഇന്ത്യൻ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു മാതൃക. ഇന്ത്യൻ സോപ്പ് വ്യവസായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 700 കമ്പനികളാണ് ഇന്ന് മൊത്തം വാർഷിക വരുമാനം 19 ബില്യൺ ഡോളർ.

അത്തരമൊരു കമ്പനിയാകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സോപ്പ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

ഒരു പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുക

നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ സോപ്പ് നിർമ്മാണ ബിസിനസിന്റെ അളവ് അതിനെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എത്തിച്ചേരൽ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഇത് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സർക്കിളിൽ ഡെലിവറികൾ നടത്തുകയാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്നോ അതിനുള്ളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ വിടുവിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ തീരുമാനിക്കുക.

നിങ്ങൾ വിപണിയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന ബിസിനസിന് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപവും സമയവും ആവശ്യമാണ്. സോപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ ശക്തിയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. രചന സുരക്ഷിതമാണോയെന്നും ഇതെല്ലാം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണോയെന്നും പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സംഘം ഗവേഷകർ. അതിനാൽ അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം നടത്തുക

ഒരു സോപ്പ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് തുറക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംരംഭമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിലും. മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ബിസിനസ്സിലെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സോപ്പിൽ ഇടുന്ന ചേരുവകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച കടയുടമയുടെ കഴിവുകളും അനുകമ്പയുള്ള വ്യക്തിത്വവും ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ഉൽപ്പന്നം തീരുമാനിക്കുക

വ്യത്യസ്ത തരം സോപ്പുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ചിലത് medic ഷധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായും ചിലത് തിളങ്ങുന്ന നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തെ മൃദുലമാക്കുന്നതിനോ ആണ്. വിപണിയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡ് സോപ്പുകളും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ആളുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾ ഏത് തരം സോപ്പുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

പാഴാകാതിരിക്കാൻ പരമാവധി അളവിൽ സോപ്പുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിനായുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾനൽകാൻകഴിയുന്ന ഒരു വിതരണക്കാരനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക.

ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കുകയും ലിസ്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആമുഖ ശ്രേണി എന്താണെന്നും അത് എത്രത്തോളം സ്വാധീനമുള്ളതാണെന്നും ആദ്യം തീരുമാനിക്കുകയും അത് മതിയായ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്യും.

ബിസിനസിന്റെ വലുപ്പം തീരുമാനിക്കുക

ബിസിനസിന് വളരെയധികം സ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വലുപ്പം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക. നിങ്ങൾ വിപണിയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന ബിസിനസിന് നിക്ഷേപവും സമയവും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വളർച്ച പിന്തുടരുകയുള്ളൂ. ഒരാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മോശം ദിവസങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കണം, അതിനാൽ ദിവസേന ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന തുകയും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറ വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായി ആരംഭിച്ച് വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ലൈസൻസും പെർമിറ്റും

ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ അനുമതി മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ബിസിനസ്സ് വ്യക്തിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ട്രേഡ് ലൈസൻസ് നേടണം, കൂടാതെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റേഷനുകളും എളുപ്പത്തിൽ നേടേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നാമത്തിൽ പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആർക്കും പകർത്താൻ കഴിയില്ല.

സ്ഥാനം

നിങ്ങളുടെ സോപ്പിന്റെ സ്ഥാനം ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി സ്റ്റോറുകൾ ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് അകറ്റിനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്റ്റോർ തുറക്കുക, അതിനാൽ ചുറ്റും മത്സരാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എപ്പോഴും വാങ്ങുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സോപ്പുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ സജ്ജമാക്കാൻ പര്യാപ്തമായതും നിങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾക്ക് സംഭരണ സ്ഥലമുള്ളതുമായ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക. ഫാക്ടറിയ്ക്കായി പ്രധാന നഗരത്തിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടികളും പിന്തുടരുക.

ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും വാങ്ങുക

ഒരു സോപ്പ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം. ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നല്ല നിലവാരമുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുക. നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, കാരണം അവയിൽ പലതും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണ്, മാത്രമല്ല ചെലവ് കാര്യക്ഷമവുമാണ്.

മനുഷ്യശക്തി നേടുക

കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വരും. ലോഡിംഗിനും അൺലോഡിംഗിനുമായി അധ്വാനിക്കുക, യന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ, ജലത്തിനും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിനുമായി മറ്റ് തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവ. നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ പ്രയത്നം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ആളുകളെ നേടുകയും ചെയ്യുക.

ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക

ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു സോപ്പ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഒരു പ്രധാന നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. ഒരു പ്രാദേശിക ബിസിനസ്സിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ പിൻബലമുണ്ടാകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്പോൺസർമാരെ സ്വയം നേടുക.

ഒരു ബ്രാൻഡ് നാമവും ലോഗോയും സൃഷ്ടിക്കുക

സോപ്പ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് വളരെ സാധാരണമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, വ്യവസായത്തിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് നാമം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആളുകൾക്ക്, കേൾക്കുമ്പോൾ‌, സോപ്പ് നിർമ്മാണ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻകഴിയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് നാമം നിങ്ങൾക്കായി തീരുമാനിക്കുക, ഉൽപ്പന്നം എന്തായിരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽആശയക്കുഴപ്പമില്ല. ബ്രാൻഡിന്റെ പേരും ലോഗോയും തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പേറ്റന്റ് നേടുക.

ഓണ്ലൈന് പോകൂ

ഏതൊരു ബിസിനസും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ പ്രാദേശിക കണക്ഷനും ആശയവിനിമയവും ആവശ്യമാണ്, അതുവഴി ബിസിനസിന് പ്രചാരണം നടത്താനാകും, പക്ഷേ കൊമേഴ്സിന്റെ ഉപയോഗം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിത്തീർന്നു. നിങ്ങളുടെ സോപ്പ് നിർമ്മാണ ബിസിനസിനായി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഡെലിവറി അതിർത്തികൾ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽക്രമീകരിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആകർഷകവും ആകർഷകവുമാക്കുന്നതിന് ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമായ വിവിധ മോഡലുകളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക.

സോഷ്യൽ മീഡിയ സാന്നിധ്യവും വിപണനവും

ധാരാളം മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്താൻ തയ്യാറാകുക. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാളെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം എന്നത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതും പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളോട് ഇത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ പങ്കിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ശക്തമായ ഒരു എസ്.. വികസിപ്പിക്കുന്നതും ഓഫ്ലൈനിൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിലേക്ക് മികച്ച പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. കിഴിവുകളും അതിശയകരമായ ഓഫറുകളും ഉപയോഗിച്ച് പരസ്യങ്ങൾ ഇടുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്ലസ് ആണ്. ഓൺലൈനിനൊപ്പം, ബിസിനസ്സ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓഫ്ലൈൻ രീതികൾക്കായി ചെലവ് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഉപഭോക്താവ് വരുമ്പോഴെല്ലാം പഴയ സ്കൂളിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ ലഘുലേഖ കൈമാറുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോർ ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തിയ മിക്ക ഉപഭോക്താക്കളും നിങ്ങളുടെ നമ്പർ സംരക്ഷിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമാണ്, കൂടാതെ ഡിജിറ്റലായി ഒരു വ്യക്തിഗത സ്പർശം നൽകുന്നു, കാരണം മീഡിയം വൺടുവൺ സന്ദേശമയയ്ക്കൽ ആണ്, ഇത് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ഭാവി മാറ്റുന്നതിനുള്ള മികച്ച വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അവരെ മനോഹരമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും അവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

സ്വാധീനിക്കുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം

സൗജന്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾഅയച്ചുകൊണ്ട് നഗരത്തിലെ പ്രാദേശിക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരുടെ സഹായം നേടുകയും അവ നിങ്ങൾക്കായി ഓൺലൈനായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. ആളുകൾ പിന്തുടരുന്ന സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇത് ഒരു ജനപ്രിയ അടിത്തറ വേഗത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഫാക്ടറി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിഫോം ലുക്കിംഗ്, സിന്തറ്റിക് സോപ്പുകൾക്ക് പകരം പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന സോപ്പുകളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഓർഗാനിക് സോപ്പുകളുടെ ഡിമാൻഡും അപ്പീലും കാരണം:

ഓർഗാനിക്

കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സോപ്പുകൾ ഓർഗാനിക് ആണ്, അതിനർത്ഥം അവ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതോ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതോ സ്വാഭാവികമായി ലഭ്യമായതോ ആയ പ്രകൃതിദത്ത ചേരുവകളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഓർഗാനിക് സോപ്പുകൾ രാസവസ്തുക്കളില്ലാത്തവയാണ്, അവ ദോഷകരമാണ്, മാത്രമല്ല ചർമ്മത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സെൻസിറ്റീവ് തൊലികളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉചിതമല്ല.

സുസ്ഥിര

ജൈവ, കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്. കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സോപ്പുകൾ കീടനാശിനികളും രാസവസ്തുക്കളും ഇല്ലാത്തവയാണ്, അവ സുസ്ഥിരവും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തുന്നില്ല.

അതുല്യ

ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകവും വ്യക്തിഗതവുമായ അനുഭവം ഉള്ളതിനാൽ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അദ്വിതീയ സോപ്പുകൾ സവിശേഷവും സവിശേഷവുമാണ്.

ഉപയോഗിക്കാൻ സുരക്ഷിതം

ചെറിയ തോതിൽ സംരംഭകർ നിർമ്മിക്കുന്നതും കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുമായ സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സുരക്ഷിതമാണ്, കാരണം അവ രാസവസ്തുക്കളും ദോഷകരമായ ഘടകങ്ങളും ഇല്ലാത്തവയാണ്.

ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ച് ധാരാളം സംരംഭകർ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്വയം ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആവേശകരമാണ്. വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ മത്സരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം കുറയ്ക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നതും പഠിക്കുന്നതുമായ പ്രക്രിയ ആസ്വദിക്കുക. എല്ലാ ആശംസകളും!

 

നിരാകരണം :
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Khatabook ബ്ലോഗുകൾ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവുമാകുമെന്നോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

നിരാകരണം :
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Khatabook ബ്ലോഗുകൾ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവുമാകുമെന്നോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.